Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

Naputak o postupanju Kriznog stožera Studentskog centra u Zagrebu vezano za COVID-19

Uputa o postupanju - COVID-19

Porezni status financiranja studentskih projekata

Porezni status financiranja studentskih projekata koji se isplaćuje studentu fizičkoj osobi - Odgovor Porezne uprave

Treći javni poziv

za dostavu zahtjeva za financiranje kulturnih, sportskih, znanstvenih i edukacijskih aktivnosti koje isključivo provode studenti i studentske organizacije te su isključivo namijenjene studentima

 

1. Treći javni poziv za dostavu zahtjeva za financiranje studentskih aktivnosti

2. Kriteriji za financiranje studentskih aktivnosti

3. Prijava pojedinac - skupina

4. Prijava udruga

5. Prijava zbor

6. Izjava o isključivom članstvu

7. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

8. Obrazac za završno izvješće o izvršenju aktivnosti

9. Troškovnik

Drugi javni poziv

za dostavu zahtjeva za financiranje kulturnih, sportskih, znanstvenih i edukacijskih aktivnosti koje isključivo provode studenti i studentske organizacije te su isključivo namijenjene studentima

 

1. Drugi javni poziv za dostavu zahtjeva za financiranje studentskih aktivnosti

2. Kriteriji za financiranje studentskih aktivnosti

3. Prijava pojedinac - skupina

4. Prijava udruga

5. Prijava zbor

6. Izjava o isključivom članstvu

7. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

8. Obrazac za završno izvješće o izvršenju aktivnosti

9. Troškovnik

Prvi javni poziv

za dostavu zahtjeva za financiranje kulturnih, sportskih, znanstvenih i edukacijskih aktivnosti koje isključivo provode studenti i studentske organizacije te su isključivo namijenjene studentima s rokom izvršenja projekta do 31.12.2020. godine

 

1. Prvi javni poziv za dostavu zahtjeva za financiranje studentskih aktivnosti

2. Kriteriji za financiranje studentskih aktivnosti

3. Prijava pojedinac - skupina

4. Prijava udruga

5. Prijava zbor

6. Izjava o isključivom članstvu

7. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

8. Obrazac za završno izvješće o izvršenju aktivnosti

9. Troškovnik


Oglas za popunu radnih mjesta

Danas u SC-u

... bez programa ...

Francuski paviljon

Zadnja izmjena: 12. Lipanj 2019. u 21:13

----------------------------------

Zadnja izmjena: 19. Svibanj 2021. u 14:06

----------------------------------

Zadnja izmjena: 23. Srpanj 2021. u 21:16

---------------------------------

Zadnja izmjena: 03. Svibanj 2021. u 12:02

-----------------------------------

ZABA - Paket za mlade - ZABA

- - - - OBNOVA DOMOVA - - - -

Rekonstrukcija građevina, infrastrukture i okoliša unutar studentskih naselja Stjepan Radić i Cvjetno naselje (x)

opširnije: http://obnova-domova.unizg.hr/

UPISI U SC KNJIŽNICU 2019/20

Upisi u knjižnicu i učionicu SC-a i knjižnicu "Stjepan Radić" počinju od  01.10.2019.

Radno vrijeme za upis je od ponedjeljka do petka od 08-15h!

Za upis je potreban index i osobna iskaznica, a uz e-index uvjerenje o redovnom upisu na fakultet.

Upis je besplatan.

Radno vrijeme učionice je od ponedjeljka do petka od 08-20h.

Studentski Centar

Thumb ODLUKA O SANACIJI

ODLUKA O SANACIJI

Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu

Read more.Opširnije

| 08. Srpanj 2021. u 12:27

Obavijest o dodjeli financijskih sredstava za 2021 godinu - 3. javni poziv

Na temelju odredbe članka 7. Kriterija za financiranje i postupak odabira kulturnih, sportskih, znanstvenih i edukacijskih aktivnosti koje isključivo provode studenti i studentske organizacije te su isključivo namijenjene studentima od dana 19.05.2021. godine, KLASA: 402-07/21-01/01, URBROJ: 475-02-01-21-02, a nakon provedenog Trećeg javnog poziva za dostavu zahtjeva za financiranje kulturnih, sportskih, znanstvenih i edukacijskih aktivnosti koje isključivo provode studenti i studentske organizacije te su isključivo namijenjene studentima, objavljenog dana 19.05.2021. godine, KLASA: 402-07/21-01/01, URBROJ: 475-13-01-21-03, Povjerenstvo za raspodjelu naknade za posredovanje pri obavljanju studentskih poslova donosi sljedeću

O D L U K U o dodjeli financijskih sredstava

Podnositelji zahtjeva kojima su dodijeljena financijska sredstva

Podnositelji zahtjeva kojima nisu dodijeljena financijska sredstva

Smještaj | 05. Srpanj 2021. u 10:06

Jednokrevetne sobe

Izdavanje mišljenja o smještaju u jednokrevetnu sobu u studentskom domu zbog zdravstvenih razloga

Služba za školsku i adolescentnu medicinu NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR (dalje u tekstu: Zavod) primat će dokumentaciju za smještaj u jednokrevetne sobe u studentskom domu zbog zdravstvenih razloga za akademsku godinu 2021./2022.

