Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

Naputak o postupanju Kriznog stožera Studentskog centra u Zagrebu vezano za COVID-19

Uputa o postupanju - COVID-19

Porezni status financiranja studentskih projekata

Porezni status financiranja studentskih projekata koji se isplaćuje studentu fizičkoj osobi - Odgovor Porezne uprave

Javni poziv

za dostavu zahtjeva za financiranje kulturnih, sportskih, znanstvenih i edukacijskih aktivnosti koje isključivo provode studenti i studentske organizacije te su isključivo namijenjene studentima s rokom izvršenja projekta do 31.12.2020. godine

 

1. Javni poziv za dostavu zahtjeva za financiranje studentskih aktivnosti

2. Kriteriji za financiranje studentskih aktivnosti

3. Prijava pojedinac - skupina

4. Prijava udruga

5. Prijava zbor

6. Izjava o isključivom članstvu

7. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

8. Obrazac za završno izvješće o izvršenju aktivnosti

9. Troškovnik


Oglas za popunu radnih mjesta

Trenutno nema aktivnih oglasa

Danas u SC-u

... bez programa ...

Francuski paviljon

Zadnja izmjena: 12. Lipanj 2019. u 21:13

---------------------------------

Zadnja izmjena: 06. Studeni 2019. u 14:43

-----------------------------------

ZABA - Paket za mlade - ZABA

Zadnja izmjena: 02. Svibanj 2017. u 14:46

- - - - OBNOVA DOMOVA - - - -

Rekonstrukcija građevina, infrastrukture i okoliša unutar studentskih naselja Stjepan Radić i Cvjetno naselje (x)

opširnije: http://obnova-domova.unizg.hr/

UPISI U SC KNJIŽNICU 2019/20

Upisi u knjižnicu i učionicu SC-a i knjižnicu "Stjepan Radić" počinju od  01.10.2019.

Radno vrijeme za upis je od ponedjeljka do petka od 08-15h!

Za upis je potreban index i osobna iskaznica, a uz e-index uvjerenje o redovnom upisu na fakultet.

Upis je besplatan.

Radno vrijeme učionice je od ponedjeljka do petka od 08-20h.

Studentski Centar

Thumb ODLUKA O SANACIJI

ODLUKA O SANACIJI

Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu

 

Read more.Opširnije

Student servis | 10. Kolovoz 2020. u 06:00

OBAVIJEST O RADNOM VREMENU STUDENT SERVISA

Davor Šišmanović | 22. Srpanj 2020. u 10:07

U rujnu objavljujemo rezultate natječaja za Galeriju SC!

Poštovani,

rezultati natječaja Galerije SC bit će objavljeni u rujnu.

Hvala svima koji su se prijavili!

Ugodno vam ljeto!

Savjet Galerije SC

Davor Šišmanović | 07. Srpanj 2020. u 09:54

ODGOĐENA pretpremijera predstave "Rosencrantz i Guildenstern su mrtvi"

Pretpremijera predstave Rosencrantz i Guildenstern su mrtvi zakazana 10. srpnja je ODGOĐENA, očekujemo je najesen. Također, odgođena je i prva repriza, 11. srpnja. O točnom datumu obavijestit ćemo vas koncem kolovoza.

Povrat novaca možete ostvariti na mjestima gdje ste ulaznice i kupili (Blagajna Teatra &TD i prodajna mjesta Ulaznice.hr), a za online kupljene ulaznice, javite se na e mail podrska@ulaznice. hr.

Hvala na razumijevanju!

Vaš Teatar &TD

Smještaj | 02. Srpanj 2020. u 12:49

Studenti bez AAI korisničkog računa

Ukoliko nemate AAI korisnički račun potrebno je zatražiti privremeni pristup web profilu Poslovnice za smještaj, Studentskog centra u Zagrebu. Pravo na privremeni pristup profilu, koji omogućuje da ispunite web prijavu, možete dobiti ukoliko pošaljete sljedeće podatke:

 • Ime i prezime,
 • OIB,
 • Datum rođenja,
 • Kontak br. mob. ili tel.

na e-mail adresu: poslovnica@sczg.hr

Djelatnici Poslovnice za smještaj nisu upoznati sa lozinkom koju ste dobili, tako da ukoliko izbrišete mail, potrebno je zatražiti generiranje nove lozinke.
Studenti koji prvi put upisuju prvu godinu studija (brucoši), a u ak. god. 2019./2020. su završili srednjoškolsko obrazovanje u RH, prijavljuju se putem AAI sustava, sa privremenim korisničkim računom koji su dobili od srednjoškolske ustanove.
Privremeni pristup ostaje aktivan do 10. listopada 2020., do kada su studenti dužni biti upisani na visoko učilište u Zagrebu te imati otvoren AAI korisnički račun.

Dodatne informacije možete dobiti i na br. tel. Poslovnice za smještaj:

 • 01 4593 570
 • 01 4593 582

Smještaj | 02. Srpanj 2020. u 12:00

Natječaj SCZG za smještaj studenata u ak. god. 2020./2021.

Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (Narodne novine, br. 63/2019) KLASA: 602-01/18-03/00078, URBROJ: 533-04-19-0015 i Odluke o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2020./2021., KLASA: 602-01/20-03/00099, URBROJ: 533-04-20-0001, Studentski centar u Zagrebu raspisuje:

N A T J E Č A J

za raspodjelu mjesta redovitim studentima za subvencionirano stanovanje u studentske domove Studentskog centra u Zagrebu u akademskoj godini 2020./2021.

I OPĆE ODREDBE

Pravo na subvencionirani smještaj u studentskom domu u akademskoj 2020./2021. godini imaju:

 1. redoviti studenti, državljani Republike Hrvatske,
 2. redoviti studenti, državljani EU s prijavljenim boravkom u RH sa statusom stranca na stalnom boravku u RH,
 3. osobe sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koje su upisane na visokim učilištima u RH,
 4. studenti s invaliditetom poslijediplomskih sveučilišnih studija.

  Tekst Natječaja možete preuzeti ovdje u pdf formatu.

  Obavezna web prijava putem linka: 
  https://natjecaj.sczg.hr/student

  Obrasce za prijavu na Natječaj obavezno ispisujete po završetku web prijave!

  Pdf verzije obrazaca koji su potrebni za prijavu na Natječaj:

  Iste nije potrebno ovdje preuzeti ukoliko ste ih ispisali nakon ispunjene web prijave.

  Studenti koji se natječu te maturanti koji će akademske 2020./2021. godine upisati prvi puta prvu godinu studija (brucoši), prijavu s traženom dokumentacijom šalju poštom preporučeno u razdoblju:

  od 3. srpnja do 29. srpnja 2020.
  (uzima se u obzir i pošta poslana na dan 29.07.2020.)

  Prijave se podnose na adresu:

  STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU
  Poslovnica za smještaj studenata
  Savska cesta 25
  10 000 Zagreb

  Dokumenti koji pristignu izvan roka natječaja neće biti razmatrani, osim u slučaju kada se dopuna dokumentacije odnosi na studijski uspjeh (ovjeren obrazac „A“, prijepis ocjena, potvrda o položenim svim ispitima), zbog produženih ljetnih ispitnih rokova u tekućoj akademskoj godini 2019./2020., zaključno sa 03.08.2020. (uzima se u obzir i pošta poslana na taj dan).

  Informacije o natječaju daju se radnim danom:
  od 03.07.2020. do zaključno 29.07.2020. godine
  u vremenu od 8:00 do 20:00 sati, putem sljedećih kontakata
  tel. 01 4593 582, 01 4593 570, 01 4593 640;
  e-mail: poslovnica@sczg.hr

  Rezultati natječaja biti će objavljeni do 17. kolovoza 2020. godine na web stranici: www.sczg.unizg.hr

  Opširnije...

  Smještaj | 02. Srpanj 2020. u 11:59

  Izjave studenata vezane uz prijavu na Natječaj za smještaj 2020./2021.

  OBAVIJEST STUDENTIMA KOJI SE NATJEČJU ZA SMJEŠTAJ U AK. GOD. 2020./2021.

  Zbog primjene Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679, student ukoliko želi dati ovlasti drugoj osobi (npr. roditelju) da može provjeriti rezultate Natječaja, tj. na temelju čega je zamolba za smještaj bodovana, treba potpisati izjavu kojom daje odobrenje SCZG za navedenu radnju.
  Ovdje možete preuzeti izjavu o davanju suglasnosti za priopćenje informacija o rezultatima Natječaja za smještaj u studentske domove.

  Ukoliko student nije u mogućnosti osobno predati dokumente, može dati izjavu kojom ovlašćuje drugu osobu (kao njegovog opunomoćenika) da preda dokumente umjesto njega.
  Ovdje možete preuzeti izjavu o davanju suglasnosti za predaju dokumenata na Natječaj za smještaj u studentske domove.

  Navedene izjave šaljete kao prilog zamolbi koju dostavljate na Natječaj za smještaj ak. god. 2020./2021.

  Smještaj | 02. Srpanj 2020. u 11:58

  OBAVIJEST - smještaj studenata u obnovljene kapacitete

  Od ukupnoga broja smještajnih kapaciteta obnovljenih ili izgrađenih sredstvima iz Strukturnih fondova Europske unije najmanje 50% ili prema definiranome postotku u potpisanome ugovoru o izgradnji doma mora biti namijenjeno studentima s invaliditetom i studentima čiji ukupni mjesečni prihod po članu obitelji u prethodnoj kalendarskoj godini iznosi manje ili jednako 65% proračunske osnovice.

  Studentski centar u Zagrebu sukladno navedenom članku 25. Pravilnika MZO zadržava pravo razmještaja studenata u obnovljene kapacitete studentskih domova. Prednost pri smještaju u obnovljene kapacitete studentskih domova imaju studenti iz Pravilnika MZO:

  • članak 8., stavak 4., studenti sa invaliditetom od 1. do 5. kategorije,
  • članak 14., stavak 8., studenti sa invaliditetom od 6. do 10. kategorije,
  • članak 14., stavak 9., studenti čija obitelj koristi zajamčenu minimalnu naknadu (stalnu pomoć za uzdržavanje prema propisima o socijalnoj skrbi),
  • članak 14.,stavak 11., studenti čiji ukupni prosječni mjesečni prihod po članu obitelji u prethodnoj kaledarskoj godini iznosi: 0 kn do 65 % proračunske osnovice (2.161,90 kn).

