OBRASCI:

Za korištenje usluga Student servisa Zagreb naručitelj (poslodavac) treba biti registriran u bazi Student servisa Zagreb. Registracija se obavlja popunjavanjem obrasca Obrazac za prijavu poslodavaca i dostavlja Student servisu poštom, osobno ili na e-mail referada@sczg.hr  

Ako naručitelj (poslodavac) ima potrebu za zapošljavanjem studenata i želi objaviti oglas na web stranici Student servisa Zagreb, treba ispuniti obrazac Potražnja studenata za rad i poslati ga na e-mail referada@sczg.hr

1. Obrazac za prijavu poslodavaca

* Za sklapanje ugovora o obavljanju studentskog posla obavezan je pečat naručitelja posla i dostaviti original Obrasca u Student servis.

2. Obrazac za promjenu podataka o poslodavcu

3. Potražnja studenata za rad

KONTAKTI:

Student servis se nalazi na drugom katu dvorišne zgrade Studentskog centra, Savska cesta 25.

Tel: 01/4593-658, 4593-666

Faks: 01/4593-560

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka:

7:30 – 15:30

Voditelj Student servisa

Tel: 01/4593-671

Fax: 01/4843-505

E-adresa: sservis@sczg.hr

Služba za zapošljavanje studenata

Tel: 01/4593-673, 4593-674

E-adresa: referada@sczg.hr

Poslovnica Student servisa u Velikoj Gorici

Velika Gorica, Zagrebačka 5

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka:

7:30 - 15:30

Tel: 01/6461 850

Faks: 01/6461 851

E-adresa: sservis@sczg.hr

Poslovnica Student servisa u Zaprešiću

Zaprešić, ul. Vladimira Novaka  23

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka:

7:30 - 15:30

Tel: 01/400-1125

E-adresa: sservis@sczg.hr

 

Šalter Student servisa

Studentsko naselje Stjepan Radić

Zagreb, Jarunska 2 

Prizemlje 10. paviljona

Radno vrijeme

7.30 – 15.30

Tel: 01/4590-821

      01/4593-616

E-adresa: sservis@sczg.hr

 

  

 

 

 

 

Student servis

Članstvo - učlanjivanje

 

OPĆE ODREDBE O UČLANJENJU U STUDENT SERVIS ZAGREB

Prije učlanjenja potrebno je provjeriti  imate li osnovno zdravstveno osiguranje. Provjeriti možete na stranici www.hzzo-net.hr. Ako nemate osnovno zdravstveno osiguranje, svoj status osiguranja morate riješiti u područnoj ispostavi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) prema mjestu prebivališta.

Učlanit se može samo osobno.

Predočenjem potrebne dokumentacije i davanjem svojih osobnih podataka neophodnih za upis u Student servis, osobe su suglasne da Studentski centar njihove podatke može koristiti i za potrebe nadležnih institucija, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka RH.

UČLANJENJE (Zakon o obavljanju studentskih poslova NN 96/2018, 16/2020)

Članovi student servisa

1. student je osoba

a) koja pohađa preddiplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, diplomski sveučilišni studij, kratki stručni studij, preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj

b) koja je student na razmjeni na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj ili

c) koja je državljanin Republike Hrvatske, državljanin zemlje članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koji studira na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske,

a koja nema zasnovan radni odnos i/ili ne obavlja samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva. U smislu ovoga Zakona i propisa kojima je uređeno oporezivanje dohotka, izjednačeni su u pravima i obvezama redoviti studenti i izvanredni studenti koji nemaju zasnovan radni odnos i/ili ne obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva«.

2. druga osoba je osoba u postupku upisa na studij ili osoba koja je završila studij na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj, a nema zasnovan radni odnos ili građanin Europske unije s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji je završio studij na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske, a nema zasnovan radni odnos.