Zahtjevi i medicinska dokumentacija (ne starija od 12 mj.) se šalju na adresu:

NZZJZ „Dr. A. Štampar“
Služba za školsku i adolescentnu medicinu
-za Povjerenstvo
Mirogojska 16
10 000Zagreb

Prilikom slanja dokumentacije, studenti su obavezni napisati na zamolbi koji fakultet studiraju te staviti svoj kontakt telefona/mobitela i e-mail adresu.
Rok za dostavu molbi i zdravstvene dokumentacije je 27. kolovoza 2021. godine.

Cilj postupka je  napraviti listu studenata prema težini zdravstvenih teškoća, a bez kontraindikacija za smještaj u jednokrevetne sobe u studentskom domu.
Postupak provodi Povjerenstvo specijalista školske medicine.

Uvjet za ostvarivanje prava na smještaj u jednokrevetnoj sobi je ostvareno pravo studenta na smještaj u studentskome domu sukladno rezultatima Natječaja za raspodjelu mjesta redovitim studentima za subvencionirano stanovanje u studentske domove Studentskog centra u Zagrebu u akademskoj godini 2021./2022.

Više informacija...

Smještaj | 02. Srpanj 2021. u 14:21

Studenti čiji su domovi stradali u potresu - ljetni smještaj

Odluka o pokriću troškova stanovanja u studentskim domovima za razdoblje 
od 16. srpnja 2021. do 31. kolovoza 2021.

U skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom (“Narodne novine“, broj 1/2021, od 4. siječnja 2021.), Ministarstvo znanosti i obrazovanja će u potpunosti snositi troškove stanovanja u studentskim domovima studenata kojima je u akademskoj godini 2020./2021. u natječajnom postupku ili na temelju posebnih odluka Ministarstva dodijeljeno pravo na subvencionirano stanovanje u studentskim i učeničkim domovima, a koji imaju prebivalište na području gradova i općina Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije i koji mogu studentskome centru dokazati da su im nekretnine na adresi njihova prebivališta oštećene u potresu označene kategorijom N1, N2 – Neuporabljivo.

Dokaz o kategoriji oštećenja objekta studenti dostavljaju osobno u Poslovnicu za smještaj ili šalju na e-mail adresu: poslovnica@sczg.hr, najkasnije do 15.7.2021.

Više informacija možete dobiti na brojeve telefona: 01 4593 641, 01 4593 582, 01 4593 570

Smještaj | 25. Lipanj 2021. u 15:52

Studenti bez AAI korisničkog računa

Ukoliko nemate AAI korisnički račun potrebno je zatražiti privremeni pristup web profilu Poslovnice za smještaj, Studentskog centra u Zagrebu. Pravo na privremeni pristup profilu, koji omogućuje da ispunite web prijavu, možete dobiti ukoliko pošaljete sljedeće podatke:

 • Ime i prezime,
 • OIB,
 • Datum rođenja,
 • Kontak br. mob. ili tel.

na e-mail adresu: poslovnica@sczg.hr

Djelatnici Poslovnice za smještaj nisu upoznati sa lozinkom koju ste dobili, tako da ukoliko izbrišete mail, potrebno je zatražiti generiranje nove lozinke.
Studenti koji prvi put upisuju prvu godinu studija (brucoši), a u ak. god. 2020./2021. su završili srednjoškolsko obrazovanje u RH, prijavljuju se putem AAI sustava, sa privremenim korisničkim računom koji su dobili od srednjoškolske ustanove.
Privremeni pristup ostaje aktivan do 10. listopada 2021., do kada su studenti dužni biti upisani na visoko učilište u Zagrebu te imati otvoren AAI korisnički račun.

Dodatne informacije možete dobiti i na br. tel. Poslovnice za smještaj:

 • 01 4593 641
 • 01 4593 582
 • 01 4593 570

Smještaj | 25. Lipanj 2021. u 15:41

Natječaj SCZG za smještaj studenata u ak. god. 2021./2022.

Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (Narodne novine, br. 63/2019) KLASA: 602-01/18-03/00078, URBROJ: 533-04-19-0015 i Odluke o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2021./2022., KLASA: 602-01/21-03/00099, URBROJ: 533-04-21-0001, Studentski centar u Zagrebu raspisuje:

N A T J E Č A J

za raspodjelu mjesta redovitim studentima za subvencionirano stanovanje u studentske domove Studentskog centra u Zagrebu u akademskoj godini 2021./2022.

I OPĆE ODREDBE

Pravo na subvencionirani smještaj u studentskom domu u akademskoj 2021./2022. godini imaju:

 1. redoviti studenti, državljani Republike Hrvatske,
 2. redoviti studenti, državljani zemalja članica EU s prijavljenim boravkom u RH,
 3. osobe sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koje su upisane na visokim učilištima u RH,
 4. studenti s invaliditetom poslijediplomskih sveučilišnih studija.

  Tekst Natječaja možete preuzeti ovdje u pdf formatu.

  Obavezna web prijava putem linka (od 1.7.2021. u 7:00 h): 
  https://natjecaj.sczg.hr/student

  Obrasce za prijavu na Natječaj obavezno ispisujete po završetku web prijave!

  Pdf verzije obrazaca koji su potrebni za prijavu na Natječaj:

  Iste nije potrebno ovdje preuzeti ukoliko ste ih ispisali nakon ispunjene web prijave.

  Studenti koji se natječu te maturanti koji će akademske 2021./2022. godine upisati prvi puta prvu godinu studija (brucoši), prijavu s traženom dokumentacijom šalju poštom preporučeno u razdoblju:

  od 1. srpnja do 23. srpnja 2021.
  (uzima se u obzir i pošta poslana na dan 23.07.2021.)