  Smještaj | 01. Srpanj 2020. u 14:00

  Odluka o iznosu subvencija i kvotama u ak. god. 2020./2021.

  Navedenu odluku možete preuzeti ovdje u pdf formatu.

  Sukladno Odluci MZO u akademskoj godini 2020./2021. neće se dodjeljivati subvencije za smještaj kod privatnog stanodavca u gradu Zagrebu.

  Smještaj | 01. Srpanj 2020. u 14:00

  Pravilnik MZO-a za aka. god. 2020./2021.

  PRAVILNIK

  O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA REDOVITIH STUDENATA NA  SUBVENCIONIRANO STANOVANJE

  Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirani smještaj u studentskim domovima, učeničkim domovima i subvencioniranje smještaja studenata koji stanuju kod privatnih stanodavaca.

  Pravilnik možete preuzeti ovdje (u pdf formatu) ili ga pročitati u Narodnim novinama NN 63/2019, 
  link:
  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_06_63_1249.html

  Smještaj | 01. Srpanj 2020. u 13:59

  DEFICITARNA ZANIMANJA, AK.GOD. 2020./2021.

  Popis prvih 10 deficitarnih studijskih programa na županijskoj razini za 2020. godinu za potrebe upisa i stipendiranja visokog obrazovanja te u svrhu objave javnih natječaja za raspodjelu mjesta redovitim studentima u studentske domove koje objavljuju studentski centri:

  Grad Zagreb i Zagrebačka županija

  1)         Medicina
  2)         Matematika, nastavnički smjer
  3)         Računarstvo
  4)         Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  5)         Rehabilitacija
  6)         Logopedija
  7)         Strojarstvo
  8)         Germanistika
  9)         Farmacija
  10)        Fizika, nastavnički smjer


  Sukladno Pravilniku MZO, članak 13.

  Sport | 24. Lipanj 2020. u 10:18

  MALONOGOMETNI I MIX ODBOJKAŠKI TURNIR

  Davor Šišmanović | 19. Lipanj 2020. u 11:54

  Poziv za predlaganje projekata za 2021. godinu - likovni program

  Prostor Galerije SC dijeli sudbinu brojnih u potresu oštećenih građevina te mu je dodijeljena narančasta naljepnica što je onemogućilo nesmetanu realizaciju programa u tekućoj godini. Zbog neizvjesnosti tijeka buduće sanacije ovogodišnji poziv za izlaganje upućujemo autorima koji će se referirati na ovu izvanrednu situaciju te osmisliti radove koji promišljaju neizvjesnost budućnosti u kojoj se nalazimo.

  Posebno će se vrednovati promišljanje prostora Studentskog centra u cjelini, kao i mogućnosti alternativnih načina izlaganja koji nisu usko vezani uz prostor Galerije SC te radovi koji problematiziraju trenutnu društvenu situaciju i položaj kulture unutar nje.
  Programske smjernice Galerije SC posebno podržavaju mlade autore!
  Rok za prijave je 12. srpnja 2020.
  Prijavnicu preuzmite OVDJE.
  Prijave razmatra Savjet Galerije, a rezultati će biti objavljeni na Internet stranicama.
  Nepotpune, zakašnjele i nepravilne prijave neće se razmatrati.
  Informacije na tel. 385 1 4593 602, galerija@sczg.hr
  Poveznicu na vašu prijavu (kako je navedeno u prijavnici) šaljite na e-mail adresu: galerija@sczg.hr
  s naznakom: Natječaj 2021.
  ili na poštansku adresu:

  Galerija SC (Natječaj 2021.)
  Savska 25
  10 000 Zagreb
  Hrvatska

  Damir Šakoronja | 04. Lipanj 2020. u 13:40

  OBAVIJEST O RADU RESTORANA

  OBAVIJEST

  O RADU RESTORANA SC-a Zagreb od 1.6.2020. godine


  RESTORAN U SD ,,STJEPAN RADIĆ''

  Radno vrijeme - RESTORAN  2

  RUČAK  11:30 – 16:30

  VEČERA  18:00 – 21:30

  DEZINFEKCIJA RESTORANA 16:30 – 18:00

  PIZZERIJA - RUČAK  9:30 – 15:00

  VEČERA  16:30 – 20:30

  DEZINFEKCIJA RESTORAN 15:00 – 16:30

  SUBOTOM I NEDJELJOM   9:30 – 15:00

  SLASTIČARNA- 8:00 – 21:00

  DEZINFEKCIJA   15:00 – 16:00                

  RESTORAN U SD ,,CVJETNO NASELJE''

  Radno vrijeme - LINIJA 2

  RUČAK   11:00 – 15:00

  Od 8. lipnja 2020. godine:  VEČERA    17:00 – 20:00

  RESTORAN LAŠĆINA OTVOREN JE ZA STUDENTE OD 1. lipnja 2020. godine

  Radno vrijeme restorana od ponedjeljka do subote                 11:00 – 15:30

  RESTORAN ,,KEFA'' NA EKONOMSKOM FAKULTETU OTVARA SE ZA STUDENTE 8. lipnja 2020. godine.

  Radno vrijeme restorana od ponedjeljka do petka                    8:00 do 15:00

  UPRAVA

  Smještaj | 03. Lipanj 2020. u 11:24

  Obračun stanarine za mjesec svibanj 2020.

  Obračun stanarine za mjesec svibanj 2020. je izvršen te se stanarina u sustavu smještaja vodi sukladno odlukama Studentskog centra u Zagrebu. Studenti koji su bili u pretplati sa istom im je zatvoreno dugovanje za svibanj, dok stanari koji do sada nemaju podmiren trošak smještaja, sada mogu platiti dugovanje, tj. propisani paušal (putem web naplate ili na blagajni doma).

  Studentima koji su dosadašnjim redovitim plaćanjem stanarine došli u pretplatu, pretplaćeni iznos koristiti će se za zatvaranje budućih stanarina, do dana iseljenja iz studentskog doma.

  Obračun stanarine za tekući mjesec vršiti će se u drugoj polovici mjeseca lipnja.

  Povrat stanarine vrši se nakon što se student uredno iseli iz studentskog doma sukladno Domskom redu Studentskog centra u Zagrebu. To podrazumijeva da je soba oslobođena od stvari te da je ključ vraćen upravi studentskog naselja.

  Davor Šišmanović | 02. Lipanj 2020. u 14:10

  Multimedijski program NOVA (NE)NORMALNOST - PROGRAMSKI VIRUS MM - KO VIDI 20 kreće ovog četvrtka u MM centru!

  Prvo izdanje multimedijskog programa koji obuhvaća radove s područja filma, videa i fotografije naziva NOVA (NE)NORMALNOST - PROGRAMSKI VIRUS MM - KO VIDI 20, održat će se 4. lipnja u MM centru u 20:00. Ulaz besplatan!

  Program otvara projekcija filma "Poslije podne (Puška)" redatelja Lordana Zafranovića. Različiti povijesni, geografski, socijalno-psihološki i politički kontekst te spolno određenje, rezultira istim problemom, sukobom pojedinaca sa samima sobom i kolektivitetom društva. U suradnji s Hrvatskim filmskim savezom.

  U četvrtak 18. lipnja na rasporedu je eksperimentalni film "Objekti u demontaži" i slideshow slika istoimene izložbe, autora Željka Kipkea. Nakon projekcije slijedi razgovor s autorom, a moderator je Vanja Babić.

  (...) Tijekom posljednjih dvadesetak godina svi pažljiviji pratitelji medijski raznolikih, ali autorski nadasve osviještenih i koherentnih stvaralačkih strategija Željka Kipkea nisu mogli previdjeti njegovo periodički iskazivano te subverzivno tretirano problematiziranje odnosno propitivanje učinkovitosti, uloge i namjene različitih institucija što egzistiraju unutar – još dominantno tranzicijski uvjetovana – hrvatskoga društva. Počelo je, dakako, s kulturom (.....) Iz kataloga izložbe Objekti u demontaži - autor teksta Vanja Babić. U suradnji s Galerijom Kranjčar.

  Program In memoriam Tomislav Gotovac (2010-2020) održat će se 24. lipnja, uz uvodni komentar Ivana Paića uz gostovanje Darka Šimičića, projekciju filma "Kuda idemo ne pitajte" (1966.) te slideshow performansa izvedenih Zagrebu.

  Gotovčev film problematizira ulogu pojedinca u totalitarnim sustavima, a njegovi performansi ukazuju na artističko i individualno reagiranje u odnosu na prostor grada, referirajući se pri tome i na druge umjetničke discipline.
  U suradnji s Institutom Tomislav Gotovac.

  FOTOGRAFSKI ESEJ - IVAN POSAVEC, program je kojim 2. srpnja zatvaramo ciklus, a publika će moći pratiti slideshow fotografija iz umjetnikovog opusa. Razgovor s umjetnikom moderirat će Ivan Paić i Vanja Babić.
  U suradnji s Galerijom Matice hrvatske.

  Svi programi počinju u 20:00 u MM centru ( Savska 25). Ulaz je besplatan.
  Urednik programa: Ivan Paić

  NOVA (NE)NORMALNOST - PROGRAMSKI VIRUS MM - KO VIDI 20, program je koji se referira na trenutnu pandemijsku atmosferu, stanje pojedinca u kontekstu grada izloženog elementarnoj nepogodi.

  Smještaj | 01. Lipanj 2020. u 14:36

  Troškovi obrade natječajne dokumentacije 2020./2021.