Prava na temelju ovoga Zakona druga osoba može ostvarivati najdulje tri mjeseca od završetka školske godine u kojoj je završila srednjoškolsko obrazovanje odnosno nakon diplomiranja najdulje do kraja akademske godine u kojoj je završila studij ili do isteka razdoblja od tri mjeseca od završetka studija

ZA UČLANJENJE JE POTREBNO:

Osobno doći u Student servis i ispuniti UPISNI KARTON i IZJAVU koje zatražite na jednom od šaltera i priložiti:

Studenti:

 • Studentska iskaznica - X-ica
 • Uvjerenje (potvrda) o statusu studenta/ice za tekuću akademsku godinu ili elektronički zapis o statusu studenta (E-građani)
 • Osobna iskaznica na uvid
 • Dvije male fotografije
 • Osobni žiro račun (ugovor ili potvrda banke )
 • Nezaposlene osobe koje su završile studij trebaju priložiti presliku diplome ili potvrdu o diplomiranju
 • Studenti s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji studiraju izvan Republike Hrvatske trebaju priložiti potvrdu matičnog visokog učilišta na kojem studiraju ovjerenu od strane sudskog tumača i prevedenu na hrvatski jezik
 • Osoba koja u Republici Hrvatskoj nema prijavljeno prebivalište, obavezno mora prijaviti boravište te uz navedenu dokumentaciju dostaviti i potvrdu o prijavi boravišta.
 • ispuniti Izjavu

Maturanti:

 • Preslika svjedodžbe završnog razreda srednje škole ili maturalne svjedodžbe
 • Ispis moji Rezultati po prijavljenim studijskim programima u ljetnom roku na www.postani-student.hr
 • Osobna iskaznica na uvid
 • Dvije male fotografije
 • Osobni žiro račun (ugovor ili potvrda banke na uvid)
 • ispuniti Izjavu

Prava na temelju Zakona o obavljanju studentskih poslova druga osoba (maturant/ica) može ostvarivati najdulje tri mjeseca od završetka školske godine u kojoj je završila srednjoškolsko obrazovanje, a za osobe koje u međuvremenu upišu studij članstvo se regulira kao ostalim studentima.

 

Za produženje članstva potrebno je:

 • članska iskaznica Student servisa, na uvid
 • uvjerenje/potvrda o statusu studenta za tekuću akademsku godinu
 • studentska iskaznica - X-ica
 • ispuniti Izjavu

 

***** U Informacijskom sustavu studentskih prava - ISSP možete provjeriti ispunjavate li propisane uvjete i ostvarujete li pravo na studentski rad, prijava pomoću AAI@EduHr *****

Strani studenti na razmjeni na visokom učilištu u RH (strani državljani koji studiraju na visokoškolskim institucijama u RH, studentska razmjena, ERASMUS, ERASMUS+ i dr.) moraju zadovoljiti uvjete potrebne za učlanjenje kao i studenti, državljani RH koji studiraju u RH.

Članstvo im se dodjeljuje sukladno statusu studenta u RH te odobrenom privremenom boravku.

Unutar sustava obrazovanja ostvaruju pravo na obavljanje studentskih poslova za vrijeme studijskog boravka i/ili stručne prakse u okviru formaliziranih programa bilateralne razmjene, međufakultetskih, međusveučilišnih i drugih sličnih sporazuma u području visokog obrazovanja s visokim učilištima u Republici Hrvatskoj pod sljedećim uvjetima:

 • Osoba mora biti student, a što dokazuje potvrdom (inozemnog) visokog učilišta s kojeg dolazi,
 • Student mora biti na stručnoj praksi u okviru visokog učilišta u RH i visoko učilište u RH mora ga imati uvedenog u svojoj evidenciji studenata i o tome može izdati potvrdu,
 • Ujedno mora postojati neka vrsta službenog dokumenta u svrhu razmjene studenata između dvaju visokih učilišta.

Napomena

Student servis isplaćuje studentske zarade na osobne žiro račune.

Za upis žiro računa u bazu podataka Student servisa potreban je ugovor s bankom ili potvrda banke, ne uvažavamo karticu žiro računa po preporuci poslovnih banaka.

Ukoliko je student promijenio žiro račun, mora donijeti novi (ugovor ili potvrda banke na uvid).

Na temelju naprijed navedenih dokumenata, student/ica u roku nekoliko minuta dobije iskaznicu Student servisa koja predstavlja identifikacijski dokument člana Student servisa Studentskog centra u Zagrebu.

 

Promjena statusa
Student je dužan obavijestiti Student servis o promjenama svog statusa bilo da je diplomirao, ili se ispisao sa studija, zaposlio se ili na bilo koji drugi način izgubio status i time izgubio pravo zapošljavanja temeljem Ugovora o obavljanju studentskog posla.

Zadnja izmjena: 17. Ožujak 2023. u 12:03