Smještaj

Pravilnik MZO-a za aka. god. 2017/2018.

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA REDOVITIH STUDENATA NA SUBVENCIONIRANO STANOVANJE

Pravilnik MZO možete preuzeti ili ga pročitati u Narodnim novinama NN 53/2017,
link: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_06_53_1206.html

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u
»Narodnim novinama«.

 

Zadnja izmjena: 09. Lipanj 2017. u 10:35

Troškovi obrade natječajne dokumentacije

Na temelju odredbe članka 29. stavak 1. točka 18. Statuta Studentskog centra u Zagrebu donesena je slijedeća

ODLUKA

  1. Troškovi obrade natječajne dokumentacije po „Natječaju za raspodjelu mjesta redovitim studentima u studentske domove Studentskog centra u Zagrebu u akademskoj 2016./2017. godini“ utvrđuju se u iznosu od 100,00 kuna po podnositelju dokumentacije.
  2. Odluku će provesti Smještaj na način da istu ukomponira u tekst Natječaja iz točke 1. ove odluke, uz obvezni naputak da se dokumentacija neće razmatrati ukoliko nije priložena uplatnica o izvršenoj uplati.

Zadnja izmjena: 27. Lipanj 2016. u 12:08

Pravilnik o ostvarivanju prava na smještaj SCZG

Ovdje možete preuzeti Pravilnik o ostvarivanju prava na smještaj u studentske domove Studentskog centra u Zagrebu u .pdf formatu ili ga pročitajte u cijelosti u nastavku ove vijesti.

Opširnije

Zadnja izmjena: 20. Kolovoz 2015. u 12:33