  Poštovani studenti,

  S obzirom da su u ovim kriznim vremenima mnoge obitelji socijalno ugrožene te iz razloga što se proces digitalizacije Natječaja za raspodjelu mjesta redovitim studentima u studentske domove Studentskog centra u Zagrebu provodi sustavno i svake godine se smanjuje broj dokumentacije koju studenti trebaju fizički predati, Studentski centar u Zagrebu je odlučio smanjiti troškove koje studenti podmiruju prijavom na natječaj sa sadašnjih 100,00 na 60,00 kn po podnositelju dokumentacije.
  Daljnjim procesom digitalizacije nadamo se da će se na državnoj razini omogućiti pristup svim traženom dokumentima, koji su propisani Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja, elektroničkim putem te će se time otvoriti prostor da se ovaj trošak s vremenom potpuno i ukine.

  UPRAVA SCZG

  Smještaj | 01. Lipanj 2020. u 14:20

  Obračun stanarine za mjesec lipanj 2020.

  Sukladno postignutom dogovoru Zajednice studentskih centara RH sa čime je upoznato Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH, obračun subvencionirane stanarine u mjesecu lipnju 2020. obrađivati će se na sljedeći način:

  • studenti koji su useljeni u studentske domove i fizički se tamo nalaze, plaćaju redovitu cijenu smještaja, sukladno kategoriji smještaja koju koriste;
  • studenti koji su useljeni u studentske domove, a fizički su odsutni, plaćaju mjesečni paušalni iznos;
  • studenti koji se tokom mjeseca vrate/usele u studentski dom:
   • od 1. do 15. u mjesecu: plaćaju punu stanarinu za taj mjesec,
   • od 16. do kraja mjeseca: plaćaju paušalni iznos;
  • studenti koji dolaze po svoje stvari i odmah iseljavaju plaćaju za taj mjesec samo paušalni iznos;
  • studenti koji se vode kao stanari u studentskom domu „Cvjetno naselje“ (u paviljonima 1., 2. i 3.), zbog nemogućnosti korištenja smještaja u navedenim kapacitetima, ne plaćaju stanarinu niti paušal za smještaj u studentskome domu;
  • mjesečni paušalni iznos za studentske domove "Stjepan Radić", "Cvjetno naselje" i "Dr. Ante Starčević": I. - V. kategorija, iznosi 100,00 kn;
  • mjesečni paušalni iznos za studentski dom "Lašćina": VI. i VII. kategorija, iznosi 50,00 kn.

  Studentima koji su dosadašnjim redovitim plaćanjem stanarine došli u pretplatu, pretplaćeni iznos koristiti će se za zatvaranje budućih stanarina, do dana iseljenja iz studentskog doma. Povrat stanarine vrši se nakon što se student uredno iseli iz studentskog doma sukladno Domskom redu Studentskog centra u Zagrebu. To podrazumijeva da je soba oslobođena od stvari te da je ključ vraćen upravi studentskog naselja. Navede izmjene primjenjuju se na obračun stanarine od mjeseca lipnja 2020. godine.

  Davor Šišmanović | 20. Svibanj 2020. u 09:48

  Besplatne projekcije i predstave za studente do 15. srpnja!

  Odlukom Uprave SC-a sve kazališne predstave u &TD-u i filmske projekcije u MM CentarSkuc - Pauk / Kino Forum, do 15. srpnja besplatne su za studente uz predočenje studentske iskaznice!

  O kojim je predstavama riječ saznat ćete uskoro, a prve filmske projekcije na rasporedu su već ovoga vikenda (22.-24-5.) u kinu Forum na Savi! Gledate odličan film Oprostite, mimoišli smo se u 21:00. Ponavljamo, za studentice i studente ulaz je  besplatan, dok svi ostali za ulaznicu moraju izdvojiti 10 kuna.


  Sport | 18. Svibanj 2020. u 09:29

  Otvaranje teretane

  OBAVIJEST STUDENTIMA

  Odlukom kriznoga stožera republike Hrvatske o popuštanju mjera (COVID -19) omogućuju se sportsko-rekreativne aktivnosti u zatvorenim prostorima.

  Temeljem ove odluke Poslovnica za sport SC u Zagrebu otvorit će teretanu u Studenskom naselju „Stjepan Radić“ od ponedjeljka 18. 05. 2020.

  Radno vrijeme: ponedjeljak – petak 10:00 – 21:00, subota 13:00 – 18:45, uz maksimalno pridržavanje preporučenih epidemioloških mjera.

  Više informacija...

  Damir Šakoronja | 14. Svibanj 2020. u 13:00

  OBAVIJEST O RADU RESTORANA

  Obavijest o radu restorana SC-a Zagreb u SD Cvjetno naselje i SD Stjepan Radić

  U ponedjeljak, 18. 5. 2020. počinje s radom za studente restoran u SD Cvjetno naselje na Liniji II po slijedećem radnom vremenu:

  Ručak: od 11 do 15 h. (sve dane u tjednu)

  Restoran u SD Stjepan Radić (sve dane u tjednu):

  Ručak: od 11 do 15h,

  Večera: od 17 do 20h.

  Restorani SC-a Zagreb na Fakultetima prilagođavati će se radu Fakulteta - prema broju studenata.


  Opširnije

  Student servis | 14. Svibanj 2020. u 06:00

  OBAVIJEST O RADNOM VREMENU STUDENT SERVISA

  Smještaj | 11. Svibanj 2020. u 08:00

  Obavijest studentima

  Poštovani stanari studentskih domova,

  Sukladno novim informacijama koje smo dobili od Stožera civilne zaštite RH, studenti više ne moraju imati e-propusnicu prilikom dolaska u studentski dom.

  U slučaju da trenutno niste fizički prisutni u studentskome domu, a želite se u njega vratiti potrebno je ispuniti slijedeće kriterije:

  1. Prije povratka u studentski dom prethodno se najaviti upravi studentskog doma.

  2. Povratak u studentski dom moguć je samo uz potpisanu izjavu o zdravstvenom stanju prilikom useljenja u studentski dom kojom stanar dokazuje da nije pod mjerama samoizolacije niti da trenutno pokazuje znakove respiratorne infekcije - povišena temperatura, suhi kašalj, kratki dah. Izjava se potpisuje na porti/recepciji studentskog naselja.

  3. Sukladno odluci Uprave za visoko obrazovanje MZO-a, nije dozvoljeno korištenje studentskog doma za samoizolaciju.

  4. Boravak u studentskom domu mora biti sukladan propisanim preventivnim mjerama zaštite od COVIDa-19.

  Povratak studenata u 1., 2. i 3. paviljon SN „Cvjetno naselje“ nije dozvoljen osim za preuzimanje vlastitih stvari prema utvrđenom protokolu.

  Ovaj naputak potrebno je poštivati i u slučajevima kada student dolazi po osobne stvari te se ne planira zadržavati u studentskome domu.

  Smještaj | 07. Svibanj 2020. u 07:18

  Obračun stanarine za mjesec svibanj 2020.

  Sukladno odluci Ravnateljstva civilne zaštite RH da se studentski dom „Cvjetno naselje“ djelomično demobilizira, obračun stanarine u mjesecu svibnju obrađivati će se na sljedeći način:

  • studenti koji su useljeni u studentske domove i fizički se tamo nalaze, plaćaju redovitu cijenu smještaja, sukladno kategoriji smještaja koju koriste;
  • studenti koji su useljeni u studentske domove "Stjepan Radić", "Cvjetno naselje" i "Dr. Ante Starčević": I. - V. kategorija, a fizički su odsutni, plaćaju mjesečni paušalni iznos od 100,00 kn;
  • studenti koji su useljeni u studentski dom "Lašćina": VI. i VII. kategorija, a fizički su odsutni, plaćaju mjesečni paušalni iznos od 50,00 kn;
  • studenti koji se vode kao stanari u studentskom domu „Cvjetno naselje“, u paviljonima 1., 2. i 3. zbog nemogućnosti korištenja smještaja u navedenim kapacitetima, ne plaćaju stanarinu niti paušal za smještaj u studentskome domu.

  Studentima koji su dosadašnjim redovitim plaćanjem stanarine došli u pretplatu, pretplaćeni iznos koristiti će se za zatvaranje budućih stanarina, do dana iseljenja iz studentskog doma.

  Navede izmjene primjenjuju se na obračun stanarine od mjeseca svibnja 2020. godine.

  Obračun stanarine za tekući mjesec vršiti će se početkom narednog mjeseca.

  Povrat stanarine vrši se nakon što se student uredno iseli iz studentskog doma sukladno Domskom redu Studentskog centra u Zagrebu. To podrazumijeva da je soba oslobođena od stvari te da je ključ vraćen upravi studentskog naselja.

  Smještaj | 06. Svibanj 2020. u 16:34

  Demobilizacija SN "Cvjetno naselje"

  Poštovani studenti,

  Sukladno odluci Ravnateljstva civilne zaštite RH, studentski dom „Cvjetno naselje“ djelomično se demobilizira na načina da:

  • 1., 2.  i 3. paviljon ostaju mobilizirani i služe za smještaj građana grada Zagreba čiji su domovi stradali u potresu;
  • 4., 5., 6., 7. i 8. paviljoni se demobiliziraju i u njih se mogu ponovo useliti studenti.

  Stanari iz demobiliziranih paviljona mogu se vratiti u svoje sobe, počevši od petka (8.5.2020.), dok se stanari iz prva 3 paviljona raspoređuju na slobodna mjesta unutar SN „Cvjetno naselje“, a ukoliko neće biti dovoljno slobodnih kreveta tada će se ponuditi slobodan smještaj unutar naših kapaciteta u preostalim studentskim naseljima.

  Svi studenti se trebaju pridržavati propisanih uputa prije dolaska u studentski dom:

  1. Prije povratka u studentski dom prethodno se najaviti upravi studentskog doma.
  2. Svaki student prilikom povratka mora predočiti valjanu e-propusnicu.
  3. Povratak u studentski dom moguć je samo uz potpisanu izjavu o zdravstvenom stanju prilikom useljenja u studentski dom kojom stanar dokazuje da nije pod mjerama samoizolacije niti da trenutno pokazuje znakove respiratorne infekcije - povišena temperatura, suhi kašalj, kratki dah. Izjava se potpisuje na porti/recepciji studentskog naselja.
  4. Sukladno odluci Uprave za visoko obrazovanje MZO-a, nije dozvoljeno korištenje studentskog doma za samoizolaciju.
  5. Boravak u studentskom domu mora biti sukladan propisanim preventivnim mjerama zaštite od COVIDa-19.

