Kontakt

Student servis se nalazi na drugom katu dvorišne zgrade Studentskog centra, Savska cesta 25.

Tel: 01/4593-658, 4593-666
Faks: 01/4593-560

Voditelj Student servisa
Tel: 01/4593-671
Fax: 01/4843-505
E-mail: sservis@sczg.hr

Služba za zapošljavanje studenata
Tel: 01/4593-673, 4593-674
E-mail: referada@sczg.hr

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka:

7:00 – 18:00

Ispostava Student servisa u Velikoj Gorici

Velika Gorica, Zagrebačka 5

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka:

7:30 - 15:30

Tel: 01/6461 850

Faks: 01/6461 851

E-mail: sservis@sczg.hr

Ispostava Student servisa u Zaprešiću

Zaprešić, ul. Vladimira Novaka  23

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka:

7:30 - 15:30

Tel: 01/ 6461 856 i 01/3315 706

E-mail: sservis@sczg.hr

Obavijest korisnicima o radnom vremenu Student servisa

na dane uoči blagdana za 2018. godinu


Student servis će na dane uoči blagdana u 2018. godini:

5. siječnja, petak;

30. ožujka, Veliki petak;

27. travnja, petak;

30. svibnja, srijeda;

21. lipnja, četvrtak;

3. kolovoza, petak;

14. kolovoza, utorak;

5. listopada, petak;

31. listopada, srijeda;

21. prosinca, petak i

28. prosinca, petak

radit skraćeno do 13:00 sati.

--------------------------------------------------

------------------------------

 

OBRASCI:

1. Obrazac za prijavu poslodavaca

2. Obrazac za promjenu podataka o poslodavcu

3. Potražnja studenata za rad

Student servis

Članstvo - učlanjivanje

 

OPĆE ODREDBE

O UČLANJENJU U STUDENT SERVIS ZAGREB

Prije učlanjenja potrebno je provjeriti  imate li osnovno zdravstveno osiguranje. Provjeriti možete na stranici www.hzzo-net.hr

Ako nemate osnovno zdravstveno osiguranje, svoj status osiguranja morate riješiti u područnoj ispostavi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) prema mjestu prebivališta.

Student servis Zagreb uvažit će samo cjelovite prijave. Prijave bez svih potrebnih dokumenata, fotokopirani dokumenti koji bi trebali biti priloženi u originalu (izvorniku) ne uzimaju se u obzir.

Učlanit se može samo osobno.

Originalno uvjerenje o upisu na fakultet je dokument izdan od strane visokog učilišta, a kojim se potvrđuje da je student/ica upisan/a na fakultet. S tim dokumentom dokazuje se studentski status, uz predočenje studentske iskaznice.

Uvjerenje (potvrda) o upisu na fakultet mora biti ispunjeno latiničnim pismom.

Važno: Student servis uzima u obzir samo originalne dokumente na hrvatskom jeziku.

Ako je uvjerenje (potvrda)  pisana na nekom drugom jeziku potrebno je uz originalni primjerak priložiti odgovarajući prijevod ovjeren kod licenciranih prevoditelja.

 

Student servis Zagreb ne će uvažiti sljedeće dokumente:

 • fotokopije, ako nije priložen izvornik (original) na uvid.
 • skenirane dokumente
 • dokumente i uvjerenja bez žiga fakulteta
 • dokumente sa skeniranim ili fotokopiranim žigom fakulteta
 • dokumente s promijenjenim ili prekriženim datumom bez da je ta promjena autorizirana pečatom fakulteta
 • dokumente s promjenama ili ispravcima napravljenim korektorom.

          

PRAVO NA UČLANJENJE IMAJU:

(Ak. god. 2016./2017.)

1.    Redoviti/e studenti/ice svih visokih učilišta (sveučilišta, veleučilišta i visokih škola) koji su upisani u ISVU (Informacijski sustav visokih učilišta) RH-a.

2.    Nezaposlene osobe koje su završile studij, ali najdulje 3 mjeseca od dana diplomiranja

3.    Učenici/e u postupku upisa na studij, ali najdulje 3 mjeseca od završetka srednje škole

ZA UČLANJENJE JE POTREBNO:

Osobno doći u Student servis i ispuniti UPISNI KARTON kojega zatražite na jednom od šaltera i donijeti sa sobom:

STUDENTI/ICE

Studentska iskaznica

Uvjerenje (potvrda) o statusu redovitog/e studenta/ice za tekuću akademsku godinu, odnosno ELEKTRONIČKI ZAPIS O STATUSU STUDENTA

Osobna iskaznica ili putovnica, na uvid

Dvije fotografije veličine 35 X 25 mm 

Osobni žiro račun (ugovor ili potvrda banke na uvid)

 

UČENICI/E

Preslika državne mature (izvornik na uvid)

Ispis moji rezultati na „postani student“

Osobna iskaznica ili putovnica

Dvije fotografije veličine 35 X 25 mm 

Osobni žiro račun (ugovor ili potvrda banke na uvid) 

 

  Napomena za učenike/ice: ukoliko nemate dokument o državnoj maturi možete se privremeno učlaniti u Student servis Zagreb ako priložite sljedeće dokumente:

     1. Ispis  Rezultati po prijavljenim studijskim programima u ljetnom roku na 'postani student'.(www.postani-student.hr

      2. Presliku svjedodžbe o završenom 4. razredu srednje škole(izvornik na uvid) ili presliku maturalne svjedodžbe (izvornik na uvid)ili potvrdu škole o završenom 4. razredu srednje škole

     3. Osobnu iskaznicu ili putovnicu, na uvid

     4.  Dvije fotografije veličine 35 X 25 mm.

    5. Osobni žiro račun (ugovor ili potvrdu banke), na uvid.

 III. POSLIJEDIPLOMANTI/ICE

Osobno doći u Student servis i ispuniti UPISNI KARTON
Sa sobom donijeti:

 1. Studentsku iskaznicu.
 2. Uvjerenje (potvrda) s fakulteta o statusu studenta.
 3. Dvije fotografije veličine 35 X 25 mm.
 4. Osobnu iskaznicu ili putovnicu na uvid.
 5. Potvrdu o nezaposlenosti od HZZZ-a.
 6. Osobni žiro račun (ugovor ili potvrdu banke) na uvid.

ZA PRODUŽENJE ČLANSTVA POTREBNO JE:

 

 • članska iskaznica Student servisa, na uvid
 • uvjerenje o statusu redovitog studenta za tekuću akademsku godinu
 • studentsku iskaznicu, na uvid; vidi Pravilnik o studentskoj ispravi

Nezaposlene osobe koje su završile studij, a bili su učlanjeni, trebaju priložiti presliku diplome (izvornik na uvid) ili potvrdu o diplomiranju-izvornik.

 Na temelju naprijed navedenih dokumenata, student/ica u roku nekoliko minuta dobije iskaznicu Student servisa koja predstavlja identifikacijski dokument člana Student servisa Studentskog centra u Zagrebu.

Napomena: Student servis isplaćuje studentske zarade na osobne žiro račune otvorene u sljedećim bankama:

Erste banka, HPB, Addiko banka, KBZ, OTP, RBA, Podravska banka, PBZ, Samoborska banka, Sberbank, SB, ZABA, Partner banka i ostalima koje potpišu sporazum sa SC-om.

Za upis žiro računa u bazu podataka Student servisa potreban je ugovor s bankom ili potvrda banke, ne uvažavamo karticu žiro računa po preporuci poslovnih banaka. 

Zadnja izmjena: 19. Rujan 2017. u 12:23