OBRASCI:

1. Obrazac za prijavu poslodavaca

* Za sklapanje ugovora o obavljanju studentskog posla obavezan je pečat naručitelja posla i dostaviti original Obrasca u Student servis.

2. Obrazac za promjenu podataka o poslodavcu

3. Potražnja studenata za rad

KONTAKTI:

Student servis se nalazi na drugom katu dvorišne zgrade Studentskog centra, Savska cesta 25.

Tel: 01/4593-658, 4593-666

Faks: 01/4593-560

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka:

7:30 – 15:30

Voditelj Student servisa

Tel: 01/4593-671

Fax: 01/4843-505

E-adresa: sservis@sczg.hr

Služba za zapošljavanje studenata

Tel: 01/4593-673, 4593-674

E-adresa: referada@sczg.hr

Poslovnica Student servisa u Velikoj Gorici

Velika Gorica, Zagrebačka 5

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka:

7:30 - 15:30

Tel: 01/6461 850

Faks: 01/6461 851

E-adresa: sservis@sczg.hr

Poslovnica Student servisa u Zaprešiću

Zaprešić, ul. Vladimira Novaka  23

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka:

7:30 - 15:30

Tel: 01/400-1125

E-adresa: sservis@sczg.hr

Obavijest korisnicima o radnom vremenu Student servisa na dane uoči blagdana za 2022. godinu

Student servis će na dane uoči blagdana u 2022. godini:

5. siječnja, srijeda;

15. travnja, Veliki petak;

29. travnja, petak;

27. svibnja, petak;

15. lipnja, srijeda;

21. lipnja, utorak;

4. kolovoza, četvrtak;

12. kolovoza, petak;

28. listopada, petak;

17.studenoga, četvrtak;

23. prosinca, petak;  i

30. prosinca, petak

radit skraćeno do 13:00 sati.

 

 

 

 

 

 

Student servis

Turizam

Turizam

Noa Grupa d.o.o. traži studente za rad u Noa Glamping Resortu, Plaža Zrće


Vrsta posla: Poslovi u održavanju

Mjesto i adresa obavljanja posla: Plaža Zrće, Katarelac bb, Noa Glamping Resort

Početak i očekivano trajanje posla: 27.6. do 30.9.2022.

Neto cijena sata posla ili količina posla (za redoviti rad): 29,30 kn/sat

* Naknada za sate rada u dane državnog blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom uvećava se

  za 50% (čl. 13. st. 3. Zakona o obavljanju studentskih poslova, N.N. 96/2018.)

Druge naknade (putni troškovi, hrana, smještaj i dr.): smještaj, obroci (ručak i večera) te prijevoz od smještaja do radnog mjesta te prijevoz od radnog mjesta do smještaja.                                                                                                 

Opis posla:

  • Prihvat i kontrola robe za rad
  • Prijava kvarova
  • Briga oko sitng inventara
  • Sudjelovanje u inventuri
  • Suradnja sa nadređenima
  • Svi ostali poslovi prema uputama nadređenog

Posebna znanja i vještine:

- dobro poznavanje rada na računalu

- odgovorna, komunikativna i vedra osoba

- pouzdana za obavljanje poslova i rješavanje problema

- timski rad

Radno vrijeme: 8h dnevno

Način i kontakt za prijavu studenata: reservations@noaglampingresort.com 099 4767484

Vrsta posla: sobar/sobarica

Mjesto i adresa obavljanja posla: Plaža Zrće, Noa Glamping Resort, Katarelac bb

Početak i očekivano trajanje posla: 27.6. do 30.9.2022.

Neto cijena sata posla ili količina posla (za redoviti rad): 29,30

* Naknada za sate rada u dane državnog blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom uvećava se

  za 50% (čl. 13. st. 3. Zakona o obavljanju studentskih poslova, N.N. 96/2018.)

Druge naknade (putni troškovi, hrana, smještaj i dr.): smještaj, obroci (ručak i večera) te prijevoz od smještaja do radnog mjesta te prijevoz od radnog mjesta do smještaja.

                                                                                                  

Opis posla:

•          Čišćenje vila te dodatnih sadržaja unutar resorta

•          Čišćenje okoliša resorta

•          Briga o skladištu domaćinstva

•          Briga o opremi za čišćenje

•          Briga o resortu te suradnja s ostalim sektorima (recepcija, održavanje)

Posebna znanja i vještine:

- dobro poznavanje rada na računalu

- odgovorna, komunikativna i vedra osoba

- pouzdana za obavljanje poslova i rješavanje problema

- timski rad

Radno vrijeme: 8h dnevno

Način i kontakt za prijavu studenata: reservations@noaglampingresort.com 099 4767484

Vrsta posla: rad na recepciji

Mjesto i adresa obavljanja posla:  Noa Glamping Resort, Katarelac bb, Plaža Zrće

Početak i očekivano trajanje posla: 27.6.2022. do 30.9.2022.

Neto cijena sata posla ili količina posla (za redoviti rad): 30 kn/satu

* Naknada za sate rada u dane državnog blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom uvećava se

  za 50% (čl. 13. st. 3. Zakona o obavljanju studentskih poslova, N.N. 96/2018.)

Druge naknade (putni troškovi, hrana, smještaj i dr.): smještaj, obroci (ručak i večera) te prijevoz od smještaja do radnog mjesta te prijevoz od radnog mjesta do smještaja.

Opis posla: - rad na recepciji

- rad s novcem

- briga o resortu te suradnja sa ostalim sektorima u resortu (domaćinstvo, održavanje, club)

- prijave i odjave gostiju, naplata, briga oko gosta i sl.

- zaprimanje narudžbi od strane gosta

- komunikacija s gostima putem elektronske pošte i telefona u skladu sa standardima

- rad na prodaji hotelskih kapaciteta

- rad na prodaji dodatnih usluga koje resort nudi (izleti, iznajmljivanje skutera) (concierge)

- rad na concierge poslovima

Znanja i vještine:

- dobro poznavanje rada na računalu

- odgovorna, komunikativna i vedra osoba

- pouzdana za obavljanje poslova i rješavanje problema

- timski rad 

Radno vrijeme: 8h dnevno

Ostale napomene i uvjeti:

Način i kontakt za prijavu studenata: reservations@noaglampingresort.com 099 4767484