  Prijave se podnose na adresu:

  STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU
  Poslovnica za smještaj studenata
  Savska cesta 25
  10 000 Zagreb

  Dokumenti koji pristignu izvan roka natječaja neće biti razmatrani.

  Informacije o natječaju daju se radnim danom:
  od 01.07.2021. do zaključno 23.07.2021. godine
  u vremenu od 8:00 do 20:00 sati, putem sljedećih kontakata
  tel. 01 4593 641, 01 4593 582, 01 4593 570;
  e-mail: poslovnica@sczg.hr

  Rezultati natječaja biti će objavljeni do 16. kolovoza 2021. godine na web stranici: www.sczg.unizg.hr

  Opširnije...

  Smještaj | 25. Lipanj 2021. u 15:30

  Izjave studenata vezane uz prijavu na Natječaj za smještaj 2021./2022.

  OBAVIJEST STUDENTIMA KOJI SE NATJEČJU ZA SUBVENCIONIRANI SMJEŠTAJ

  Zbog primjene Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679, student ukoliko želi dati ovlasti drugoj osobi (npr. roditelju) da može provjeriti rezultate Natječaja, tj. na temelju čega je zamolba za smještaj bodovana, treba potpisati izjavu kojom daje odobrenje SCZG za navedenu radnju.
  Ovdje možete preuzeti izjavu o davanju suglasnosti za priopćenje informacija o rezultatima Natječaja za smještaj u studentske domove.

  Ukoliko student nije u mogućnosti osobno predati dokumente, može dati izjavu kojom ovlašćuje drugu osobu (kao njegovog opunomoćenika) da preda dokumente umjesto njega.
  Ovdje možete preuzeti izjavu o davanju suglasnosti za predaju dokumenata na Natječaj za smještaj u studentske domove.

  Navedene izjave šaljete kao prilog zamolbi koju dostavljate na Natječaj za smještaj ak. god. 2021./2022.

  Smještaj | 25. Lipanj 2021. u 15:29

  Odluka o iznosu subvencija i kvotama u ak. god. 2021./2022.

  Navedenu odluku možete preuzeti ovdje u pdf formatu.

  Sukladno Odluci MZO u akademskoj godini 2021./2022. neće se dodjeljivati subvencije za smještaj kod privatnog stanodavca u gradu Zagrebu.

  Smještaj | 25. Lipanj 2021. u 15:23

  Pravilnik MZO-a za aka. god. 2021./2022.

  PRAVILNIK

  O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA REDOVITIH STUDENATA NA  SUBVENCIONIRANO STANOVANJE

  Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirani smještaj u studentskim domovima, učeničkim domovima i subvencioniranje smještaja studenata koji stanuju kod privatnih stanodavaca.

  Pravilnik možete preuzeti ovdje (u pdf formatu) ili ga pročitati u Narodnim novinama NN 63/2019, 
  link: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_06_63_1249.html

  Smještaj | 25. Lipanj 2021. u 15:14

  DEFICITARNA ZANIMANJA, AK.GOD. 2021./2022.

  Popis prvih 10 deficitarnih studijskih programa na županijskoj razini za 2020. godinu za potrebe upisa i stipendiranja visokog obrazovanja te u svrhu objave javnih natječaja za raspodjelu mjesta redovitim studentima u studentske domove koje objavljuju studentski centri:

  Grad Zagreb i Zagrebačka županija

  1)         Medicina
  2)         Matematika, nastavnički smjer
  3)         Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  4)         Rehabilitacija
  5)         Logopedija
  6)         Računarstvo
  7)         Strojarstvo
  8)         Germanistika
  9)         Farmacija
  10)       Fizika i kemija, nastavnički smjer


  Sukladno Pravilniku MZO, članak 13.

  Sport | 17. Lipanj 2021. u 12:52

  STUDOM 2021. - CROSS CHALLENGE 4

  -       12. lipnja 2021. na sportskom terenu u SD „Stjepan Radić“

  U sklopu ovogodišnjega „Covid-STUDOM21“ međudomskih sportskih natjecanja, održan je cross challenge # 4. Uz obavezno pridržavanje preporučenih epidemioloških mjera koje su ove godine nezaobilazan folklor svih sportskih događanja moglo se uživati u prezentaciji vještine, demonstraciji snage, brzine i izdržljivosti. Na natjecanju je nastupilo 12 mix ekipa sa po četiri člana, a posebna vrijednost je ta da su svi natjecatelji članovi grupnih programa „funkcionalni trening“ u SD „Cvjetno naselje i „Stjepan Radić“.

  Supervizor i glavni sudac ovogodišnjega Cross challenge-a bio je Marko Gladović, voditelj funkcionalnog treninga u SD „Cvjetno naselje“, što govori u prilog činjenici da je ovogodišnje natjecanje u potpunosti realizirano vlastitim resursima (znanjima, iskustvima i opremom).

  Poslovnica za sport studentskog centra u zagrebu zahvaljuje se svim studentima na sudjelovanju i na primjerenom i nadasve akademskom ponašanju za vrijeme natjecanja kao za disciplinirano poštivanje epidemioloških mjera.

  REZULTATI:

  1. mjesto:
  PUŽEVI SD „Cvjetno naselje“  (Patrik Vidović, Ida Kveder, Dorijan Leko i Magdalena Bogović);

  2. mjesto:
  FRAZER S ALI EXPRESA  SD „Stjepan Radić“  (Iva Kumrić, Nina Protulipac, Pave Kujundžić i Ana Đerek).

