Francuski paviljon

Zadnja izmjena: 12. Lipanj 2019. u 21:13

----------------------------------

Zadnja izmjena: 26. Kolovoz 2021. u 09:30

----------------------------------

Zadnja izmjena: 26. Kolovoz 2021. u 09:30

---------------------------------

Zadnja izmjena: 26. Kolovoz 2021. u 09:31

----------------------------------

Zadnja izmjena: 26. Kolovoz 2021. u 09:31

ZABA - Paket za mlade - ZABA

Studentski Centar

Sukob interesa

Izjava sukladno odredbi članka 76. stavak 2. točka 1,2,3 i 4. Zakona o javnoj nabavi (N.N. broj 120/16) ZJN2016

Temeljem  članka 80. st. 2. t. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Studentski centar u Zagrebu ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom/ima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podugovaratelja odabranom ponuditelju):

- FIM INŽENJERING d.o.o.

- APZ INŽENJERING d.d.

Izmjena: 15. Srpanj 2020. u 13:31


Zadnja izmjena: 20. Travanj 2021. u 14:35

Sveučilište u Zagrebu - logotip