OBRASCI:

1. Obrazac za prijavu poslodavaca

* Za sklapanje ugovora o obavljanju studentskog posla obavezan je pečat naručitelja posla i dostaviti original Obrasca u Student servis.

2. Obrazac za promjenu podataka o poslodavcu

3. Potražnja studenata za rad

KONTAKTI:

Student servis se nalazi na drugom katu dvorišne zgrade Studentskog centra, Savska cesta 25.

Tel: 01/4593-658, 4593-666

Faks: 01/4593-560

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka:

7:30 – 15:30

Voditelj Student servisa

Tel: 01/4593-671

Fax: 01/4843-505

E-adresa: sservis@sczg.hr

Služba za zapošljavanje studenata

Tel: 01/4593-673, 4593-674

E-adresa: referada@sczg.hr

Poslovnica Student servisa u Velikoj Gorici

Velika Gorica, Zagrebačka 5

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka:

7:30 - 15:30

Tel: 01/6461 850

Faks: 01/6461 851

E-adresa: sservis@sczg.hr

Poslovnica Student servisa u Zaprešiću

Zaprešić, ul. Vladimira Novaka  23

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka:

7:30 - 15:30

Tel: 01/400-1125

E-adresa: sservis@sczg.hr

Obavijest korisnicima o radnom vremenu Student servisa na dane uoči blagdana za 2022. godinu

Student servis će na dane uoči blagdana u 2022. godini:

5. siječnja, srijeda;

15. travnja, Veliki petak;

29. travnja, petak;

27. svibnja, petak;

15. lipnja, srijeda;

21. lipnja, utorak;

4. kolovoza, četvrtak;

12. kolovoza, petak;

28. listopada, petak;

17.studenoga, četvrtak;

23. prosinca, petak;  i

30. prosinca, petak

radit skraćeno do 13:00 sati.

 

 

 

 

 

Student servis

Turizam

Turizam

Konzum plus d.o.o. traži studente/ice za sezonski rad na Jadranskoj obali 


Vrsta posla: rad u prodavaonici

Mjesto i adresa obavljanja posla: Crikvenica, Rab,  Baška

Početak i očekivano trajanje posla: odmah – po dogovoru.

Neto cijena sata posla ili količina posla (za redoviti rad): 35,00 kn satnica za redovan rad

* Naknada za sate rada u dane državnog blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom uvećava se za 50% (čl. 13. st. 3. Zakona o obavljanju studentskih poslova, N.N. 96/2018.)

Druge naknade: smještaj

Opis posla: rad na blagajni, pomoćni poslovi u prodavaonici

Poželjno poznavanje rada na blagajni

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Način i kontakt za prijavu studenata: tel: 01/472 3500, e-mail: ljudski.resursi@konzum.hr

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vrsta posla: rad u prodavaonici

Mjesto i adresa obavljanja posla:  Pula, Vodnjan, Labin

Početak i očekivano trajanje posla: odmah – po dogovoru.

Neto cijena sata posla ili količina posla (za redoviti rad): 35,00 kn satnica za redovan rad

* Naknada za sate rada u dane državnog blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom uvećava se za 50% (čl. 13. st. 3. Zakona o obavljanju studentskih poslova, N.N. 96/2018.)

Opis posla: rad na blagajni, pomoćni poslovi u prodavaonici

Posebna znanja i vještine: poželjno poznavanje rada na blagajni

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Način i kontakt za prijavu studenata: Tel: 01/472 3500, e-mail: ljudski.resursi@konzum.hr

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mjesto i adresa obavljanja posla: Rijeka, Delnice, Tršće, Prezid, Čabar, Gerovo

Početak i očekivano trajanje posla: odmah – po dogovoru.

Neto cijena sata posla ili količina posla (za redoviti rad): 33,00 kn satnica za redovan rad

* Naknada za sate rada u dane državnog blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom uvećava se za 50% (čl. 13. st. 3. Zakona o obavljanju studentskih poslova, N.N. 96/2018.)

Opis posla: rad na blagajni, pomoćni poslovi u prodavaonici

Posebna znanja i vještine: poželjno poznavanje rada na blagajni

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Način i kontakt za prijavu studenata: Tel: 01/472 3500, e-mail: ljudski.resursi@konzum.hr

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mjesto i adresa obavljanja posla: Umag, Novigrad, Poreč, Vrsar, Rovinj, Banjole, Medulin, Pavićini (Duga Uvala)

Početak i očekivano trajanje posla: odmah – po dogovoru.

Neto cijena sata posla ili količina posla (za redoviti rad): 40,00 kn satnica za redovan rad

* Naknada za sate rada u dane državnog blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom uvećava se za 50% (čl. 13. st. 3. Zakona o obavljanju studentskih poslova, N.N. 96/2018.)

Druge naknade: smještaj

Opis posla: rad na blagajni, pomoćni poslovi u prodavaonici

Posebna znanja i vještine: poželjno poznavanje rada na blagajni

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Način i kontakt za prijavu studenata: Tel: 01/472 3500, e-mail: ljudski.resursi@konzum.hr

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mjesto i adresa obavljanja posla: Opatija, Mali Lošinj, Krk

Početak i očekivano trajanje posla: Odmah – po dogovoru.

Neto cijena sata posla ili količina posla (za redoviti rad): 40,00 kn satnica za redovan rad

* Naknada za sate rada u dane državnog blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom uvećava se

  za 50% (čl. 13. st. 3. Zakona o obavljanju studentskih poslova, N.N. 96/2018.)

Druge naknade: Smještaj

Opis posla: Rad na blagajni, pomoćni poslovi u prodavaonici

Posebna znanja i vještine: Poželjno poznavanje rada na blagajni

Način i kontakt za prijavu studenata: Tel: 01/472 3500, e-mail: ljudski.resursi@konzum.hr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vrsta posla: rad u prodavaonici

Mjesto i adresa obavljanja posla:  Omišalj, Cres

Početak i očekivano trajanje posla: odmah – po dogovoru.

Neto cijena sata posla ili količina posla (za redoviti rad): 40,00 kn satnica za redovan rad

Naknada za sate rada u dane državnog blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom uvećava se za 50% (čl. 13. st. 3. Zakona o obavljanju studentskih poslova, N.N. 96/2018.)

Opis posla: rad na blagajni, pomoćni poslovi u prodavaonici

Posebna znanja i vještine: poželjno poznavanje rada na blagajni

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Način i kontakt za prijavu studenata: Tel: 01/472 3500, e-mail: ljudski.resursi@konzum.hr