  3. mjesto:
  NERADNICI  SD „Cvjetno naselje“  (Krunoslav Špoljar, Marija Oreč, Edi Krasić i Paula Ciglenečki).

  Damir Šakoronja | 20. Svibanj 2021. u 12:51

  Treći javni poziv

  Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o obavljanju studentskih poslova (NN 96/18, 16/20)  Povjerenstvo za raspodjelu naknade za posredovanje pri obavljanju studentskih poslova Sveučilišta u Zagrebu-Studentskog centra u Zagrebu, objavljuje

   

  T R E Ć I   J A V N I   P O Z I V

  za dostavu zahtjeva za financiranje kulturnih, sportskih, znanstvenih i edukacijskih aktivnosti koje isključivo provode studenti i studentske organizacije te su isključivo namijenjene studentima

   

  Pozivaju se studentske organizacije upisane u Registar udruga RH, Upisnik studentskih organizacija pri sveučilištima, veleučilištima i visokim školama koje djeluju na području grada Zagreba ili Zagrebačke županije ili koje imaju potvrdu čelnika visokog učilišta na području Grada Zagreba ili Zagrebačke županije da djeluju sukladno Zakonu o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama te skupine studenata pojedinaca i studenti pojedinci koji mogu podnijeti zahtjev za dodjelu financijskih sredstava uz suglasnost čelnika visokog učilišta na kojem skupina studenata pojedinaca ili student pojedinac studiraju, da se prijave na ovaj Treći javni poziv i podnesu zahtjev za financiranje kulturnih, sportskih, znanstvenih i edukacijskih aktivnosti koje isključivo provode studenti i studentske organizacije te su isključivo namijenjene studentima. ( više )

  Sport | 20. Travanj 2021. u 13:12

  ONLINE STUDENTSKI ŠAHOVSKI TURNIR

  IZVJEŠĆE

  U organizaciji Poslovnice za sport Studentskog centra u Zagrebu, dana 10. travnja 2021., održan je online studentski šahovski turnir u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji. Turnir je okupio 60 natjecatelja iz studentskih i učeničkih domova te studente iz programa međunarodne razmjene Erasmus.

  Donosimo rezultate:

  Student servis | 31. Ožujak 2021. u 06:00

  OBAVIJEST O RADNOM VREMENU STUDENT SERVISA

  OBAVIJEST

  RADNO VRIJEME STUDENT SERVISA

  OD 23.6.2021.g.

   

  Ispostava Student servisa u Velikoj Gorici (Velika Gorica, Zagrebačka 5)

  Radno vrijeme od ponedjeljka do petka: 730 - 1530

  Tel: 01/ 6461 850

  E-adresa: sservis@sczg.hr

  Ispostava Student servisa u Zaprešiću (Zaprešić, ul. Vladimira Novaka 23)

  Radno vrijeme od ponedjeljka do petka: 730 - 1530

  Tel: 01/ 3315 706

  E-adresa: sservis@sczg.hr

   

  Davor Šišmanović | 22. Ožujak 2021. u 12:03

  Novi ciklus scenarističke radionice kratkometražnog filma!

  Kroz praktičan rad i stručno vodstvo diplomiranog dramaturga stekni uvid u osnove pisanja za film.

  Prethodno iskustvo nije potrebno, jedino što ti treba je ideja koju ćeš tijekom radionice pretvoriti u scenarij. Na kraju semestra organizirat će se pitching forum na kojemu ćeš imati priliku prezentirati svoj rad filmskim profesionalcima…a onda tko zna, možda se baš po tvom scenariju snimi film! Kotizacija iznosi 200 kn.

  Za sve ostale informacije pišite na natko.jurdana@gmail.com.

  Damir Šakoronja | 02. Ožujak 2021. u 14:15

  Obavijest o dodjeli financijskih sredstava za 2021 godinu

  Na temelju odredbe članka 7. Kriterija za financiranje i postupak odabira kulturnih, sportskih, znanstvenih i edukacijskih aktivnosti koje isključivo provode studenti i studentske organizacije te su isključivo namijenjene studentima od dana 31.12.2020. godine, KLASA: 402-07/20-01/01, URBROJ: 475-02-01-20-02, a nakon provedenog Drugog javnog poziva za dostavu zahtjeva za financiranje kulturnih, sportskih, znanstvenih i edukacijskih aktivnosti koje isključivo provode studenti i studentske organizacije te su isključivo namijenjene studentima, objavljenog dana 31.12.2020. godine, KLASA: 402-07/20-01/01, URBROJ: 475-02-01-20-03, Povjerenstvo za raspodjelu naknade za posredovanje pri obavljanju studentskih poslova donosi sljedeću

  O D L U K U o dodjeli financijskih sredstava

  Podnositelji zahtjeva kojima su dodijeljena financijska sredstva

  Podnositelji zahtjeva kojima nisu dodijeljena financijska sredstva


  Smještaj | 18. Veljača 2021. u 09:30

  Studenti čiji su domovi stradali u potresu - plaćanje stanarine

  Kako bi pomogli studentima čiji su domovi stradali u potresu Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je odluku da će podmiriti troškove smještaja studenata koji dolaze iz potresom zahvaćenih područja.

  Sukladno zadnjoj izmjeni odluke:

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja će u potpunosti snositi troškove stanovanja u studentskim i učeničkim domovima u razdoblju od 1. siječnja do 15. srpnja 2021. studentima koji u tekućoj akademskoj godini ostvaruju pravo na subvencionirano stanovanje u studentskim i učeničkim domovima, a kojima je prebivalište na području: gradova Petrinje, Gline, Siska, Hrvatske Kostajnice i općina Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lekenik, Majur, Martinska Ves, Sunja, Topusko, Pokupsko i Kravarsko.