  Povratak studenata u prva tri paviljona SN „Cvjetno naselje“ nije dozvoljen osim za preuzimanje vlastitih stvari prema utvrđenom protokolu.

  Ovaj naputak potrebno je poštivati i u slučajevima kada student dolazi po osobne stvari te se ne planira zadržavati u studentskome domu.

  Smještaj | 04. Svibanj 2020. u 15:37

  Plaćanje stanarine za mjesec travanj 2020.

  Obračun stanarine za mjesec travanj 2020. je izvršen te se stanarina u sustavu smještaja vodi sukladno odlukama Studentskog centra u Zagrebu. Studenti koji su bili u pretplati sa istom im je zatvoreno dugovanje za travanj, dok stanari koji do sada nemaju podmiren trošak smještaja za travanj, sada mogu platiti dugovanje, tj. propisani paušal (putem web naplate ili na blagajni doma).

  Studentima koji su dosadašnjim redovitim plaćanjem stanarine došli u pretplatu, pretplaćeni iznos koristiti će se za zatvaranje budućih stanarina, do dana iseljenja iz studentskog doma.

  Obračun stanarine za tekući mjesec vršiti će se početkom mjeseca lipnja.

  Povrat stanarine vrši se nakon što se student uredno iseli iz studentskog doma sukladno Domskom redu Studentskog centra u Zagrebu. To podrazumijeva da je soba oslobođena od stvari te da je ključ vraćen upravi studentskog naselja.

  Davor Šišmanović | 23. Travanj 2020. u 11:21

  Emisija Vijesti iz kulture popratila izdavanje prve knjige "Male dramske biblioteke" Teatra &TD!

  Zahvaljujemo HRTkultura na prilogu o prvoj knjizi u novopokrenutoj "Maloj dramskoj biblioteci" Teatra &TD "Donor i druge drame" Branka Ružića. Knjiga će biti dostupna javnosti nakon promocije u &TD-u o kojoj ćemo vas pravovremeno obavijestiti!


  Damir Šakoronja | 20. Travanj 2020. u 20:02

  Ministar Malenica uručio donaciju Huawei tableta vrijednih 250 tisuća kuna

  Ministar Malenica uručio donaciju Huawei tableta vrijednih 250 tisuća kuna

  (https://uprava.gov.hr/vijesti/ministar-malenica-urucio-donaciju-huawei-tableta-vrijednih-250-tisuca-kuna/16305)

  Ministar uprave Ivan Malenica i Zhang Heng, glavni direktor Huaweija u Hrvatskoj posjetili su obitelji grada Zagreba pogođene potresom, a koje su smještene u Studentskom centru Cvjetno naselje, te im uručili uređaje u vrijednosti 250 tisuća kuna. Riječ je o 170 tableta MediaPad T5 10, donaciji kineske tehnološke kompanije Huawei.

  Uz ministra Malenicu i g. Henga, primopredaji tableta su nazočili i Bernard Gršić, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, Marijo Župan, zamjenik ravnatelja SC-a te Mirko Bošnjak, sanacijski upravitelj SC-a.

  Tom prilikom, ministar uprave Ivan Malenica razgovarao je s građanima o njihovoj svakodnevici u privremenom smještaju te skrenuo pažnju na mogućnosti digitalnih usluga koje im mogu olakšati izazove s kojima se nose.

  „Upravo je u ovakvim uvjetima digitalizacija ključna te do izražaja dolaze sve njezine prednosti – iako smo udaljeni, povezani smo“, rekao je ministar Malenica.

  “Željeli smo našim sugrađanima pogođenima potresom, koji su morali privremeno iseliti iz svojih domova, makar malo olakšati svakodnevicu. Nadamo se kako će tableti najmlađima pomoći pratiti online nastavu, a starijima olakšati pravovremeno informiranje, kontakt s obitelji i ispunjavanje svog slobodnog vremena”, dodao je Zhang Heng, glavni direktor Huaweija u Hrvatskoj.

  Ministar Malenica osvrnuo se i na ciljeve u digitalizaciji javne uprave nakon pandemije. Istaknuo je kako je svaka kriza ujedno i prilika za razvoj, nove ideje i rješenja te naglasio: „Digitalizacija javne uprave odvija se već neko vrijeme, a iskustvima iz borbe s korona virusom možemo izaći jači te vjerujem kako će se sva tijela pridružiti ubrzanoj digitalizaciji i već započete projekte ubaciti u višu brzinu.“

  „Kada prođe ova pandemija, budućnost „Andrije“ je u hrvatskoj javnoj upravi, kao virtualnog suradnika koji može komunicirati po raznim pitanjima s građanima. Na ovaj način smo se otvorili na području zdravstva, a u budućnosti planiramo i na području javne uprave“, zaključio je ministar Malenica.

  Ministarstvo uprave ubrzano radi na projektu digitalizacije radi pojednostavljenja komunikacije između građana i javne uprave te ubrzanog pribavljanja dokumenata. Putem e-Građana, koji broji preko 950.000 korisnika i nudi 72 usluge, korisnicima je dostupan niz e-usluga kao što su uvid u Matične knjige, u izabranog liječnika, laboratorijske nalaze, terapije. Također, građani mogu provjeriti i ocjene svog djeteta u školi unutar usluge e-Dnevnik, prijaviti rođenje djeteta putem usluge e-Novorođenče, kao i dugi niz usluga.

  Smještaj | 20. Travanj 2020. u 09:47

  Stanarina od travnja 2020. - dodatak

  Poštovani stanari studentskih domova,

  Sukladno dogovoru Uprave Studentskog centra u Zagrebu i predstavnika Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu, donesene su izmjene u trenutnom modelu naplate subvencioniranog studentskog smještaja i to na sljedeći način:

  • Studenti koji se vode kao stanari u studentskom domu „Cvjetno naselje“, zbog nemogućnosti korištenja smještaja u navedenom domu, ne plaćaju stanarinu niti paušal za smještaj u studentskome domu;
  • Studenti koji su zbog izvanredne situacije (potresa u gradu Zagrebu) iseljeni i vode se kao smješteni „treći stanar“ u sklopu SN „Stjepan Radić“, ne plaćaju stanarinu niti paušal za smještaj u studentskome domu;
  • Studenti koji su ostvarili pravo na subvencionirani smještaj u sklopu SN „Stjepan Radić“ i nisu fizički prisutni u studentskome domu, a imaju u svojoj sobi „trećeg stanara“ plaćaju mjesečni paušalni iznos u iznosu od 50,00 kn.

  Navede izmjene primjenjuju se na obračun stanarine od mjeseca travnja 2020. godine.

  Obračun stanarine za tekući mjesec vršiti će se krajem mjeseca.

  Povrat stanarine vrši se nakon što se student uredno iseli iz studentskog doma sukladno Domskom redu Studentskog centra u Zagrebu. To podrazumijeva da je soba oslobođena od stvari te da je ključ vraćen upravi studentskog naselja.

  Davor Šišmanović | 16. Travanj 2020. u 10:20

  Pokrenuta je "Mala dramska biblioteka" Teatra &TD! Prvi autor Branko Ružić!

  Jednoga dana će studenti učiti o tome kako kultura nije posustala ni u najgorim danima koji su zadesili Zagreb u 21.stoljeću. Veselim se ovoj knjizi kao ni jednoj u životu s čijim nastankom sam bio povezan... ovo nije samo knjiga -  ovo je dokaz da kulturni život nije u Zagrebu i Hrvatskoj  zastao… (Miro Gavran)

  Unatoč krizi izazvanoj epidemijom (pandemijom) i nedavnom potresu koji je pogodio Zagreb, objavljena je knjiga Branka Ružića Donor i druge drame iz novopokrenute Male  dramske biblioteke u izdanju Studentskoga centra u Zagrebu, Teatra &TD. Knjiga sadrži tri kazališna teksta, pored naslovnog Donora koji je svoju uspješnu  praizvedbu imao u Engleskoj, a hrvatsku premijeru je trebao imati u travnju 2020. u Teatru &TD u režiji Nine Kleflin s Dijanom Vidušin i Sašom Anočićem u glavnim ulogama, tu je drama "Bolje sutra" svojedobno praizvedena u HNK Split, te do sada neizvođeni tekst "Stipe".

  Urednički savjet biblioteke Davor Šišmanović, Mate Matišić i Miro Gavran do kraja kalendarske godine najavljuju i objavljivanje zbornika najmlađih pisaca, mahom studenata dramaturgije na zagrebačkoj ADU, te knjige drama suvremenog njemačkog autora Sebastiana Seidela, čija je predstava Hamlet For You od prošle godine na repertoaru Teatra &TD.“ Izvršna urednica knjige je Danijela Andrijašević Wittine, a grafička urednica Ida Glujić.

  Branko Ružić proteklih godina živi u Londonu i radi na BBC-u,  dobro je poznat domaćoj i stranoj publici kao filmski i televizijski scenarist, koji povremeno piše i kazališne tekstove za sve generacije. Naslovna drama Donor krajem prošle godine tiskana je kao knjiga u Parizu, a prevedena je i na njemački jezik. Bilo je predviđeno da se ova knjiga promovira na dan hrvatske premijere u Teatru &TD, ali zbog poznatih nesretnih okolnosti knjiga kreće u svoj život nešto prije predstave Donor za koju se nadamo da će se čim prije dogoditi na sceni Teatra &TD.

