Plaćanje stanarine on-line putem

Boravak u studentskome domu

Poštovani budući stanari studentskih domova,

Za boravak u studentskome domu potrebno je ispuniti slijedeće kriterije:

1. Potrebno je obaviti liječnički pregled za smještaj u studentski dom. Isti se provodi se u svrhu utvrđivanja zdravstvenih rizika za boravak u kolektivu. Sastoji se od anamneze i ciljanog pregleda te po potrebi dodatnih pretraga čiju indikaciju utvrđuje liječnik. Studenti viših godina koji su ostvarili pravo na smještaj u studentski dom u akademskoj godini 2022./2023. liječnički pregled mogu obaviti u nadležnim ambulantama školske i adolescentne medicine prema priloženom popisu. Brucoši obavljaju pregled kod nadležnog školskog liječnika srednje škole koju su završili. Molimo studente da se na pregled u ambulantu naruče telefonski.

2. Sukladno odluci Uprave za visoko obrazovanje MZO-a, nije dozvoljeno korištenje studentskog doma za samoizolaciju.

3. Boravak u studentskom domu mora biti sukladan propisanim preventivnim mjerama zaštite od COVIDa-19.

- - - - OBNOVA DOMOVA - - - -

Rekonstrukcija građevina, infrastrukture i okoliša unutar studentskih naselja Stjepan Radić i Cvjetno naselje (x)

opširnije: http://obnova-domova.unizg.hr/

Smještaj

NOVA WEB STRANICA

!!! NOVA WEB STRANICA 

https://www.sczg.hr/smjestaj !!!

Zadnja izmjena: 06. Srpanj 2023. u 13:28

NAJČEŠĆA PITANJA VEZANA UZ NATJEČAJ ZA SMJEŠTAJ

Najčešće postavljena pitanja u vezi Natječaja za raspodjelu mjesta redovitim studentima u studentske domove Studentskog centra u Zagrebu
2022./2023.

 

1. Je li obavezna prijava na Natječaj za raspodjelu mjesta redovitim studentima u studentske domove Studentskog centra u Zagrebu za smještaj putem web-a?

Da, prijava putem web stranice (https://natjecaj.sczg.hr/student) obavezna je za sve studente koji će sudjelovati u natječaju.

2. U kojem razdoblju je raspisan Natječaj za raspodjelu mjesta redovitim studentima u studentske domove Studentskog centra u Zagrebu i koje je radno vrijeme?

Prijave se podnose na adresu: STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU, Poslovnica za smještaj studenata, turizam i sport, Zagreb, Savska cesta 25.
Natječaj je raspisan od
01.07.2022. do zaključno 22.07.2022. godine.
Prijave se primaju u vremenu od 8:00 do 20:00 sati.

3. Kako da se prijavim na natječaj?

Studenti koji se natječu te maturanti koji će akademske 2022./2023. godine upisati prvi puta prvu godinu studija (brucoši), prijavu s traženom dokumentacijom šalju poštom preporučeno u razdoblju: od 1. srpnja do 22. srpnja 2022. (uzima se u obzir i pošta poslana na dan 22.07.2022.)

4. Gdje mogu dobiti dodatne informacije što mi je sve potrebno za Natječaj za raspodjelu mjesta redovitim studentima u studentske domove Studentskog centra u Zagrebu?

Sve informacije možete pronaći na našoj web stranici: http://www.sczg.unizg.hr/smjestaj/smjestaj/kriteriji-za-raspodjelu-mjesta/
Ukoliko imate dodatnih pitanja, nakon što ste pročitali Pravilnik MZO-a i natječaj SCZG-a, ista možete postaviti mailom ili na naše telefone:
e-mail: poslovnica@sczg.hr
tel.: 01 4593 641, 01 4593 582, 01 4593 570

5. Gdje mogu preuzeti tiskanicu prijave za studentski dom, te privolu i obrazac „A“, „B“ ili „C“?

Obrasce „A“, „B“(samo brucoši koji su završili srednjoškolsko obrazovanje izvan RH), „C“ i privolu možete ispisati po završetku unosa podataka na web prijavi.
Tiskanicu prijave za studentski dom možete preuzeti u Poslovnici za smještaj studenata, turizam i sport (Savska cesta 25), svakim radnim danom od 8 do 20h. Uz tiskanicu prijave dobit ćete i obrazac  „A", „B“ i/ili „C“, privolu i uplatnicu. Tiskanica je besplatna, a zbog epidemioloških mjera ju nije obavezno priložiti.
Obrasce „A“, „B“, „C“ i privolu možete preuzeti i na našoj internetskoj stranici: http://www.sczg.unizg.hr/smjestaj/ (ali preporučamo da ih ispišete nakon popunjene web prijave).