  Studenti kojima prebivalište nije u nekome od navedenih mjesta, ali dolaze s područja: Sisačko-moslavačke, Zagrebačke ili Karlovačke županije, bit će oslobođeni pokrića troškova stanovanja, ako mogu studentskome centru ili učeničkome domu uz dokaz o prebivalištu, dokazati da su im obiteljski domovi oštećeni u potresu označeni kategorijom N1, N2 – Neuporabljivo. Navedeni studenti (iz ovoga stavka) javljaju se Poslovnici za smještaj studenata (Savska 25). 
  Kontakt: poslovnica@sczg.hr, 01 4593 641, 01 4593 582, 01 4593 570

  Predmetno se odnosi na redovite studente, koji imaju prebivalište na području gradova i općina koje su ili će proglasiti elementarnu nepogodu na temelju Odluke Vlade RH o proglašenju katastrofe na području pogođenim potresom (NN br. 1/2021 od 4. siječnja 2021.).

  U prilogu:

  Sport | 13. Veljača 2021. u 14:49

  Sport - trkački treninzi

  Adidas Runners i Poslovnica za sport SCZG organiziraju besplatne trkačke treninge.

  Više...

  Sport | 13. Veljača 2021. u 13:18

  Obavijest - sportski program

  Odlukom Nacionalnog stožera civilne zaštite RH, o popuštanju mjera (COVID -19) omogućuju se sportsko-rekreativne aktivnosti u zatvorenim prostorima.

  Temeljem ove odluke Poslovnica za sport SC u Zagrebu, otvara teretane i pokreće grupne programe u studenskim naseljima „Stjepan Radić“, „Cvjetno naselje“ i „Dr. Ante Starčević“ od ponedjeljka, 15. veljače 2021., uz maksimalno pridržavanje preporučenih epidemioloških mjera.

  Davor Šišmanović | 18. Siječanj 2021. u 11:48

  Filmska radionica SC Zagreb- završni film polaznika radionice

  Pod vodstvom Tomislava Fiketa i Zvonimira Rumboldta u studenom 2020. godine održana je dvotjedna filmska radionica SC-a primarno namjenjena studentskoj i srednjoškolskoj populaciji. Voditelji radionice akademski su obrazovani filmski i TV redatelji s bogatim produkcijskim i pedagoškim iskustvom, stečenim kroz dugogodišnji profesionalni rad na filmu i televiziji, nastavu na Akademiji dramske umjetnosti, kao i vođenje brojnih radionica za djecu i amatere.

  Pogledajte završni uradak polaznika radionice!

  Damir Šakoronja | 31. Prosinac 2020. u 11:33

  DRUGI JAVNI POZIV

  Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o obavljanju studentskih poslova (NN 96/18, 16/20)  Povjerenstvo za raspodjelu naknade za posredovanje pri obavljanju studentskih poslova Sveučilišta u Zagrebu-Studentskog centra u Zagrebu, objavljuje

   

  D R U G I   J A V N I   P O Z I V

  za dostavu zahtjeva za financiranje kulturnih, sportskih, znanstvenih i edukacijskih aktivnosti koje isključivo provode studenti i studentske organizacije te su isključivo namijenjene studentima

  Smještaj | 11. Prosinac 2020. u 07:40

  Studentski poslovi - minimalna naknada

  Donesena je odluka o minimalnoj naknadi za obavljanje studentskih poslova po satu te će u 2021. godini iznositi 26,56 kuna neto. 

  Predmetnu odluku u cijelosti možete pročitati ovdje.

  Davor Šišmanović | 03. Prosinac 2020. u 09:33

  Knjiga "Donor i druge drame" autora Branka Ružića od siječnja 2021. dostupna u knjižnicama diljem Hrvatske!

  Od siječnja 2021. knjigu Branka Ružića Donor i druge drame, ujedno i prvu knjigu novopokrenute Male dramske bibiloteke u izdanju Studentskoga centra u Zagrebu, Teatra &TD možete pronaći u knjižnicama diljem Hrvatske.

  Knjiga je objavljena tijekom prvog lockdowna zbog COVID 19, u travnju 2020., a promociju je imala u lipnju ove godine u &TD-u, na isti dan kada se održala i premijera naslovnog Donora, u režiji Nine Kleflin i sjajnim glumcima Dijanom Vidušin i Sašom Anočićem.

  Tom prilikom pisac Branko Ružić izjavio je: „Izlazak knjige Donor i druge drame u izdanju Male dramske biblioteke Teatra &TD je potpuno nevjerojatan događaj… Ova knjiga izlazi u zbilja neobično vrijeme, vrijeme kad ljudi više misle o kataklizmi, nego o književnosti i teatru. Istinski sam se obradovao ovom događaju neprimjerenom teškim vremenima. Tri moje drame iz ove knjige  su također vrlo neobičan spoj, kako po pitanju žanra, stila, mjesta i države nastanka, tako i po različitosti njihove dramske strukture. Objedinjuje ih moja želja da glumcima i publici podarim zanimljivu suvremenu priču…"

  Pored drame Donor, knjiga sadrži i drame Bolje sutra svojedobno praizvedena u HNK Split, te do sada neizvođeni tekst Stipe.