  U povodu izlaska knjige autor Branko Ružić nije krio oduševljenje: „Izlazak knjige Donor i druge drame u izdanju Male dramske biblioteke Teatra &TD je potpuno nevjerojatan događaj. Očito da mi knjige moraju imati bar neku neobičnost pa je tako prva moja knjiga obavljana u Parizu, iako ondje nikad nisam živio. Ova izlazi u zbilja neobično vrijeme, vrijeme kad ljudi više misle o kataklizmi, nego o književnosti i teatru. Istinski sam se obradovao ovom događaju neprimjerenom teškim vremenima. Tri moje drame iz ove knjige  su također vrlo neobičan spoj, kako po pitanju žanra, stila, mjesta i države nastanka, tako  i po različitosti njihove dramske strukture. Objedinjuje ih moja želja da glumcima i publici podarim zanimljivu suvremenu priču. Uprizorenje naslovne drame Donor u Teatru &TD je pandemija malo odgodila, iako su glumačke probe Dijane Vidušin i Saše Anočića i redateljice Nine Kleflin već bile u punom zamahu, a ja već imao kupljenu avionsku kartu za dolazak iz Londona na zagrebačku  premijeru. U zadnje vrijeme u Hrvatskoj radim vrlo malo, pa sam sretan što se  ovom knjigom ponovno više vežem uz hrvatski kulturni prostor, pogotovo uzmemo li u obzir da  knjige drama obogaćuju i kazališni i književni svijet.  Osjećam istinsku zahvalnost prema svima koji su pomogli da ova knjiga izađe iz tiska usprkos svim okolnostima i držim je najljepšom mogućom najavom &TD-ovoj premijeri koju nestrpljivo iščekujem.“

  „Obradovalo me što su se Teatar &TD i Studentski centar u Zagrebu odlučili za ovu inicijativu, jer je malo izdavača u Hrvatskoj koji tiskaju dramsku literaturu te sam se s kolegom Matom Matišićem rado odazvao pozivu da budemo dio savjetničkog tima uz Davora Šišmanovića. Drago mi je da je autor prve knjige upravo Branko Ružić, uspješni televizijski i filmski scenarist, koji ima sve kvalitete nužne vrsnom dramatičaru. Ružić znalački vodi dramsku fabulu, njegovi dijalozi su tečni, lako izgovorljivi i  prirodni, a junaci su mu životni i prepoznatljivi. Uvjeren sam da će njegova knjiga naići na istinsko zanimanje glumaca, kazališnih redatelja, dramaturga i ravnatelja, te u konačnici na blagonaklon prijem u gledatelja“, istaknuo je član uredničkog savjeta biblioteke Miro Gavran.

  Mala dramska biblioteka Teatra &TD zamišljena je kao pokušaj usmjeravanja reflektora na ponajbolje tradicije &TD-a, a među takve tradicije zasigurno se ubraja saznanje kako su njegove najglasovitije predstave mahom bile čvrsto naslonjene na dramski tekst, na literaturu. Na dobru literaturu. Istina, ta je naslonjenost bila i ostala različita od uobičajenog načina na koji su se tekstom služila ostala kazališta iz zlatnog doba &TD-a. Ali &TD i je različito kazalište, kako ga je svojedobno nazvao jedan od njegovih doajena – Petar Selem“, pojasnio je Davor Šišmanović te dodao: „Zamišljena je ova edicija, nadalje, i kao prostor afirmacije dramskih pisaca. Kako onih koji to već jesu, tako i onih kojima će tek pružiti priliku da to i postanu. U tom smislu ova će edicija, svojim uređivačkim konceptom, nastojati držati ravnovjesje između ukoričavanja već dobro znanih autora i onih mladih, još neznanih, još studenata.

  Izlazak ove prve knjige bio je tempiran je tako da se poklopi s &TD-ovom premijerom drame Donor, a tako će biti i ubuduće. Tekstovi koje ćemo objavljivati uvijek će imati neku relaciju s onim što se događa i planira u Teatru, u našem različitom kazalištu. Nadamo se da će njihova javna dostupnost pridonijeti pojavljivanju i nastanku trenda različitosti u kazalištima diljem (ne samo) hrvatskog kulturnog prostora. Drame ovdje izabrane, možda će netko jednoga dana prepoznati kao začetak novog zlatnog doba. Možda? Ono u što smo sigurni je – pružit će vam ugodu čitanja i radoznalog otkrivanja autora koji je zaslužio biti otkriveniji nego li je to do sada slučaj, zaključio je Šišmanović.

  Knjiga će biti dostupna javnosti nakon promocije u Teatru &TD o kojoj ćemo vas pravovremeno obavijestiti.

  Branko Ružić rođen je 1973. u Splitu. Scenarističke osnove učio je u klasi poznatog profesora Lewis Ray Huntera/UCLA. Živi i radi između Splita i Londona kao scenarist, dramski pisac, prevoditelj i konzultant. Kao scenarist radio je na 12 britanskih i hrvatskih serija, na tri filma od kojih je zadnji Moj dida je pao s Marsa, dobitnik 17 međunarodnih nagrada, te je bio u redovnoj distribuciji u više europskih zemalja. Kao pisac, urednik i razvojni asistent radi za niz uglednih produkcijskih kuća, primjerice, Red Planet Pictures BBC Studios, Beano Studios, LA Productions, Hoplite entertainment... Kao dramski pisac afirmirao se podjednako u teatrima za djecu kao i u onima za odrasle. Dobitnik je više prestižnih nagrada od kojih vrijedi izdvojiti Hartley Merrill za scenarij, te nagradu na Leatherhead Drama Fest za Best New Writing, te nekoliko nagrada Mali Marulić. Drama The Donor, izvorno napisana za Oast Theatre/UK prevedena je na francuski i njemački; publicirana u Parizu i objavljena je u Forumu, književnom časopisu HAZU. Drama U...bolje sutra praizvedena je u HNK Split 2015. godine u režiji prvaka drame Mije Jurišića. Drama Braća Grimm i Princeza Luise premijerno je, s velikim uspjehom, izvedena u GK Trešnja 2016. u režiji Paola Tišljarića.

  Smještaj | 08. Travanj 2020. u 14:10

  Plaćanje stanarine za mjesec ožujak 2020.

  Obračun stanarine za mjesec ožujak 2020. je izvršen te se stanarina u sustavu smještaja vodi kao 50 % mjesečne stanarine za ožujak. Samim time studenti koji su podmirili stanarinu za ožujak su u pretplati, dok stanari koji do sada nisu podmirili trošak smještaja za ožujak sada mogu platiti dugovanje po 50 % manjoj cijeni (putem web naplate ili na blagajni doma).

  Studentima koji su dosadašnjim redovitim plaćanjem stanarine došli u pretplatu, pretplaćeni iznos koristiti će se za zatvaranje budućih stanarina, do dana iseljenja iz studentskog doma.

  Obračun stanarine za tekući mjesec vršiti će se krajem mjeseca.

  Povrat stanarine vrši se nakon što se student uredno iseli iz studentskog doma sukladno Domskom redu Studentskog centra u Zagrebu. To podrazumijeva da je soba oslobođena od stvari te da je ključ vraćen upravi studentskog naselja.

  Smještaj | 06. Travanj 2020. u 09:30

  OBAVIJEST GRAĐANIMA GRADA ZAGREBA

  Poštovani građani grada Zagreba,

  Ured za prihvat građana u studentskom domu "Cvjetno naselje", otvoren je za prihvat građana čije su kuće stradale u potresu te su od statičara klasificarne kao opasne za stanovanje:

  PONEDJELJAK - PETAK: 8 - 16:00 h
  SUBOTA: 8 - 14:00 h

  Kod useljenja potrebno je sljedeće:

  • osobna iskaznica na uvid: kako bi se utvrdilo mjesto prebivališta,
  • potvrda od statičara da je objekt (mjesto prebivališta) neupotrebljivo, tj. opasno za stanovanje - u tu svrhu je dovoljno pokazati sliku rješenja koje je postavljeno na objekat od strane statičara.

  Iseljenje građana iz studentskog doma "Cvjetno naselje":
  Molimo da se prilikom iseljenja iz studentskog doma, obavezno (u navdenom radnom vremenu) javite djelatnicima Ureda za prihvat građana.

  Smještaj | 03. Travanj 2020. u 11:05

  Stanarina od travnja 2020.

  Poštovani studenti,

  Ovim putem Vas obavještavamo da je Studentski centar u Zagrebu, temeljem Odluke o dopuni Odluke o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2019./2020. od 31. ožujka 2020. Ministarstva znanosti i obrazovanja, donio odluku o umanjenju ukupne cijene smještaja na 100,00 kuna ili manje studentima s ostvarenim pravom na smještaj u studentskom domu, a koji radi trenutnih mjera Vlade Republike Hrvatske i Stožera civilne zaštite nisu smješteni u studentskom domu.

  Sukladno navedenom Studentski centar u Zagreb definirao je obračun stanarine za naredne mjesece, počevši sa tekućim mjesecom travnjem:

  • studenti koji su useljeni u studentske domove i fizički se tamo nalaze, plaćaju redovitu cijenu smještaja, sukladno kategoriji smještaja koju koriste;
  • studenti koji su useljeni u studentske domove "Stjepan Radić", "Cvjetno naselje" i "Dr. Ante Starčević": I. - V. kategorija, a fizički su odsutni, plaćaju mjesečni paušalni iznos od 100,00 kn;
  • studenti koji su useljeni u studentski dom "Lašćina": VI. i VII. kategorija, a fizički su odsutni, plaćaju mjesečni paušalni iznos od 50,00 kn;
  • studenti koji su ostvarili pravo na subvencionirani smještaj u sklopu SN „Cvjetno naselje“, ali su zbog mobilizacije preseljeni u SN „Stjepan Radić“ (11. i 12. paviljon: I. kategorija), do dana iseljenja (22.3.2020.) plaćaju punu cijenu stanarine SN „Cvjetno naselje“, a od 22.3.2020. biti će useljeni kao "treći u sobi" te će snositi 50% redovne cijene smještaja (I. kategorije).

  Povrat stanarine vrši se nakon što se student uredno iseli iz studentskog doma sukladno Domskom redu Studentskog centra u Zagrebu. To podrazumijeva da je soba oslobođena od stvari te da je ključ vraćen upravi studentskog naselja.

