Plaćanje stanarine on-line putem

Boravak u studentskome domu

Poštovani budući stanari studentskih domova,

Za boravak u studentskome domu potrebno je ispuniti slijedeće kriterije:

1. Potrebno je obaviti liječnički pregled za smještaj u studentski dom. Isti se provodi se u svrhu utvrđivanja zdravstvenih rizika za boravak u kolektivu. Sastoji se od anamneze i ciljanog pregleda te po potrebi dodatnih pretraga čiju indikaciju utvrđuje liječnik. Studenti viših godina koji su ostvarili pravo na smještaj u studentski dom u akademskoj godini 2021./2022. liječnički pregled mogu obaviti u nadležnim ambulantama školske i adolescentne medicine prema priloženom popisu. Brucoši obavljaju pregled kod nadležnog školskog liječnika srednje škole koju su završili. Molimo studente da se na pregled u ambulantu naruče telefonski.

2. Sukladno odluci Uprave za visoko obrazovanje MZO-a, nije dozvoljeno korištenje studentskog doma za samoizolaciju.

3. Boravak u studentskom domu mora biti sukladan propisanim preventivnim mjerama zaštite od COVIDa-19.

- - - - OBNOVA DOMOVA - - - -

Rekonstrukcija građevina, infrastrukture i okoliša unutar studentskih naselja Stjepan Radić i Cvjetno naselje (x)

opširnije: http://obnova-domova.unizg.hr/

Smještaj

Natječaj SCZG za smještaj studenata u ak. god. 2022./2023.

Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (Narodne novine, br. 63/2019) KLASA: 602-01/18-03/00078, URBROJ: 533-04-19-0015 i Odluke o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2022./2023., KLASA: 602-01/22-03/00090, URBROJ: 533-04-22-0001, Studentski centar u Zagrebu raspisuje:

N A T J E Č A J

za raspodjelu mjesta redovitim studentima za subvencionirano stanovanje u studentske domove Studentskog centra u Zagrebu u akademskoj godini 2022./2023.

I OPĆE ODREDBE

Pravo na subvencionirani smještaj u studentskom domu u akademskoj 2022./2023. godini imaju:

 1. redoviti studenti, državljani Republike Hrvatske,
 2. redoviti studenti, državljani zemalja članica EU s prijavljenim boravkom u RH, koji imaju odobren status stranca na stalnom boravku u RH,
 3. osobe sukladno posebnim odlukama MZO,
 4. studenti s invaliditetom poslijediplomskih sveučilišnih studija.

Obavezna web prijava putem linka (od 1.7.2022. u 7:00 h): 
https://natjecaj.sczg.hr/student

Obrasce za prijavu na Natječaj obavezno ispisujete po završetku web prijave!

Pdf verzije obrazaca koji su potrebni za prijavu na Natječaj:

Iste nije potrebno ovdje preuzeti ukoliko ste ih ispisali nakon ispunjene web prijave.

Studenti koji se natječu te maturanti koji će akademske 2022./2023. godine upisati prvi puta prvu godinu studija (brucoši), prijavu s traženom dokumentacijom šalju poštom preporučeno u razdoblju:

od 1. srpnja do 22. srpnja 2022.
(uzima se u obzir i pošta poslana na dan 22.07.2022.)

Prijave se podnose na adresu:

STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU
Poslovnica za smještaj studenata
Savska cesta 25
10 000 Zagreb

Dokumenti koji pristignu izvan roka natječaja neće biti razmatrani.

Informacije o natječaju daju se radnim danom:
od 01.07.2022. do zaključno 22.07.2022. godine
u vremenu od 8:00 do 20:00 sati, putem sljedećih kontakata
tel. 01 4593 641, 01 4593 582, 01 4593 570;
e-mail: poslovnica@sczg.hr

Rezultati natječaja biti će objavljeni do 16. kolovoza 2022. godine na web stranici: www.sczg.unizg.hr

Opširnije...

Zadnja izmjena: 19. Srpanj 2022. u 23:37

Pravilnik MZO-a za aka. god. 2022./2023.

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA REDOVITIH STUDENATA NA  SUBVENCIONIRANO STANOVANJE

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirani smještaj u studentskim domovima, učeničkim domovima i subvencioniranje smještaja studenata koji stanuju kod privatnih stanodavaca.