  Davor Šišmanović | 20. Studeni 2020. u 18:55

  Odgođen 12. Jazzg Festival!

  Zbog aktualne epidemiološke situacije, novih mjera i velikog broja oboljelih od COVID-19, 12. Zagreb Jazz Festival je nažalost odgođen. Festival se trebao održati u zagrebačkom Kinu SC od 24. do 26. 11., a nastupili bi: Dan Tepfer Trio, Seamus Blake Quartet i Antonio Farao trio. Novi termin Festivala objavit ćemo naknadno, odnosno u trenutku kada će biti moguće organiziranje koncerata s manje rizika za zdravlje publike i izvođača.

  Hvala na podršci i razumijevanju.

  Čuvajte sebe i druge.

  Jazzg

  Davor Šišmanović | 06. Studeni 2020. u 12:38

  FILMSKA RADIONICA U STUDENTSKOM CENTRU

  Filmska radionica u trajanju od dva tjedna, namijenjena primarno studentskoj i srednjoškolskoj populaciji, održat će se u prostoru Multimedijskog centra u drugoj polovici studenog mjeseca 2020. godine.

  Voditelji radionice bit će Tomislav Fiket i Zvonimir Rumboldt, akademski obrazovani filmski i TV redatelji s bogatim produkcijskim i pedagoškim iskustvom, stečenim kroz dugogodišnji profesionalni rad na filmu i televiziji, nastavu na Akademiji dramske umjetnosti, kao i vođenje brojnih radionica za djecu i amatere.

  U šest termina, raspoređenih tijekom dva tjedna u drugoj polovici jedanaestog mjeseca, polaznici će steći osnovna teorijska i praktična znanja s područja filma, koja će obuhvatiti sve faze rada na filmu; od ideje do realizacije (izrada sinopsisa, scenarija, knjige snimanja, probe i pripreme, snimanje, montaža i postprodukcija).

  Radionica će se održati u MM centru ( Savska 25). Prijave na kultura@sczg.hr.

  Broj polaznika ograničen je na 15. Radionica je BESPLATNA.


  Sport | 14. Listopad 2020. u 08:00

  GRUPNI TRENINZI

  RASPORED GRUPNIH TRENINGA PO STUDENTSKIM NASELJIMA


  SN „STJEPAN RADIĆ“ - Paviljon 11

  TLNG (trbuh, leđa, noge, guza):
  pon, sri, čet: 20:00 - 21:00  /  21:00 - 22:00 h
  voditeljica: Marta Tomljanović
  FB: TLNG – trbuh, leđa, noge, guza

  JOGA:
  pon i sri: 18:00 – 19:00 h
  Voditeljica: Lora Komljenović
  FB: JOGA za studente-SAVA

  Paviljon 10 (stari fitnes i dvorana SKUC)

  FUNKCIONALNI TRENING:
  pon, sri, pet: 18:30 – 19:30 / 19:45 – 20:45 / 21:00 – 22:00 h
  voditelji: Mihovil i Marko
  FB: Funkcionalni trening-„Sava“

  SUVREMENI PLES:
  Koordinacija, snaga i fleksibilnost kroz plesni pokret
  Pon, sri: 21:00 – 22:00 i 22:00 - 23:00 h
  Voditeljica: Sunčica Bandić
  FB: Suvremeni ples SN Stjepan Radić

   

  SN „CVJETNO“ - Paviljon 8

  AEROBIK:
  pon, sri: 21:00 – 22:00 h
  uto, čet: 18:30 – 19:30 h
  voditeljica Vjera Ljuban
  FB: Aerobic-Cvjetno naselje

  ZUMBA:
  uto, čet : 19:45 – 20:45 / 21:00 – 22:00 h
  subota: 10:00 – 11:00 h
  voditeljica: Marijana Kovačević
  FB: Zumba Cvjetno naselje

  FUNKCIONALNI TRENING:
  Pon, sri, pet: 17:15 – 18:15 / 18:30 – 19:30 / 19:45 – 20:45 h
  voditelji: Marko Gladović
  FB: Funkcionalni trening-Cvjetno

   

  SN „Dr. ANTE STARČEVIĆ“ - Paviljon 1

  AEROBIK:
  pon, sri:  19:30 - 20:30 h
  čet: 20:00 – 21:00 h
  voditeljica: Vjera Ljuban
  FB: AEROBIC & ZUMBA SD ŠARA

  Upisi za sve programe kod voditelja na treningu.
  Korištenje programa isključivo uz predočenje vlastitog indeksa ili X-ice
  i uz maksimalno pridržavanje epidemioloških mjera.

  Davor Šišmanović | 06. Listopad 2020. u 15:20

  Novi ciklus! Upisi u scenarističku radionicu kratkometražnog filma!

  Kroz praktičan rad i stručno vodstvo diplomiranog dramaturga stekni uvid u osnove pisanja za film.

  Prethodno iskustvo nije potrebno, jedino što ti treba je ideja koju ćeš tijekom radionice pretvoriti u scenarij. Na kraju semestra organizirat će se pitching forum na kojemu ćeš imati priliku prezentirati svoj rad filmskim profesionalcima…a onda tko zna, možda se baš po tvom scenariju snimi film!

  Radionica traje dva mjeseca, a kotizacija iznosi 200 kn. Prijave traju do popunjavanja grupe.

  Radionica će se održavati u dvorani kina Forum na Savi (SD Stjepan Radić, Jarunska 2), uz pridržavanje svih epidemioloških mjera.

  kontakt: natko.jurdana@gmail.com

  Sport | 06. Listopad 2020. u 12:38

  STOLNI TENIS

  Od ponedjeljka,12.10.2020.