  Studentima koji su dosadašnjim redovitim plaćanjem stanarine došli u pretplatu, pretplaćeni iznos koristiti će se za zatvaranje budućih stanarina, do dana iseljenja iz studentskog doma.

  Obračun stanarine za tekući mjesec vršiti će se krajem mjeseca.

  Odluka MZO o dopuni Odluke o mjesečnoj subvencioniranoj cijeni smještaja u pojedinim studentskim domovima.

  Odluka SCZG o dopuni Odluke o mjesečnoj subvencioniranoj cijeni smještaja u pojedinim studentskim domovima.

  Odluke stupaju na snagu od 1. travnja 2020. godine i vrijede do opoziva.

  Davor Šišmanović | 03. Travanj 2020. u 10:41

  Kreativni ventil u karanteni? Upišite scenarističku radionicu!

  Kreativni ventil u karanteni?

  Upiši scenarističku radionicu koja će se održavati preko e-maila i nauči novu vještinu!

  Kroz praktičan rad i stručno vodstvo diplomiranog dramaturga dobit ćeš uvid u osnove pisanja za film. Prethodno iskustvo nije potrebno, jedino što ti treba je ideja koju ćeš tijekom radionice pretvoriti u scenarij.

  Jednom kada se situacija normalizira sastat ćemo se uživo i organizirat pitching forum na kojemu ćeš prezentirati svoj rad filmskim redateljima…i onda tko zna, možda se baš po tvom scenariju snimi film!

  Sad je idealno vrijeme za onu filmsku ideju o kojoj razmišljaš već godinama.

  Prijave traju do popunjavanja grupe.

  Kontakt: Natko.jurdana@gmail.com, 091 767 1284


  Smještaj | 27. Ožujak 2020. u 12:53

  Stanarina za ožujak 2020.

  Poštovani studenti,

  S obzirom na trenutnu izvanrednu situaciju, Studentski centar u Zagreb definirao je obračun stanarine za mjesec ožujak 2020.:

  • studenti koji su useljeni u studentske domove i fizički se tamo nalaze, plaćaju redovitu cijenu smještaja, sukladno kategoriji smještaja koju koriste;
  • studenti koji su useljeni u studentske domove, a fizički su odsutni, plaćaju 50% redovite stanarine za mjesec ožujak 2020.;
  • studenti koji su ostvarili pravo na subvencionirani smještaj u sklopu SN „Cvjetno naselje“, ali su zbog mobilizacije preseljeni u SN „Stjepan Radić“ (11. i 12. paviljon – I. kategorija), do dana iseljenja (22.3.2020.) plaćaju punu cijenu stanarine SN „Cvjetno naselje“, a od 22.3.2020. biti će useljeni kao "treći u sobi" te će snositi 50% redovne cijene smještaja (I. kategorije).

  Povrat stanarine vrši se nakon što se student uredno iseli iz studentskog doma sukladno Domskom redu Studentskog centra u Zagrebu. To podrazumijeva da je soba oslobođena od stvari te da je ključ vraćen upravi studentskog naselja.

  Davor Šišmanović | 19. Ožujak 2020. u 11:21

  Obavijest o otkazivanjima predstava u &TD-u!

  Poštovana publiko,

  obzirom na trenutnu situaciju otkazujemo SVE izvedbe predstava do daljnjega.

  Povrat novaca možete ostvariti na mjestima gdje ste ulaznice i kupili (Blagajna Teatra &TD i prodajna mjesta Ulaznice.hr), a za online kupljene ulaznice, javite se na e mail podrska@ulaznice. hr.

  Hvala na razumijevanju!

  Čuvajte sebe i druge!

  Vaš Teatar &TD

  Davor Šišmanović | 19. Ožujak 2020. u 11:07

  Obavijest o otkazivanjima svih otvorenja u Galeriji SC!

  Poštovana publiko,

  obzirom na trenutnu situaciju otkazujemo sva otvorenja izložbi do daljnjega.

  Hvala na razumijevanju!

  Čuvajte sebe i druge!

  Vaša Galerija SC

  Davor Šišmanović | 15. Ožujak 2020. u 17:45

  Obavijest o otkazivanjima filmskih projekcija u MM centru i Kinu Forum!

  Poštovani posjetitelji,

  obzirom na trenutnu situaciju, otkazujemo SVE projekcije u MM centru i kunu Forum do daljnjega!

  Hvala na razumijevanju!

  MM centar i kino Forum!

  Davor Šišmanović | 08. Ožujak 2020. u 14:58

  Na trećem SC Znanstvenom kafiću bavimo se temom klimatskih promjena!

  Treći SC Znanstveni kafić na temu Uzroci klimatskih promjena održat će se u četvrtak, 12. ožujka u kafiću Teatra &TD s početkom u 18:00. Ulaz besplatan.

  O strateškom problemu čovječanstva već niz godina raspravlja se na najvišim razinama svjetske politike, od znanstvenih do interesnih „prodaja magle“. Analizu te kompleksne teme te uvid u svoja promišljanja predstavit će nam dr. Igor Čatić, dobitnik niza nagrada za svoj rad, između ostalih Državne nagrade za životno djelo u području tehničkih znanosti (za 2015.). Moderator je Luciano Rossa.

  Prof. emeritus. Igor Čatić diplomirao i magistrirao na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, a doktorirao na Technische Hochschule u Aachenu.  Radio je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje od 1965. godine do umirovljenja 30. rujna 2006. u zvanju redovitog profesora. Do 2001. bio je voditelj katedre za obradu polimera.Brojne kolegije s područja proizvodnje plastičnih i gumenih tvorevina predavao je i na sveučilištima u Ljubljani, Mostaru, Osijeku i Splitu, te Visokoj tehničko školi u Karlovcu. Autor je niza knjiga iz navedenog područja te s izletima u društveno.humanističko područje.

  Jedini je dobitnik Međunarodne nagrade za edukaciju (International Education Award) izvan SAD i Kanade. Za svoj ukupni doprinos znanosti, obrazovanju i drugim poljima dobio je nagradu Nikola Tesla (1977), Nagradu za napredak znanosti (1999), Nagradu grada Zagreba (2001) i nagradu tehničku kulturu Faust Vrančić za životno djelo (2005). Aktivan je u na području tehničkih znanosti, ali i na područjima jezika, filozofije itd. Osnivač je Društva plastičara i gumaraca, časopisa Polimeri te Kluba hrvatskih humboldtovaca.

  Davor Šišmanović | 04. Ožujak 2020. u 12:04

  Posjetite Sajam društveno korisnog učenja na Savi!

  Pozivamo studente da posjete Sajam društveno korisnog učenja na kojem će 7 različitih organizacija predstaviti svoje projekte i približiti im koncept društveno korisnog učenja, a na licu mjesta mogu upoznati i čuti iskustva studenata koji su sudjelovali u programu.

  Društveno korisno učenje (DKU) ili model učenja zalaganjem u zajednici je način putem kojeg studenti mogu svoja teorijska znanja primijeniti u stvarnom životu i doprinijeti razvoju svoje zajednice, a pritom steći korisna iskustva za svoju buduću karijeru.

  Sajam će se održati u četvrtak, 05.03.2020. Društvenoj dvorani Studentskog doma „Stjepan Radić“, Jarunska ul. 2, Zagreb od 14 do 16 sati.

  Sudionici:

  • Rehabilitacijski centar za stres i traumu i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Studijski centar socijalnog rada
  • Institut za razvoj obrazovanja, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Osijeku, Sveučilište u Zagrebu, Akademija dramskih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Rudarsko-geološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Volonterski centar Slavonski Brod
  • CERANEO, Hrvatska mreža za beskućnike i Pravni fakultet sveučilišta u Zagrebu
  • GONG, Fakultet političkih znanosti u Zagrebu i Hrvatsko novinarsko društvo
  • Svjetski savez mladih Hrvatska, Sveučilište u Zagrebu i CZSS Zagreb
  • Sirius – Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje, Zdravstveno veleučilište Zagreb, Udruga roditelja s posebnim potrebama „Put u život“ i Studentski katolički centar „Palma“
  • ODRAZ – Održivi razvoj zajednice, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  Davor Šišmanović | 28. Veljača 2020. u 14:18

  OBAVIJEST o POČETKU NASTAVE u ŠKOLI STRANIH JEZIKA „eSCe“

  Dragi naši polaznici,

  usvojen je RASPORED za ljetni semestar 2019./2020.  Navedene su grupe, učionice i termini nastave.

  NASTAVA >>> počinje 02. ožujka 2020. prema RASPOREDU, a završava 30. lipnja 2020.

  Na zahtjev polaznika- zbog prolongiranja rasporeda nastave na fakultetima, UPISI su produženi i traju do 14. ožujka 2020.

  Polaznike koji su upisali grupe, a nisu navedene u RASPOREDU, molimo da se jave u upravu škole zbog mogućeg izbora neke od aktivnih grupa ili ispisa.

  Dobro nam došli!

  Vaša Škola „eSCe“

  tel: 01/4593-521 i 01/4590-857  ; e-mail: skolastranihjezika@sczg.hr
  lokacija: SC Studentski dom Cvjetno naselje, Odranska 8, Zagreb (HR)

  Davor Šišmanović | 06. Veljača 2020. u 13:41

  Do 21. travnja posjetite izložbu "Ako te zaboravim. Holokaust u Hrvatskoj 1941-1945. Zadnje odredište Auschwitz" u SC-u!

  Izložbu  "Ako te zaboravim. Holokaust u Hrvatskoj 1941-1945. Zadnje odredište Auschwitz" posjetite u Francuskom paviljonu od 6. veljače do 21. travnja, radnim danom od 10:00 do 18:00 te subotom i nedjeljom od 10:00 do 13:00. Ulaz besplatan.


  Izložba se tematski odnosi na stradanja Židova iz Hrvatske za vrijeme Drugoga svjetskog rata, a kroz četiri tematske cjeline pruža uvid u širi kontekst povijesnih događaja, daje pregled logora na području NDH, prezentira logor Auschwitz kao mjesto stradanja najvećeg broja židovskog stanovništva, a naposljetku predstavlja pojedince koji su sudjelovali u spašavanju Židova, time izlažući pogibelji i vlastiti život.

