Smještaj

NAJČEŠĆA PITANJA VEZANA UZ NATJEČAJ ZA SMJEŠTAJ

Najčešće postavljena pitanja u vezi natječaja za raspodjelu mjesta redovitim studentima u studentske domove Studentskog centra u Zagrebu
2016./2017.

 

1. U kojem razdoblju je raspisan Natječaj za smještaj studenata i koje je radno vrijeme?

Prijave se podnose na adresu: STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU, Poslovnica za smještaj, Zagreb, Savska cesta 25.
Natječaj je raspisan od 28. 06. 2016. do zaključno 27. 07. 2016. godine.
Prijave se primaju u vremenu od 8,00 do 20,00 sati.

2. Kako da se prijavim na natječaj?

Studenti prve i viših godina studija prijavnice predaju osobno, dok studenti koji će tek upisati prvu godinu studija u 2016./2017. (brucoši) prijavnice mogu poslati i poštom (uzima se u obzir i pošta poslana 27.07.2016.).

3. Gdje mogu dobiti dodatne informacije što mi je sve potrebno za Natječaj za smještaj studenata?

Sve informacije možete pronaći na našoj web stranici: http://www.sczg.unizg.hr/smjestaj/smjestaj/kriteriji-za-raspodjelu-mjesta/
Ukoliko imate dodatnih pitanja, nakon što ste pročitali Pravilnik MZOS-a i Natječaj SCZG-a, ista možete postaviti mailom ili na naše telefone:
e-mail: poslovnica@sczg.hr
tel.: 01 4593 570 ili 4593 582

4. Gdje mogu preuzeti tiskanicu prijave za studentski dom, te privolu i obrazac „A“, „B“ ili "C"?

Tiskanicu prijave za studentski dom možete preuzeti u Poslovnici za smještaj (Savska cesta 25), svakim radnim danom od 8 do 20h. Uz tiskanicu prijave dobit ćete i obrazac  „A", „B“ i/ili "C", privolu i uplatnicu. Tiskanica je besplatna.
Obrasce „A“, „B“, "C" i privolu možete preuzeti i na našoj internetskoj stranici: http://www.sczg.unizg.hr/smjestaj/

5. Koji su osnovni dokumenti koje trebam predati na natječaj?
Osnovni dokumenti koji su uvjet za prijavu na natječaj za smještaj u studentski dom su: ispunjena tiskanica prijave za studentski dom, popunjen, potpisan i ovjeren obrazac  „A“ ili „B“, potvrda/uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci) ili kopija osobne iskaznice, ispunjena privola, dokaz o uplati troškova natječajnog postupka te indeks (na uvid).

6. Jesu li prosjek ocjena 4.5 za prvu i višu godinu studija i ostvareni ECTS bodovi (55 ECTS bodova u tekućoj i prosječno 55 ECTS i više bodova u prethodnim godinama studija) dovoljni za izravno pravo na smještaj u studentski dom?
Osim ostvarenog prosjeka i broja ECTS bodova za izravno pravo dobivanja mjesta u studentskom domu, mjesečni prihodi kućanstva u prethodnoj godini ne smiju prelaziti po članu kućanstva iznos od 65% proračunske osnovice (2161,90 kn).


7. Primam stipendiju Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, mogu li dobiti izravno pravo na smještaj u studentskom domu?

Ako u prosjeku imate 55 i više ECTS bodova u prethodnim godinama studiranja (i minimalno 18 ECTS u tekućoj godini ) (ovaj dio odnosi se na studente viših godina studija), a ako ste u tekućoj godini 2015./2016. upisani u prvu godinu studija trebate steći najmanje 30 ECTS bodova, te ako mjesečni prihodi kućanstva u prethodnoj godini ne prelaze po članu kućanstva iznos od 60% proračunske osnovice (1995,60 kn).

8. Koliki je iznos proračunske osnovice (65% i 60%)?

Sukladno Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu proračunska osnovica iznosi 3326,00 kn. Samim time se izvodi:
60% - 1995,60 kn
65% - 2161,90 kn


9. Što sve ulazi u izračun cenzusa?

Uz osobni dohodak ulaze svi neoporezivi primici koji su navedeni kao Prilog 1. Pravilnika MZOS-a. Popis navedenih primitaka možete vidjeti ovdje.

10. Treba li poslati potvrde nadležne porezne uprave o visini dohotka i za članove kućanstva koji nemaju primanja?

Za priznavanje bodova na temelju visine prihoda ostvarenog u prethodnoj godini na razini kućanstva potrebne su potvrde o ukupnom prihodu za sve članove kućanstva (uključujući i maloljetnu braću i sestre te studenta kao podnositelja zahtjeva za smještaj) od nadležne porezne uprave bez obzira ostvaruju li prihode ili ne.

11. Trebaju li svi studenti priložiti potvrde o prihodima, te dati izjavu o zajedničkom kućanstvu?

Potvrde o prihodima prilažu samo oni koji zadovoljavaju uvjete po članku 4., članku 5. i članku 12. stavak 10. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirani smještaj Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

12. Tko može dati izjavu o članovima zajedničkog kućanstva?

Izjavu o zajedničkom kućanstvu može dati bilo koji punoljetni član kućanstva.