6. Koji su osnovni dokumenti koje trebam predati na natječaj?

Osnovni dokumenti koji su uvjet za prijavu na natječaj za smještaj u studentski dom su: popunjen, potpisan i ovjeren obrazac  „A“ ili „B“(samo brucoši koji su završili srednjoškolsko obrazovanje izvan RH), potvrda/uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci) ili kopija osobne iskaznice, ispunjena privola za objavu podatka, dokaz o uplati troškova natječajnog postupka.
Jedan od osnova za prijavu na natječaj je i ispunjena web prijava: https://natjecaj.sczg.hr/student

7. Jesu li prosjek ocjena 4.5 za prvu i višu godinu studija i ostvareni ECTS bodovi (55 ECTS bodova u tekućoj i prosječno 55 ECTS i više bodova u prethodnim godinama studija) dovoljni za izravno pravo na smještaj u studentski dom?

Osim ostvarenog prosjeka i broja ECTS bodova za izravno pravo dobivanja mjesta u studentskom domu, mjesečni prihodi obitelji u prethodnoj godini ne smiju prelaziti po članu kućanstva iznos od 75% proračunske osnovice (2.494,50 kn).

8. Primam potporu za obrazovanje prema propisima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, mogu li dobiti izravno pravo na smještaj u studentskom domu?

Ako u prosjeku imate 55 i više ECTS bodova u prethodnim godinama studiranja (i minimalno 18 ECTS u tekućoj godini) (ovaj dio odnosi se na studente viših godina studija), a ako ste u tekućoj godini 2021./2022. upisani u prvu godinu studija trebate steći najmanje 30 ECTS bodova, te ako mjesečni prihodi kućanstva u prethodnoj godini ne prelaze po članu kućanstva iznos od 60% proračunske osnovice (1.995,60 kn).

9. Koliki je iznos proračunske osnovice (75%, 65% i 60%)?

Sukladno Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske proračunska osnovica iznosi 3.326,00 kn. Samim time se izvodi:

60% - 1.995,60 kn
65% - 2.161,90 kn
75% - 2.494,50 kn

10. Što sve ulazi u izračun cenzusa?

Uz osobni dohodak ulaze svi neoporezivi primici koji su navedeni kao Prilog 1. Pravilnika MZO-a. Popis navedenih primitaka možete vidjeti ovdje.

11. Treba li poslati potvrde nadležne porezne uprave o visini dohotka i za članove obitelji koji nemaju primanja?

Za studente i članove obitelji koji imaju prebivalište u RH Studentski centar u Zagrebu preuzet će podatke o visini ukupno ostvarenih prihoda u 2021. godini iz evidencije EDIP-a (Porezna uprava).

Studenti koji imaju prebivalište izvan RH obvezni su kao dokaz dostaviti potvrde o visini ukupno ostvarenih prihoda nadležne Porezne uprave izvan RH za 2021. godinu (za sve članove obitelji uključujući i maloljetnu braću i sestre te studenta kao podnositelja zahtjeva za smještaj) od nadležne porezne uprave bez obzira ostvaruju li prihode ili ne.


12. Trebaju li svi studenti priložiti potvrde o prihodima te dati izjavu o zajedničkoj obitelji?

Potvrde o prihodima prilažu samo oni koji zadovoljavaju uvjete po članku 6., članku 7. i članku 14. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja.

13. Tko može dati izjavu o članovima zajedničke obitelji?

Izjavu o zajedničkoj obitelj može dati bilo koji punoljetni član obitelji.

14. Kako na izjavi o članovima zajedničke obitelji naznačiti da želim da Studentski centar u Zagrebu preko OIB-a preuzme podatke o smrtnom / rodnom listu?

Studentski centar u Zagrebu na zahtjev studenta pristupa državnim maticama za ustanove iz nadležnosti MZO i preuzima podatak iz matice umrlih ili rođenih, za roditelja i studenta čije je prebivalište (bilo) u RH. Kada student želi da Studentski centar preuzme smrtni list roditelja, treba navesti ime, prezime i OIB ili JMBG preminulog roditelja na izjavi o članovima obitelji uz napomenu „preminuo“.

15. Gdje mogu dobiti obrazac izjave o članovima zajedničke obitelji i treba li ga ovjeriti kod javnog bilježnika?

Obrazac izjave o članovima zajedničke obitelji možete preuzeti nakon što ispunite web prijavu ili s naše web stranice  - ovdje (pdf). 
Navedeni obrazac nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika, već je dovoljan potpis davatelja izjave.

16. Gdje mogu dobiti potvrdu/uvjerenje o prebivalištu (odnosi se na državljane RH sa prebivalištem u RH)?

Uvjerenje/potvrdu o prebivalištu možete dobiti u bilo kojoj lokalnoj policijskoj postaji (neovisno o vašem mjestu prebivališta) te putem portala e-Građani. Umjesto potvrde /uvjerenja o prebivalištu možete predati i kopiju osobne iskaznice.

17. Položio sam sve ispite u akademskoj godini 2021./2022., mogu li za to dobiti dodatne bodove?

Sukladno Pravilniku MZO-a za akademsku godinu 2022./2023., članak 11., stavak 9, studenti koji polože sve propisane ispite u tekućoj akademskoj godini (ne odnosi se na ispite prenesene iz prethodne akademske godine) ili ostvare ukupni broj ECTS bodova za tu godinu studija zaključno do dana prijave na natječaj, a u prethodnim godinama studiranja ostvarili su u prosjeku najmanje 55 ECTS bodova na svim razinama dobivaju se dodatni bodovi za sve položene ispite.