  Izložba će biti otvorena od 6. veljače 2020. u Francuskom paviljonu (Studentski centar u Zagrebu, Savska cesta 25), autentičnom mjestu stradanja Židova iz Zagreba i drugih mjesta Hrvatske ispred kojega su bili sabirani i deportirani željezničkim vagonima u koncentracijske logore.  Na izložbi će između ostaloga biti prikazana i metodologija izrade poimeničnog popisa žrtava logora Auschwitz-Birkenau s područja Hrvatske, koji se od 2017. sustavno izrađuje u Hrvatskome državnom arhivu.

  Više o otvorenju izložbe pročitajte na https://www.tportal.hr/kultura/clanak/premijer-plenkovic-otvorio-izlozbu-posvecenu-sjecanju-na-zrtve-holokausta-ako-tebe-zaboravim-prestajem-biti-covjek-foto-20200205

  Davor Šišmanović | 31. Siječanj 2020. u 08:21

  Kreću upisi u ljetni semestar Škole stranih jezika "eSCe"!

  Želite naučiti novi jezik, uz najbolje učitelje i super ekipu? Onda je Škola stranih jezika "eSCe" najbolji izbor za vas!
  Pridružite nam se ili nastavite s daljnjom edukacijom stranih jezika u našoj školi.
  Očekuju vas stručni voditelji nastave sa svim potrebnim sadržajima.

  UPISI u ljetni semstar ak. god. 2019. / 2020. održat će se od 03. do 21. veljače 2020., pon-pet, od 10:30-17:30,  a ovdje provjerite RASPORED TEČAJEVA.

  Početak nastave: 02. ožujka 2020., završetak nastave: 30. lipnja 2020.

  Informacije: 01 4590 857; 01 4593 521
  Email: skolastranihjezika@sczg.hr
  Lokacija: Studentski dom Cvjetno naselje, Odranska 8, Zagreb

  U ponudi Škole „eSCe“ su standardni i intenzivni tečajevi
  • engleskog • francuskog • njemačkog • španjolskog • talijanskog • ruskog

  Klasifikacijski ispiti za upis u ljetni semestar 2019./2020. za SVE jezike, održat će se 13. i 20. veljače 2020. od 17:00 do 20:00.

  Iskoristite mogućnost online testiranja.

  Drugi ispitni rok (za polaznike zimskog semestra 2019. /2020.) za SVE jezike, održat će se 19. veljače 2020. od 18:00 do 20:00.

  Sve o Školi „eSCe“, molimo Vas pratite na http://sczg.unizg.hr/kultura/edukacija/skola-stranih-jezika/

  Dobro nam došli!

  Vaša Škola „eSCe“

  Davor Šišmanović | 27. Siječanj 2020. u 10:19

  Filmovi u veljači - MM CENTAR I KINO FORUM

  Draga publiko, niže provjerite ponudu filmskog programa u veljači. Projekcije u MM centru ( Savska 25) su besplatne, dok ćete za ulaznicu u kinu Forum ( SD Stjepan Radić, Jarunska 2) morati izdvojiti simboličnih 10 kuna.

  KINO FORUM:

  1.,2. 2. / 21:00 / LETAČI BALONOM (The Aeronauts, Tom Harper, 2019, UK/SAD, 100')

  7., 8., 9., 14., 15. i 16.2. / 21:00 / KIŠNI DAN U NEW YORKU (A Rainy Day In New York, Woody Allen, 2019, SAD, 92')

  21., 22., 23., 28. i 29. 2. / 21:00/ PARAZIT (Gisaengchung, Bong Joon Ho, 2019, Južna Koreja, 132')

  MM CENTAR:

  4., 6., 11. i 13.2. / 20:00 / LJUDI I MJESTA (Visages Villages, J.R. i Agnès Varda, 2017, Francuska, 94')

  18., 20., 25. i 26.2. / 20:00 / DIEGO MARADONA (Diego Maradona, Asif Kapadia, 2019, UK, 130')

  Davor Šišmanović | 21. Siječanj 2020. u 14:05

  Uskoro kreće SC Znanstveni kafić

  Uskoro počinje s radom naš Znanstveni kafić, svojevrsni ciklus znanstvenih tribina.

  Trudit ćemo se birati teme koje će odskakati od standardne znanstvene razine, gledat ćemo selektirati one projekte za naše sesije koji su se dokazali u oštroj međunarodnoj konkurenciji. Znamo da takvi postoje na našem Sveučilištu, pa ćemo ih i nastojati privesti i predstaviti javnosti. Naravno, ukoliko budemo u mogućnosti, dovest ćemo i predavače iz drugih sredina.
  Tematski si nećemo zadavati neka ograničenja, za sada razmišljamo o molekularnoj biologiji, robotici,
  fizici, ali i o nekim aktualnim ekološkim problemima…

  Predavanja će se održavati jednom ili dvaput mjesečno, o čemu ćete biti pravodobno obaviješteni, u prostorima kafića Teatra &TD, Savska cesta 25.

  Krećemo 13. veljače u 18:00, a idući susret zakazujemo za 27. veljače, također u 18:00. Ulaz besplatan.

  Moderator: Luciano Rossa
  Dobrodošli!

  Davor Šišmanović | 17. Prosinac 2019. u 18:39

  Ćelava pjevačica" u režiji Hrvoja Korbara zatvara godinu u Teatru &TD!

  Na samom kraju godine u Teatru &TD bavimo se Ćelavom pjevačicom, dramskim prvijencem francuskog dramatičara i jednog od najistaknutijih predstavnika antiteatra Eugènea Ionesca. Na veliku scenu Teatra &TD, postavljaju je mladi kazališni umjetnici, redatelj Hrvoje Korbar i dramaturginja Nikolina Rafaj. Premijera će se održati večeras, 17. prosinca u 20:00.

  Reprizne izvedbe na rasporedu su 19. i 20. prosinca.

  U predstavi igra cijela plejada mladih talentiranih glumaca; Roko Sikavica, Iva Kraljević, Bernard Tomić, Irena Tereza Prpić, Dajana Čuljak i Boris Barukčić.

  Scenski pokret je prepušten koreografkinji i plesnoj umjetnici Matei Bilosnić, za scenografiju je zadužena Irena Kraljić (dobitnica Nagrade hrvatskog glumišta za najbolju scenografiju 2018.), a za kostime Tea Bašić Erceg. Dizajnerica svjetla je Vesna Kolarec, a za glazbu su odgovorni Ivana Starčević i Marko Levanić.

  Ulaznice se po cijeni od 50 kuna mogu kupiti na blagajni Teatra &TD od 11:00 do 13:00 te dva sata prije početka predstave, online putem Ulaznice.hr te na njihovim prodajnim mjestima. Studenti i umirovljenici popust od 50% mogu ostvariti isključivo na blagajni kazališta.

  Više na itd.sczg.hr


  Damir Šakoronja | 05. Prosinac 2019. u 08:29

  Porezni status financiranja studentskih projekata

  Porezni status financiranja studentskih projekata koji se isplaćuje studentu fizičkoj osobi - Odgovor Porezne uprave

  Damir Šakoronja | 19. Studeni 2019. u 11:35

  JAVNI POZIV

  J A V N I  P O Z I V

  za dostavu zahtjeva za financiranje kulturnih, sportskih, znanstvenih i edukacijskih aktivnosti koje isključivo provode studenti i studentske organizacije te su isključivo namijenjene studentima s rokom izvršenja projekta do 31.12.2020. godine

  1. Javni poziv za dostavu zahtjeva za financiranje studentskih aktivnosti

  2. Kriteriji za financiranje studentskih aktivnosti

  3. Prijava pojedinac - skupina

  4. Prijava udruga

  5. Prijava zbor

  6. Izjava o isključivom članstvu

  7. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

  8. Obrazac za završno izvješće o izvršenju aktivnosti

  9. Troškovnik

  Davor Šišmanović | 04. Listopad 2019. u 09:35

  Upišite tečaj glume!

  Nauči glumiti, razvij kreativnost, samopouzdanje i komunikacijske vještine, druži se sa sjajnim ljudima - napravi predstavu!

  Studentski kazališni studio SC-a organizira glumački tečaj za studente i sve koji se takvima osjećaju. Namijenjen je prije svega početnicima no program je prilagođen i polaznicima s iskustvom. Tečaj je praktičan, odvija se na kazališnoj pozornici a završava krajem akademske godine s kazališnom produkcijom u kojoj glume svi polaznici tečaja.

  SKS djeluje kontinuirano od 1994. s gotovo 1.000 polaznika. Sa svojim produkcijama je sudjelovao na brojnim kazališnim festivalima. Ove godine smo s predstavom „Priča o Rašidu“ osvojili nagradu za najbolju predstavu 23.Festivala zagrebačkih kazališnih amatera. I na Mediteranskom festivalu studentskih kazališta u Tunisu SKS je osvojio nagradu za
  najbolju predstavu.

  Tečaj se održava od 21.10. svakog ponedjeljka od 20:00 do 22:00 na sceni kina Forum stud.doma S. Radića. Za sudjelovanje na tečaju nije potrebno prethodno scensko iskustvo. SKS organizira i individualne pripreme za glumačke audicije i prijemne ispite na dramske akademije te programe razvoja komunikacijskih vještina.

  SKS tijekom mjeseca listopada i studenog upisuje nove polaznike na tečaj. Možeš se prijaviti svakog ponedjeljka tijekom održavanja tečaja ili dođi i provjeri čime se bavimo – slobodno, bez obaveze, povedi i prijatelja/prijateljicu!
  Info i upisi: sks.unizg@gmail.com / 097 734 7543


  Davor Šišmanović | 26. Rujan 2019. u 13:45

  STUDENTSKO PSIHOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE - BESPLATNO SAVJETOVANJE ZA STUDENTE

  Poštovani studenti i studentice!

