Pretraga tvrtki

Naziv tvrtke

(ako ste zaboravili ili zametnuli šifru tvrtke za koju želite podići ugovor možete je ovdje pronaći upisom naziva tvrtke ili OIB tvrtke te tako olakšati i ubrzati sebi i nama postupak izdavanja ugovora.Hvala!)

Napomena: ako pretraga ne daje rezultata onda tvrtka nije regisrirana u sustavu SC-a Student servis.

Za registraciju tvrtke treba popuniti obrazac:

1. Obrazac za prijavu poslodavaca

i dostaviti isti u Student servis.

Ostali obrasci:

2. Obrazac za promjenu podataka o poslodavcu

3. Potražnja studenata za rad


 

 

 

 

 

 

OBRASCI:

1. Obrazac za prijavu poslodavaca

2. Obrazac za promjenu podataka o poslodavcu

3. Potražnja studenata za rad

KONTAKTI:

Student servis se nalazi na drugom katu dvorišne zgrade Studentskog centra, Savska cesta 25.

Tel: 01/4593-658, 4593-666

Faks: 01/4593-560

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka:

7:30 – 15:30

Voditelj Student servisa

Tel: 01/4593-671

Fax: 01/4843-505

E-adresa: sservis@sczg.hr

Služba za zapošljavanje studenata

Tel: 01/4593-673, 4593-674

E-adresa: referada@sczg.hr

Ispostava Student servisa u Velikoj Gorici

Velika Gorica, Zagrebačka 5

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka:

7:30 - 15:30

Tel: 01/6461 850

Faks: 01/6461 851

E-adresa: sservis@sczg.hr

Ispostava Student servisa u Zaprešiću

Zaprešić, ul. Vladimira Novaka  23

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka:

7:30 - 15:30

Tel: 01/400-1125

E-adresa: sservis@sczg.hr

Obavijest korisnicima o radnom vremenu Student servisa na dane uoči blagdana za 2021. godinu

Student servis će na dane uoči blagdana u 2021. godini:

5. siječnja, utorak;

2. travnja, Veliki petak;

30. travnja, petak;

28. svibnja, petak;

2. lipnja, srijeda;

18. lipnja, petak;

4. kolovoza, srijeda;

13. kolovoza, petak;

29. listopada, petak;

17.studenoga, srijeda;

24. prosinca, petak;  i

31. prosinca, petak

radit skraćeno do 13:00 sati.

 

Student servis

Članstvo - učlanjivanje

 

OPĆE ODREDBE O UČLANJENJU U STUDENT SERVIS ZAGREB

Prije učlanjenja potrebno je provjeriti  imate li osnovno zdravstveno osiguranje. Provjeriti možete na stranici www.hzzo-net.hr. Ako nemate osnovno zdravstveno osiguranje, svoj status osiguranja morate riješiti u područnoj ispostavi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) prema mjestu prebivališta.

Učlanit se može samo osobno.

Predočenjem potrebne dokumentacije i davanjem svojih osobnih podataka neophodnih za upis u Student servis, osobe su suglasne da Studentski centar njihove podatke može koristiti i za potrebe nadležnih institucija, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka RH.

UČLANJENJE (Zakon o obavljanju studentskih poslova NN 96/2018, 16/2020)

Članovi student servisa

1. student je osoba

a) koja pohađa preddiplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, diplomski sveučilišni studij, kratki stručni studij, preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj

b) koja je student na razmjeni na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj ili

c) koja je državljanin Republike Hrvatske, državljanin zemlje članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koji studira na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske,

a koja nema zasnovan radni odnos i/ili ne obavlja samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva. U smislu ovoga Zakona i propisa kojima je uređeno oporezivanje dohotka, izjednačeni su u pravima i obvezama redoviti studenti i izvanredni studenti koji nemaju zasnovan radni odnos i/ili ne obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva«.

2. druga osoba je osoba u postupku upisa na studij ili osoba koja je završila studij na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj, a nema zasnovan radni odnos ili građanin Europske unije s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji je završio studij na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske, a nema zasnovan radni odnos.