  SN „Cvjetno naselje“, paviljon 8. i SN „Stjepan Radić“, paviljon 11. omogućeno je igranje stolnog tenisa studentima u slijedećim terminima:

  PONEDJELJAK – PETAK

  10:00 - 11:30 h

  11:45 - 13:15 h

  13:30 - 15:00 h

  15:15 - 16:45 h

  17:00 - 18:30 h

  SUBOTA

  13:00 – 14:30 h

  14:45 – 16:15 h

  16:30 – 18:00 h

  UZ OBAVEZNO PRIDRŽAVANJE PREPORUČENIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA:

  1. Dezinfekcija obuće i ruku prije dolaska na pult,
  2. Obavezno popunjavanje COVID -19 obrazca prije svakoga treninga,
  3. Max. broj korisnika unutar jednog termina je 10 osoba,
  4. Preporučena socijalna distanca između igrača 1,5 m,
  5. Obavezno korištenje čiste, posebno donešene sportske odjeće,
  6. Obavezno korištenje čiste, posebno donešene sportske obuće,
  7. Dezinficiranje stola, reketa i loptica nakon korištenja,
  8. Tuširanje nije omogućeno.

  Prijave za trening:

  Prijavu za igranje stolnog tenisa obavljate na pultu kod voditelja teretane isključivo uz predočenje vlastite X-ice.

  Prijaviti možete samo jedan termin unutar jednoga dana.

  Davor Šišmanović | 06. Listopad 2020. u 12:32

  Izložbe Slavke Pavić, Nikole Pjevačevića i Tamare Sekulić u SC-u!

  Ovoga tjedna u Studentskom centru (Savska 25) na tri različite lokacije otvorit će se tri izložbe.

  U četvrtak, 8. listopada u Francuskom paviljonu s početkom u 18:00 otvara se izložba Kadrovi legendarne majstorice fotografije, Slavke Pavić. Izložbu razgledajte do 23. listopada svakim danom od 10:00 do 18:00, osim nedjeljom.

  Večer kasnije, u petak, 9. listopada na rasporedu su otvorenja dviju izložbi. Mirovanje autora Nikole Pjevačevića, ujedno i njegova prva samostalna izložba slika otvara se u 20:00 u Galeriji SC, a umjetnica Tamara Sekulić predstavlja izložbu Supernatural u KIOSKU (izložbeni prostor na istočnom ulazu u SC) s početkom u 19:00. Izložba sadrži video, fotografije i instalaciju, a postav se gleda izvana kroz staklene stijenke KIOSKA.

  Mirovanje je otvoreno do 17. listopada, a Supernatural do 30. listopada, radnim danom od 12:00 do 20:00 te subotom od 10:00 do 13:00.

  | 06. Listopad 2020. u 11:45

  Izložba

  Sport | 31. Kolovoz 2020. u 14:52

  Otvaranje teretana

  Poslovnica za sport SC u Zagrebu obavještava studente da teretane u Studenskim naseljima „Stjepan Radić“ i „Cvjetno naselje“ započinju s radom u ponedjeljak 07.09.2020.

  Privremeno radno vrijeme 07.09. – 26.09.2020:

  ponedjeljak – petak: 15:00 – 21:45 h

  subota: 13:00 – 18:45 h

  uz maksimalno pridržavanje preporučenih epidemioloških mjera.

  1. Obavezna dezinfekcija obuće i ruku u pretprostoru teretane,
  2. Obavezno popunjavanje COVID -19 obrazca prije svakoga treninga,
  3. Max. trajanje treninga, 90 minuta,
  4. Max. broj korisnika unutar jednog termina: 15 osoba,
  5. Preporučena socijalna distanca između vježbača 1,5 m,
  6. Dezinficiranje sprava prije korištenja,
  7. Tuširanje nije omogućeno.

  PONEDJELJAK – PETAK

  15:00 - 16:30 h

  16:45 - 18:15 h

  18:30 - 20:00 h

  20:15 - 21:45 h

  SUBOTA

  13:00 – 14:30 h

  14:45 – 16:15 h

  16:30 – 18:00 h

  Za svaki trening se morate unaprijed prijaviti putem maila ili kod voditelja na pultu.

  Mail za prijavu treninga u teretani u SN „Stjepan Radić“: poslovnicazasport@gmail.com

  Mail za prijavu treninga u teretani u SN „Cvjetno naselje“: poslovnicazasport.cvjetno@gmail.com

  Svaki član može se prijaviti za samo jedan termin unutar jednoga dana.

  VJEŽBAJTE – OSNAŽITE IMUNITET – PREVENIRAJTE ZDRAVLJE

  Smještaj | 31. Kolovoz 2020. u 14:18

  Odluka o privremenoj obustavi primjene članaka 5. i 15. domskog reda

  Do okončanja epidemije stavljaju se izvan snage članci 5. i 15. Pravilnika o domskom redu i uvjetima boravka studenta u studentskim domovima Studentskog centra u Zagrebu:

  "Članak 5.

  Student može useliti u dom osobno ili to može učiniti osoba koju student svojom pisanom izjavom ovlasti uz obrazloženje zašto to ne može učiniti osobno.

  Članak 15.

