OBRASCI:

1. Obrazac za prijavu poslodavaca

2. Obrazac za promjenu podataka o poslodavcu

3. Potražnja studenata za rad

KONTAKTI:

Student servis se nalazi na drugom katu dvorišne zgrade Studentskog centra, Savska cesta 25.

Tel: 01/4593-658, 4593-666

Faks: 01/4593-560

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka:

7:00 – 18:00

Voditelj Student servisa

Tel: 01/4593-671

Fax: 01/4843-505

E-mail: sservis@sczg.hr

Služba za zapošljavanje studenata

Tel: 01/4593-673, 4593-674

E-mail: referada@sczg.hr

Ispostava Student servisa u Velikoj Gorici

Velika Gorica, Zagrebačka 5

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka:

7:30 - 15:30

Tel: 01/6461 850

Faks: 01/6461 851

E-mail: sservis@sczg.hr

Ispostava Student servisa u Zaprešiću

Zaprešić, ul. Vladimira Novaka  23

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka:

7:30 - 15:30

Tel: 01/ 6461 856 i 01/3315 706

E-mail: sservis@sczg.hr

Obavijest korisnicima o radnom vremenu Student servisa na dane uoči blagdana za 2018. godinu

Student servis će na dane uoči blagdana u 2018. godini:

5. siječnja, petak;

30. ožujka, Veliki petak;

27. travnja, petak;

30. svibnja, srijeda;

21. lipnja, četvrtak;

3. kolovoza, petak;

14. kolovoza, utorak;

5. listopada, petak;

31. listopada, srijeda;

21. prosinca, petak i

28. prosinca, petak

radit skraćeno do 13:00 sati.

 

Student servis

Ozljeda na radu

Svi studenti/ice članovi Student servisa Studentskog centra u Zagrebu, koji imaju regulirano članstvo, osigurani su od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) policom UNIQA osiguranje d.d.

Prije učlanjenja potrebno je provjeriti  imate li osnovno zdravstveno osiguranje. Provjeriti možete na stranici:

www.hzzo-net.hr

Osiguranje je započelo 6. veljače 2018. godine, traje 365 dana i obnavlja se svake godine, a uključuje sljedeće osigurane rizike:

  1. SMRT USLIJED NEZGODE
  2. TRAJNI INVALIDITET USLIJED NEZGODE
  3. TROŠKOVI LJEČENJEA USLIJED NEZGODE
  4. DNEVNA NAKNADA USLIJED NEZGODE (50,00 KN PO DANU)

HODOGRAM U SLUČAJU NEZGODE

U slučaju nezgode pri dolasku na rad, na radu ili u povratku s posla, student/ica, član Student servisa Studentskog centra u Zagrebu treba:

  1. Žurno otići k liječniku da bi se što prije započeo/la liječiti.
  2. Student/ica treba od poslodavca zatražiti potvrdu da je došlo do nezgode. Ista treba sadržavati minimalno: podatke o poslodavcu, podatke o studentu (obvezno broj iskaznice i ugovora), datum nezgode i kratki opis što se dogodilo, žig i potpis poslodavca, mjesto i datum.
  3. Također, prikupiti podatke o nazočnim svjedocima i očevicima nesretnog događaja, osobito u slučaju ako je došlo do ozljede koja je prouzročila trajni invaliditet ili je mogla prouzročiti trajni invaliditet.
  4. Po završetku liječenja, sa svim dokumentima (povijest bolesti, potvrda izabranog doktora o privremenoj nesposobnosti za rad, procjena invalidnosti-ukoliko postoji, potvrda poslodavca o nezgodi, izjava studenta/ice o nezgodi i kratki opis što se dogodilo, zapisnik inspekcije rad-ukoliko postoji, zapisnik policije-ukoliko postoji i dr. ) doći u Student servis u Zagrebu u sobu broj 7, na drugom katu u Savskoj 25, radi prijave ozljede na radu.

U sobi 7 Student servisa student /ice će dobiti ispunjen i ovjeren obrazac prijave nesretnog slučaja koji će  s ostalom dokumentacijom (povijest bolesti, procjena invalidnosti, potvrda poslodavca...) odnijeti   u  UNIQA osiguranje d.d., Zagreb, Planinska 13 A.

Polica osiguranja

Zadnja izmjena: 01. Ožujak 2018. u 09:45