13. Gdje mogu dobiti obrazac izjave o članovima zajedničkog kućanstva i treba li ga ovjeriti kod javnog bilježnika?

Obrazac izjave o članovima zajedničkog kućanstva možete preuzeti sa naše web stranice - ovdje (pdf).
Navedeni obrazac nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika, već je dovoljan potpis davatelja izjave.


14. Gdje mogu dobiti potvrdu/uvjerenje o prebivalištu (odnosi se na državljane RH sa prebivalištem u RH)?

Uvjerenje/potvrdu o prebivalištu možete dobiti u bilo kojoj lokalnoj policijskoj postaji (neovisno o vašem mjestu prebivališta) te putem portala e-Građani. Umjesto potvrde /uvjerenja o prebivalištu možete predati i kopiju osobne iskaznice.

15. Položio sam sve ispite u akademskoj godini 2015./2016., mogu li za to dobiti dodatne bodove?

Sukladno Pravilniku MZOS-a za akademsku godinu 2016./2017. ne dobivaju se dodatni bodovi za sve položene ispite.

16.  Student sam prve ili više godine studija. Međutim, sada upisujem novi studij (opet prvu godinu iste razine). Natječem li se s ocjenama iz srednje škole ili s ECTS bodovima i prosjekom ostvarenim na započetom studiju?

Student koji mijenja studij (bez završetka prethodnog studija iste razine) i na drugom studiju ponovno upisuje prvu godinu, ne može se prijaviti s prosjekom ocjena iz srednje škole. Student se natječe s prosjekom ocjena i brojem ostvarenih ECTS bodova na prethodnom studiju.

17.  Preddiplomsku / stručnu razinu završio sam na visokom učilištu izvan Zagreba. Mogu li se prijaviti na natječaj za mjesto u studentskom domu u Zagrebu?

Student koji završi preddiplomski studij na nekom od drugih visokih učilišta, može se prijaviti na natječaj i ostvariti pravo na smještaj u studentskom domu u Zagrebu. Rok za prijavu je isti za sve studente koji žele smještaj u akademskoj godini 2016./2017.

18. Koja su deficitarna zanimanja na tržištu rada u RH?

 1. Elektrotehnika
 2. Računarstvo
 3. Strojarstvo
 4. Matematika (nastavnički smjer)
 5. Farmacija
 6. Medicinska biokemija
 7. Medicina
 8. Logopedija
 9. Rehabilitacija
 10. Socijalna pedagogija
 11. Anglistika
 12. Germanistika

Redni brojevi 11. i 12. (anglistika i germanistika) – uključeni su jednopredmetni i dvopredmetni studiji.
Isto možete provjeriti na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: http://www.hzz.hr/default.aspx?id=24915

19.  Brat mi je sada završio srednju školu i upisuje se na fakultet. Trebam li donijeti potvrdu iz njegove srednje škole ili potvrdu o upisu na fakultet?

Trebate donijeti potvrdu o upisu brata na fakultet.

20.  Brat mi je sada završio osnovnu školu i upisuje se u srednju školu. Trebam li donijeti potvrdu iz njegove osnovne škole ili potvrdu o upisu u srednju školu?

Trebate donijeti potvrdu o upisu brata u srednju školu.

21.  Asistent sam i mjesto prebivališta mi je izvan grada Zagreba. Mogu li ostvariti pravo na dom?

Ne, prema Pravilniku asistenti i znanstveni novaci ne mogu ostvariti pravo na subvencionirani smještaj. Jedino studenti s invaliditetom na poslijediplomskom studiju mogu ostvariti to pravo.

22.  Dobitnik sam Posebne rektorove nagrade. Mogu li dobiti dodane bodove?

Za Posebnu rektorovu nagradu se ne dobivaju dodatni bodovi.

23.  Mogu li natječajnu dokumentaciju poslati poštom?

Studenti koji se natječu, prijavu s traženom dokumentacijom moraju dostaviti osobno, uz obvezno predočenje indeksa ili X-ice.
Natječajnu dokumentaciju mogu poslati preporučenom poštom jedino studenti koji će akademske 2016./2017. upisati prvi put prvu godinu studija (brucoši).

24. Ako ne ostvarim pravo na smještaj u željeni dom koji sam naveo na tiskanici molbe (ili na privoli - za brucoše koji šalju poštom), znači li to da neću biti smejšten u studentski dom?

Ukoliko ostvarite dovoljan broj bodova, tj. pravo na smještaj u domu, biti ćete smješteni u jedan od studentskih domova.
Osim ostvarenih bodova dobivenih putem Natječaja za smještaj, sljedeći izlučni kriterij za dobivanje željenog doma je uspjeh na studiju.

25. Brucoš sam, tj. upisujem prvi put prvu godinu studija, moram li predati orginalne svjedodžbe srednje škole, ovjerene preslike svjedodžbi ili su dovoljne "obične" preslike (kopije)?

Ako Vam srednja škola koju ste pohađali ovjeri obrazac '"B", dovoljne su "obične" preslike svjedodžbi, a u protivnom trebate dostaviti orginalne svjedodžbe ili preslike svjedodžbi ovjerene od strane škole, a u krajnjem slučaju preslike svjedodžbi ovjerene od javnog bilježnika.

 


Zadnja izmjena: 22. Srpanj 2016. u 09:14