18.  Student sam prve ili više godine studija. Međutim, sada upisujem novi studij (opet prvu godinu iste razine). Natječem li se s ocjenama iz srednje škole ili s ECTS bodovima i prosjekom ostvarenim na započetom studiju?

Student koji mijenja studij (bez završetka prethodnog studija iste razine) i na drugom studiju ponovno upisuje prvu godinu, ne može se prijaviti s prosjekom ocjena iz srednje škole. Student se natječe s prosjekom ocjena i brojem ostvarenih ECTS bodova na prethodnom studiju.

19.  Preddiplomsku / stručnu razinu završio sam na visokom učilištu izvan Zagreba. Mogu li se prijaviti na natječaj za mjesto u studentskom domu u Zagrebu?

Student koji završi preddiplomski studij na nekom od drugih visokih učilišta, može se prijaviti na natječaj i ostvariti pravo na smještaj u studentskom domu u Zagrebu. Rok za prijavu je isti za sve studente koji žele smještaj u akademskoj godini 2022./2023. Studenti koji su u tekućoj godini upisani u zadnju godinu preddiplomske razine studija izvan Zagreba i sljedeće akademske godine nastavljaju studij na diplomskoj razini u Zagrebu, moraju se prijaviti kao studenti preddiplomske razine studija (s onim ocjenama i ECTS bodovima koje su do trenutka prijave na natječaj ostvarili).

20. Koja su deficitarna zanimanja na tržištu rada u RH?

1)         Matematika, nastavnički smjer
2)         Medicina
3)         Strojarstvo
4)         Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
5)         Elektrotehnika i informacijska tehnologija
6)         Rehabilitacija
7)         Logopedija
8)         Farmacija
9)         Germanistika
10)       Računarstvo

21.  Brat mi je sada završio srednju školu i upisuje se na fakultet. Trebam li donijeti potvrdu iz njegove srednje škole ili potvrdu o upisu na fakultet?

Trebate donijeti potvrdu o upisu brata na fakultet.

22.  Brat mi je sada završio osnovnu školu i upisuje se u srednju školu. Trebam li donijeti potvrdu iz njegove osnovne škole ili potvrdu o upisu u srednju školu?

Podatke za brata ili sestru na redovitom školovanju u RH (osnovno i srednjoškolsko obrazovanje) Studentski centar u Zagrebu preuzima putem e-Matice. Svi pristupnici natječaja kojima braća ili sestre pohađaju osnovnoškolsko ili srednjoškolsko izvan RH trebaju priložiti potvrdu nadležne školske ustanove. Iznimno za brata-sestru koji će upisati 1. razred srednje škole nije potrebno dostaviti potvrdu o upisu u srednju školu, već se prilaže potvrda o završnom razredu osnovne škole.


23.  Polaznik sam poslijediplomskog studija i mjesto prebivališta mi je izvan grada Zagreba. Mogu li ostvariti pravo na dom?

Prema Pravilniku MZO polaznici poslijediplomskog studija ne mogu ostvariti pravo na subvencionirani smještaj. Od ovog pravila izuzeti su jedino studenti s invaliditetom na poslijediplomskom studiju koji mogu ostvariti pravo na smještaj u domu.

24.  Dobitnik sam Posebne rektorove nagrade. Mogu li dobiti dodane bodove?

Za Posebnu rektorovu nagradu ne dobivaju se dodatni bodovi.

25. Ako ne ostvarim pravo na smještaj u željeni dom, znači li to da neću biti smješten u studentski dom?

Ukoliko ostvarite dovoljan broj bodova, tj. pravo na smještaj u domu, bit ćete smješteni u jedan od studentskih domova. 

26. Brucoš sam koji je završio srednju školu izvan RH, tj. upisujem prvi put prvu godinu studija. Moram li predati originalne svjedodžbe srednje škole, ovjerene preslike svjedodžbi ili su dovoljne "obične" preslike (kopije)? 

Ako Vam srednja škola koju ste pohađali ovjeri obrazac '"B", dovoljne su "obične" preslike svjedodžbi, a u protivnom trebate dostaviti originalne svjedodžbe ili preslike svjedodžbi ovjerene od strane škole, a u krajnjem slučaju preslike svjedodžbi ovjerene od javnog bilježnika RH.

27. Brucoš sam koji je završio srednju školu izvan RH, tj. upisujem prvi put prvu godinu studija. Moram li predati obrazac „B“?

Učenici koji su srednjoškolsko obrazovanje završili u RH, a prijavljuju se na natječaj za subvencionirani smještaj nisu dužni dostaviti ovjereni obrazac „B“. Podatke o ostvarenom prosjeku ocjena Studentski centar u Zagrebu će preuzeti iz e-Matice.

28. Koja je nadležna ustanova u Republici Hrvatskoj za izdavanje potvrde/rješenja o kategoriji invaliditeta?

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (MIORH) je nadležna ustanova RH za izdavanje potvrde/rješenja o kategoriji invaliditeta.

Zadnja izmjena: 30. Lipanj 2022. u 15:43