Plaćanje stanarine on-line putem

Smještaj

Pravilnik MZO-a za aka. god. 2019./2020.

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA REDOVITIH STUDENATA NA  SUBVENCIONIRANO STANOVANJE

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirani smještaj u studentskim domovima, učeničkim domovima i subvencioniranje smještaja studenata koji stanuju kod privatnih stanodavaca.

Pravilnik možete preuzeti ovdje (u pdf formatu) ili ga pročitati u Narodnim novinama NN 63/2019, 
link: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_06_63_1249.html

Zadnja izmjena: 01. Srpanj 2019. u 11:47

Odluka o iznosu subvencija i kvotama u ak. god. 2019./2020.

Odluka o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akadamskoj godini 2019./2020.

Navedenu odluku možete preuzeti ovdje u pdf formatu.

Sukladno Odluci MZOS-a u akademskoj godini 2019./2020. neće se dodjeljivati subvencije za smještaj kod privatnog stanodavca.

Zadnja izmjena: 02. Srpanj 2019. u 14:19

Natječaj SCZG za smještaj studenata u ak. god. 2019./2020.

Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (Narodne novine, br. 63/2019) KLASA: 602-01/18-03/00078, URBROJ: 533-04-19-0015 i Odluke  o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2019./2020., KLASA:602-01/19-03/00087, URBROJ: 533-04-19-0001, Studentski centar u Zagrebu raspisuje:

N A T J E Č A J

za raspodjelu mjesta redovitim studentima za subvencionirano stanovanje u studentske domove Studentskog centra u Zagrebu u akademskoj godini 2019./2020.

I OPĆE ODREDBE

Pravo na subvencionirani smještaj u studentskom domu u akademskoj 2019./2020. godini imaju:

 1. redoviti studenti, državljani Republike Hrvatske,
 2. redoviti studenti, državljani EU s prijavljenim boravkom u RH sa statusom stranca na stalnom boravku u RH,
 3. osobe sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koje su upisane na visokim učilištima u RH,
 4. studenti s invaliditetom poslijediplomskih sveučilišnih studija.

  Tekst Natječaja možete preuzeti ovdje u pdf formatu.

  Obavezna web prijava putem linka: 
  https://natjecaj.sczg.hr/student

  Obrasce za prijavu na Natječaj obavezno ispisujete po završetku web prijave!

  Pdf verzije obrazaca koji su potrebni za prijavu na Natječaj:

  ISTE NIJE POTREBNO PREUZETI UKOLIKO STE IH ISPUNILI KAO DIO WEB PRIJAVE!

  Dokumenti se predaju na lokaciji:

  Zagreb, Savska cesta 25

  radnim danom

  od 3. srpnja 2019. do zaključno 26. srpnja 2019. godine

  u vremenu od 8 do 20 sati

  Studenti koji se natječu, prijavu s traženom dokumentacijom moraju dostaviti osobno uz obvezno predočenje studentske iskaznice (X-ice). Ovo se ne odnosi na studente koji prvi put upisuju prvu godinu studija (brucoši).

  Studenti koji će akademske 2019./2020. godine upisati prvi puta prvu godinu studija (brucoši), prijavu s traženom dokumentacijom mogu predati osobno ili poslati poštom preporučeno (uzima se u obzir i pošta poslana na dan 26. srpnja 2019.).

  Rezultati natječaja biti će objavljeni do 16. kolovoza 2019. godine na web stranici: www.sczg.unizg.hr

  Opširnije

  Zadnja izmjena: 02. Srpanj 2019. u 14:57

  Troškovi obrade natječajne dokumentacije

  Na temelju odredbe članka 29. stavak 1. točka 18. Statuta Studentskog centra u Zagrebu donesena je slijedeća

  ODLUKA

  1. Troškovi obrade natječajne dokumentacije po „Natječaju za raspodjelu mjesta redovitim studentima u studentske domove Studentskog centra u Zagrebu u akademskoj 2019./2020. godini" utvrđuju se u iznosu od 100,00 kuna po podnositelju dokumentacije.
  2. Odluku će provesti Smještaj na način da istu ukomponira u tekst Natječaja iz točke 1. ove odluke, uz obvezni naputak da se dokumentacija neće razmatrati ukoliko nije priložena uplatnica o izvršenoj uplati.

  Zadnja izmjena: 02. Srpanj 2019. u 14:56

  Domski red

  Ovdje možete preuzeti Pravilnik o domskom redu i uvjetima boravka studenata u studentskim domovima Studentskog centra u Zagrebu u pdf formatu ili ga pročitajte u cijelosti u nastavku.

  Opširnije

  Zadnja izmjena: 23. Siječanj 2018. u 13:49

  Pravilnik o ostvarivanju prava na smještaj SCZG

  Ovdje možete preuzeti Pravilnik o ostvarivanju prava na smještaj u studentske domove Studentskog centra u Zagrebu u .pdf formatu ili ga pročitajte u cijelosti u nastavku ove vijesti.

  Opširnije

  Zadnja izmjena: 21. Lipanj 2018. u 09:55