Pravilnik možete preuzeti ovdje (u pdf formatu) ili ga pročitati u Narodnim novinama NN 63/2019, 
link: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_06_63_1249.html

Zadnja izmjena: 29. Lipanj 2022. u 10:01

Odluka o iznosu subvencija i kvotama u ak. god. 2022./2023.

Navedenu odluku možete preuzeti ovdje u pdf formatu.

Sukladno Odluci MZO u akademskoj godini 2022./2023. neće se dodjeljivati subvencije za smještaj kod privatnog stanodavca.

  Zadnja izmjena: 29. Lipanj 2022. u 11:03

  Troškovi obrade natječajne dokumentacije

  Na temelju odredbe članka 29. stavak 1. točka 18. Statuta Studentskog centra u Zagrebu donesena je slijedeća

  ODLUKA

  1. Troškovi obrade natječajne dokumentacije po „Natječaju za raspodjelu mjesta redovitim studentima u studentske domove Studentskog centra u Zagrebu u akademskoj 2022./2023. godini" utvrđuju se u iznosu od 60,00 HRK / 7,96 EUR* po podnositelju dokumentacije.
  2. Odluku će provesti Smještaj na način da istu ukomponira u tekst Natječaja iz točke 1. ove odluke, uz obvezni naputak da se dokumentacija neće razmatrati ukoliko nije priložena uplatnica o izvršenoj uplati.
  * FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE = 7,53450

  Zadnja izmjena: 19. Kolovoz 2022. u 14:18

  Odluka o privremenoj obustavi primjene članaka 5. i 15. domskog reda

  Do okončanja epidemije stavljaju se izvan snage članci 5. i 15. Pravilnika o domskom redu i uvjetima boravka studenta u studentskim domovima Studentskog centra u Zagrebu:
  Članak 5.
  Student može useliti u dom osobno ili to može učiniti osoba koju student svojom pisanom izjavom ovlasti uz obrazloženje zašto to ne može učiniti osobno.
  Članak 15.
  Stanar studentskog doma može primati posjete u sobe uz suglasnost drugog stanara.
  Stanari studentskog doma koji primaju posjetitelja, odgovorni su za čuvanje reda i mira u domu, za ponašanje posjetitelja te za pridržavanje odredbi Pravilnika o korištenju računalnih resursa te pravila ponašanja propisanih u Odluci o prihvatljivom korištenju CARNet mreže (CDA 0035).
  Stanari studentskog doma mogu zahtijevati da se posjetitelj udalji iz studentskog doma, sobe ili zajedničke prostorije narušava li red i mir.
  Stanar može primiti na noćenje posjetitelja do pet (5) dana mjesečno, uz pisanu suglasnost drugoga stanara i uz obveznu prijavu na porti studentskog doma.
  Suglasnost se može dati u pisanom obliku i putem e-maila stanara koji daje suglasnost.
  Opširnije

  Zadnja izmjena: 25. Lipanj 2021. u 16:08

  Domski red

  Ovdje možete preuzeti Pravilnik o domskom redu i uvjetima boravka studenata u studentskim domovima Studentskog centra u Zagrebu u pdf formatu ili ga pročitajte u cijelosti u nastavku.

  Na snagu su stupile izmjene Pravilnika o domskom redu i uvjetima boravka studenata u studentskim domovima Studentskog centra u Zagrebu kojima se reguliraju obveze stanara studentskih domova, a tiču se postupanja stanara u izvanrednim okolnostima te je opisan način naplate stanarine koji stupa na snagu sa početkom nove akademske godine (1. rujan 2020.). Navedene izmjene donesene su kao zaključak dogovora Zajednice studentskih centara RH kako bi se ujednačio način naplate stanarine u svim studentskim domovima u Republici Hrvatskoj.

  Opširnije

  Zadnja izmjena: 10. Rujan 2020. u 10:18

  Pravilnik o ostvarivanju prava na smještaj SCZG

  Ovdje možete preuzeti Pravilnik o ostvarivanju prava na smještaj u studentske domove Studentskog centra u Zagrebu u .pdf formatu ili ga pročitajte u cijelosti u nastavku ove vijesti.

  Zadnja izmjena: 14. Listopad 2020. u 15:24