  Stanar studentskog doma može primati posjete u sobe uz suglasnost drugog stanara.
  Stanari studentskog doma koji primaju posjetitelja, odgovorni su za čuvanje reda i mira u domu, za ponašanje posjetitelja te za pridržavanje odredbi Pravilnika o korištenju računalnih resursa te pravila ponašanja propisanih u Odluci o prihvatljivom korištenju CARNet mreže (CDA 0035).
  Stanari studentskog doma mogu zahtijevati da se posjetitelj udalji iz studentskog doma, sobe ili zajedničke prostorije narušava li red i mir.
  Stanar može primiti na noćenje posjetitelja do pet (5) dana mjesečno, uz pisanu suglasnost drugoga stanara i uz obveznu prijavu na porti studentskog doma.
  Suglasnost se može dati u pisanom obliku i putem e-maila stanara koji daje suglasnost."

  Studenti-stanari koji su ostvarili pravo na useljenje u studentski dom, useljavaju isključivo osobno uz predodžbu identifikacijskog dokumenta.
  Stanari doma ne mogu primati posjete u sobu.

  Navedenu odluku možete preuzeti ovdje u pdf formatu.

  Damir Šakoronja | 20. Travanj 2020. u 20:02

  Ministar Malenica uručio donaciju Huawei tableta vrijednih 250 tisuća kuna

  Ministar Malenica uručio donaciju Huawei tableta vrijednih 250 tisuća kuna

  (https://uprava.gov.hr/vijesti/ministar-malenica-urucio-donaciju-huawei-tableta-vrijednih-250-tisuca-kuna/16305)

  Ministar uprave Ivan Malenica i Zhang Heng, glavni direktor Huaweija u Hrvatskoj posjetili su obitelji grada Zagreba pogođene potresom, a koje su smještene u Studentskom centru Cvjetno naselje, te im uručili uređaje u vrijednosti 250 tisuća kuna. Riječ je o 170 tableta MediaPad T5 10, donaciji kineske tehnološke kompanije Huawei.

  Uz ministra Malenicu i g. Henga, primopredaji tableta su nazočili i Bernard Gršić, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, Marijo Župan, zamjenik ravnatelja SC-a te Mirko Bošnjak, sanacijski upravitelj SC-a.

  Tom prilikom, ministar uprave Ivan Malenica razgovarao je s građanima o njihovoj svakodnevici u privremenom smještaju te skrenuo pažnju na mogućnosti digitalnih usluga koje im mogu olakšati izazove s kojima se nose.

  „Upravo je u ovakvim uvjetima digitalizacija ključna te do izražaja dolaze sve njezine prednosti – iako smo udaljeni, povezani smo“, rekao je ministar Malenica.

  “Željeli smo našim sugrađanima pogođenima potresom, koji su morali privremeno iseliti iz svojih domova, makar malo olakšati svakodnevicu. Nadamo se kako će tableti najmlađima pomoći pratiti online nastavu, a starijima olakšati pravovremeno informiranje, kontakt s obitelji i ispunjavanje svog slobodnog vremena”, dodao je Zhang Heng, glavni direktor Huaweija u Hrvatskoj.

  Ministar Malenica osvrnuo se i na ciljeve u digitalizaciji javne uprave nakon pandemije. Istaknuo je kako je svaka kriza ujedno i prilika za razvoj, nove ideje i rješenja te naglasio: „Digitalizacija javne uprave odvija se već neko vrijeme, a iskustvima iz borbe s korona virusom možemo izaći jači te vjerujem kako će se sva tijela pridružiti ubrzanoj digitalizaciji i već započete projekte ubaciti u višu brzinu.“

  „Kada prođe ova pandemija, budućnost „Andrije“ je u hrvatskoj javnoj upravi, kao virtualnog suradnika koji može komunicirati po raznim pitanjima s građanima. Na ovaj način smo se otvorili na području zdravstva, a u budućnosti planiramo i na području javne uprave“, zaključio je ministar Malenica.

  Ministarstvo uprave ubrzano radi na projektu digitalizacije radi pojednostavljenja komunikacije između građana i javne uprave te ubrzanog pribavljanja dokumenata. Putem e-Građana, koji broji preko 950.000 korisnika i nudi 72 usluge, korisnicima je dostupan niz e-usluga kao što su uvid u Matične knjige, u izabranog liječnika, laboratorijske nalaze, terapije. Također, građani mogu provjeriti i ocjene svog djeteta u školi unutar usluge e-Dnevnik, prijaviti rođenje djeteta putem usluge e-Novorođenče, kao i dugi niz usluga.

  Smještaj | 01. Siječanj 2017. u 06:00

  Izvadak iz Domskog reda

  Pravo na smještaj u studetskom domu je osobno pravo studenta i nije prenosivo na drugu osobu. Studentski centar će odmah po useljenju studenata u studentske domove obavljati intezivne kontrole ostvarenog prava i sukladno Domskom redu sankcionirati prekršitelje.

  DOMSKI RED

  Članak 32.
  Teži disciplinski prijestup je povreda odredbi Domskog reda koju stanar učini namjerno ili krajnjom nepažnjom i to:

  15. ustupanje svojeg prava na smještaj drugoj osobi;
  16. prodaja ili kupovina prava na smještaj u studentskom domu;
  17. primanje osobe na boravak, stanovanje i spavanje u studentski dom bez odobrenja upravitelja;

  3. Disciplinske mjere

  Članak 35.

  Zbog povrede odredaba Domskog reda studentu se mogu izreći sljedeće disciplinske mjere:
  ...
  - isključenje iz studentskog doma za cijelo vrijeme studiranja...

  Sveučilište u Zagrebu - logotip