Prava na temelju ovoga Zakona druga osoba može ostvarivati najdulje tri mjeseca od završetka školske godine u kojoj je završila srednjoškolsko obrazovanje odnosno nakon diplomiranja najdulje do kraja akademske godine u kojoj je završila studij ili do isteka razdoblja od tri mjeseca od završetka studija

ZA UČLANJENJE JE POTREBNO:

Osobno doći u Student servis i ispuniti UPISNI KARTON i IZJAVU koje zatražite na jednom od šaltera i priložiti:

Studenti:

 • Studentska iskaznica - X-ica
 • Uvjerenje (potvrda) o statusu studenta/ice za tekuću akademsku godinu ili elektronički zapis o statusu studenta (E-građani)
 • Osobna iskaznica na uvid
 • Dvije male fotografije
 • Osobni žiro račun (ugovor ili potvrda banke )
 • Nezaposlene osobe koje su završile studij trebaju priložiti presliku diplome ili potvrdu o diplomiranju
 • Studenti s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji studiraju izvan Republike Hrvatske trebaju priložiti potvrdu matičnog visokog učilišta na kojem studiraju ovjerenu od strane sudskog tumača i prevedenu na hrvatski jezik
 • Osoba koja u Republici Hrvatskoj nema prijavljeno prebivalište, obavezno mora prijaviti boravište te uz navedenu dokumentaciju dostaviti i potvrdu o prijavi boravišta.

Maturanti:

 • Preslika svjedodžbe završnog razreda srednje škole ili maturalne svjedodžbe
 • Ispis moji Rezultati po prijavljenim studijskim programima u ljetnom roku na www.postani-student.hr
 • Osobna iskaznica na uvid
 • Dvije male fotografije
 • Osobni žiro račun (ugovor ili potvrda banke na uvid)

Prava na temelju Zakona o obavljanju studentskih poslova druga osoba (maturant/ica) može ostvarivati najdulje tri mjeseca od završetka školske godine u kojoj je završila srednjoškolsko obrazovanje.

 

Za produženje članstva potrebno je:

 • članska iskaznica Student servisa, na uvid
 • uvjerenje/potvrda o statusu studenta za tekuću akademsku godinu
 • studentska iskaznica - X-ica
 • ispuniti Izjavu

 

Strani studenti na razmjeni na visokom učilištu u RH (strani državljani koji studiraju na visokoškolskim institucijama u RH, studentska razmjena, ERASMUS, ERASMUS+ i dr.) moraju zadovoljiti uvjete potrebne za učlanjenje kao i studenti, državljani RH koji studiraju u RH.

Članstvo im se dodjeljuje sukladno statusu studenta u RH te odobrenom privremenom boravku.

Unutar sustava obrazovanja ostvaruju pravo na obavljanje studentskih poslova za vrijeme studijskog boravka i/ili stručne prakse u okviru formaliziranih programa bilateralne razmjene, međufakultetskih, međusveučilišnih i drugih sličnih sporazuma u području visokog obrazovanja s visokim učilištima u Republici Hrvatskoj pod sljedećim uvjetima:

 • Osoba mora biti student, a što dokazuje potvrdom (inozemnog) visokog učilišta s kojeg dolazi,
 • Student mora biti na stručnoj praksi u okviru visokog učilišta u RH i visoko učilište u RH mora ga imati uvedenog u svojoj evidenciji studenata i o tome može izdati potvrdu,
 • Ujedno mora postojati neka vrsta službenog dokumenta u svrhu razmjene studenata između dvaju visokih učilišta.

Napomena

Student servis isplaćuje studentske zarade na osobne žiro račune.

Za upis žiro računa u bazu podataka Student servisa potreban je ugovor s bankom ili potvrda banke, ne uvažavamo karticu žiro računa po preporuci poslovnih banaka.

Ukoliko je student promijenio žiro račun, mora donijeti novi (ugovor ili potvrda banke na uvid).

Na temelju naprijed navedenih dokumenata, student/ica u roku nekoliko minuta dobije iskaznicu Student servisa koja predstavlja identifikacijski dokument člana Student servisa Studentskog centra u Zagrebu.

 

Promjena statusa
Student je dužan obavijestiti Student servis o promjenama svog statusa bilo da je diplomirao, ili se ispisao sa studija, zaposlio se ili na bilo koji drugi način izgubio status i time izgubio pravo zapošljavanja temeljem Ugovora o obavljanju studentskog posla.

Zadnja izmjena: 05. Srpanj 2021. u 13:28