Smještaj

Domski red

Ovdje možete preuzeti Pravilnik o domskom redu i uvjetima boravka studenata u studentskim domovima Studentskog centra u Zagrebu u pdf formatu ili ga pročitajte u cijelosti u nastavku.

Opširnije

Zadnja izmjena: 23. Siječanj 2018. u 13:49

Pravilnik MZO-a za aka. god. 2018/2019.

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA REDOVITIH STUDENATA NA  SUBVENCIONIRANO STANOVANJE

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirani smještaj u studentskim domovima, učeničkim domovima i subvencioniranje smještaja studenata koji stanuju kod privatnih stanodavaca.

Pravilnik možete preuzeti ovdje (u pdf formatu) ili ga pročitati u Narodnim novinama NN 53/2017, 
link: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_06_53_1206.html

Zadnja izmjena: 21. Lipanj 2018. u 09:38

Odluka o iznosu subvencija i kvotama u ak. god. 2018/2019.

Odluka o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akadamskoj godini 2018/2019.

Navedenu odluku možete preuzeti ovdje u pdf formatu.

Sukladno Odluci MZO-a u akademskoj godini 2018./2019. neće se dodjeljivati subvencije za smještaj kod privatnog stanodavca.

Zadnja izmjena: 21. Lipanj 2018. u 09:55

Troškovi obrade natječajne dokumentacije

Na temelju odredbe članka 29. stavak 1. točka 18. Statuta Studentskog centra u Zagrebu donesena je slijedeća

ODLUKA

  1. Troškovi obrade natječajne dokumentacije po „Natječaju za raspodjelu mjesta redovitim studentima u studentske domove Studentskog centra u Zagrebu u akademskoj 2018/2019. godini" utvrđuju se u iznosu od 100,00 kuna po podnositelju dokumentacije.
  2. Odluku će provesti Smještaj na način da istu ukomponira u tekst Natječaja iz točke 1. ove odluke, uz obvezni naputak da se dokumentacija neće razmatrati ukoliko nije priložena uplatnica o izvršenoj uplati.

Zadnja izmjena: 21. Lipanj 2018. u 09:54

Pravilnik o ostvarivanju prava na smještaj SCZG

Ovdje možete preuzeti Pravilnik o ostvarivanju prava na smještaj u studentske domove Studentskog centra u Zagrebu u .pdf formatu ili ga pročitajte u cijelosti u nastavku ove vijesti.

Opširnije

Zadnja izmjena: 21. Lipanj 2018. u 09:55