  I ove akademske godine u sklopu Studentskog doma „Cvjetno naselje“ možete koristiti usluge BESPLATNOG psihološkog savjetovanja. Savjetovanje će se održavati u terminima: ponedjeljak i srijeda od 18:00 do 20:00 sati te subotom od 09:00 do 13:00 sati i dostupno je svim korisnicima usluga Studentskog centra u Zagrebu.

  Dolazak isključivo uz najavu i dogovor termina na 095/4855 117.

  Savjetovanje provodi iskusna psihologinja a područje rada sa studentima odnosi se na:

  - teškoće prilagodbe na novo mjesto stanovanja, studij, okruženje;

  - anksiozne smetnje (napadi panike, zabrinutost, strahovi i fobije);

  - teškoće u odnosima s drugim ljudima, sramežljivost, strah od javnog nastupa;

  - promjene u raspoloženju, gubitak interesa, povlačenje, depresivna stanja;

  - teškoće u učenju, organizaciji vremena i gradiva, teškoće u polaganju ispita;

  - druge teškoće u području osobnog rasta i razvoja.

  U slučaju većeg interesa, u rad savjetovališta studenti će biti uključeni po redoslijedu javljanja te trijaži teškoća.

  Također, moguće je organizirati i radionice, predavanja te grupe za učenje i grupe za vježbanje prezentacije, držanja predavanja i javnog nastupa.

  Davor Šišmanović | 24. Rujan 2019. u 08:59

  U Kinu SC zagrebačka premijera filma o Tusti, karizmatičnom frontmenu kultnog punk benda KUD Idijoti

  Nakon svjetske premijere na ovogodišnjem Motovun film festivalu, gostovanja na Dokufestu u Prizrenu, jednom od najbitnijih regionalnih festivala dokumentarnog filma i nagrade publike na 17. Liburnia film festivalu u Opatiji – dugometražni biografski dokumentarac “Tusta”, redatelja Andreja Korovljeva i zagrebačke produkcijske kuće Factum, kreće na turneju po nezavisnim i art-kinima diljem Hrvatske i regije.

  Zagrebačka premijera održat će se 30. rujna u Kinu Studentskog Centra u 19:30. Na njoj će sudjelovati scenarist i redatelj Andrej Korovljev, producent Nenad Puhovski i još niz drugih zaslužnih za realizaciju filma.

  Premijeru u Zagrebu vodit će Paola Orlić, producentica kulturnih manifestacija, a  ulaznice će se online moći kupiti na Entrio internetskoj stranici putem sljedeće poveznice: https://www.entrio.hr/event/tusta-zagrebacka-premijera-6863 i na blagajni Teatra &TD, svaki dan od 11 – 13 sati i od 18 – 19.30 sati.

  Film će, nakon premijere, od 1. do 6. listopada biti dio redovnog repertoara Kina SC također s početkom u 19: 30.

  Ovim emotivnim i angažiranim filmom o Branku Črncu Tusti – frontmenu pulskog punk benda KUD Idijoti, o čovjeku koji nikada nije odustao od čovjeka te o snazi slobodoumnog mišljenja koja je pulsirala u svakom akordu žilavih Idijota, redatelj na svojevrstan način zatvara doku-filmsku trilogiju o Puli. Korovljev, inače autor dokumentarnih filmova s izrazitim političkim i društvenim angažmanom, u svoju trilogiju ubraja još i filmove Una storia Polesana – o pulskoj sirotinji, te Godine hrđe – o radnicima brodogradilišta Uljanik. Oba su filma također snimljena u Factumovoj produkciji.

  Opširnije

  Davor Šišmanović | 23. Rujan 2019. u 12:29

  Radikalni, kultni i zaboravljeni 'Posljednji film' Dennisa Hoppera premijerno na 15. Festivalu 25 FPS

  Radikalni, kultni i zaboravljeni "Posljednji film" Dennisa Hoppera premijerno na 15. Festivalu 25 FPS

  Dvije godine nakon što je svojim redateljskim prvijencem Goli u sedlu (Easy Rider, 1969) nepovratno promijenio krajolik američke kinematografije, glumac i redatelj Dennis Hopper snimio je Posljednji film (1971), još radikalnije djelo, koje mu je gotovo uništilo karijeru. Film će gotovo pedeset godina nakon nastanka imati svoju hrvatsku kino premijeru na 15. Festivalu 25 FPS u petak 27. rujna u 22 sata u Kinu SC. Festival inovativnog i eksperimentalnog filma i videa, 25 FPS, počinje u četvrtak 26. rujna i traje do nedjelje 29. rujna. Prikazat će se natjecateljski program s 23 kratkometražna filma najnovije strane i domaće produkcije, program članova Velikog žirija – Žiri predstavlja s klasicima materijalnog filma i rijetko prikazivanim britanskim i indijskim filmovima, hrvatski filmovi iz programa Refleksi, te dva intenzivna proširenofilmska spektakla iz programa Expanded Cinema.

  Ulaz na sve projekcije i performanse festivala je slobodan.


  Opširnije

  Davor Šišmanović | 19. Srpanj 2019. u 09:55

  U Galeriji SC u 2020. izlažu...

  Galerija SC

  1. Priče Roma
  2. Jelena Blagović, Goran Trbuljak, Branko Linta
  3. Iva Ćurić
  4. Vojin Hraste
  5. Đorđe Jandrić
  6. Petar Katavić
  7. Antun Maračić
  8. Kristina Marić
  9. Kata Mijatović
  10. Sabina Mikelić

  Oni dolaze…

  1. Martina Ištvan
  2. Ivan Kovačević
  3. Nikola Pjevačević
  4. Ivica Purgar
  5. Diana Trohar
  6. Tino Vuković
  7. Vendi Vernić, Natalija Borčić, Apolonija Lučić

  KIOSK

  1. Agata Lučić
  2. Petar Popijač
  3. Tamara Sekulić
  4. Matej Vuković

  Davor Šišmanović | 14. Srpanj 2019. u 18:49

  SYMPHONY 2 pod vodstvom Wojteka Blecharza sutra u Francuskom paviljonu!

  Europski projekt Kulture SC-a i 10 europskih kulturnih organizacija apap- Performing Europe 2020 u Zagreb nam dovodi jednog od najzanimljivijih suvremenih skladatelja mlađe generacije, poljskog umjetnika Wojteka Blecharza. Nakon dvotjedne radionice s orkestrom sastavljenim od školovanih glazbenika i onih bez prethodnog glazbenog iskustva te zborom, umjetnik će nam predstaviti glazbeni projekt Symphony 2, skladan posebno za jedinstvenu akustiku Francuskog paviljona.

  Simphony 2 nastavak je Blecharzovog trenutnog istraživanja temeljenog na novim modelima doživljaja glazbe, performativnog zvuka i sudioništva publike. Simphony 2 je durational performance (izvedba dugog trajanja), prostor dijaloga između sudionika i zvuka, mjesto u kojemu se zvukovi mogu doživjeti na više holističan način od onoga u uobičajenoj koncertnoj situaciji.

  U staroj je Grčkoj riječ orkhestra bila naziv za polukružni prostor u kojemu su zbor i plesači izvodili svoje izvedbe. U Latinskom, riječ symphōnia značila je  “sporazum zvukova, harmonija“, a Simphony 2 sigurno je mjesto, gdje se orkestar i publika mogu sresti, zajedno muzicirati i promišljati zvukove i harmonije zajedno, bez obzira na njihovo iskustvo, pozadinu ili podrijetlo.

  OrkestarIvanica Novaković – violina, Nika Bauman - flauta, Eda Rimanić – flauta, Branimir Norac – klarinet, Emma Štern – klarinet

  Zbor: Želimir Schauer, Elizabeta Kolarec, Rosana Šimunović, Nataša Torbarina, Kristina Ivandić, Vanja Ackie, Roko Ramov, Renata Peharec, Tijana Gojić, Ana Tomljanović

  Koncert će se održati 15. srpnja, od 20:00. Ulaz je besplatan.

  Čekamo vas u Francuskom paviljonu, Savska 25.

  Davor Šišmanović | 19. Lipanj 2019. u 10:59

  Katalonac nagrađen na Danima Satire!!!

  Na ovogodišnjim Danima Satire posebna nagrada za specijalno postignuće dodijelila se ekipi predstave Katalonac Ivana Penovića, u režiji Ivana Penovića i izvedbi Teatr &TD i Rupera iz Zagreba. Nagrada se dodjeljuje za kazališnu hrabrost, autentičnost i kreativnu slobodu. Bravo dečki!!!!!!!

  OBRAZLOŽENJA ODLUKA OCJENJIVAČKOG SUDA

  Ocjenjivački sud je radio u sastavu: DRAŽEN ČUČEK (glumac) - predsjednik, DUBRAVKO MIHANOVIĆ (dramski pisac i dramaturg) i BOJANA RADOVIĆ (novinarka i kazališna kritičarka “Večernjeg lista”) – članovi.

  "Ima nečeg zaumnog u ovoj predstavi. U njoj se miješaju generacijski vrisci i iskonski ritmovi, sirovost hip-hop pjesništva s jekom nedogađanja. Oblikovana je u stalnim pokušajima da pronađe vlastiti narativ od kojeg brzo odustaje, natopljena apsurdom kao oruđem kojim se valja braniti od ponekad teško izdržive ozbiljnosti. S cjelinom smo koja kao da je sva sazdana od krhotina nečega što se razbilo, a niti možemo
  reći što je to bilo, niti kako to ponovno slijepiti. U plovidbi između euforije i apatije, nabrijanosti i rezignacije, sjajni izvođači vode nas na put u nepoznato, a mi im se ne odupiremo, prepušteni originalnoj, osobitoj satiri."

  Više o svim nagrađenima na https://bit.ly/2Zz8y3U.


  Davor Šišmanović | 23. Svibanj 2019. u 14:01

  POZIV NA SUDJELOVANJE U EUROPSKOM PROJEKTU APAP 2020.

  Pozivamo vas na sudjelovanje u glazbenom projektu Symphony 2, poljskog umjetnika Wojteka Blecharza koji će se održati u lipnju i srpnju u Francuskom paviljonu ( Studentski centar, Savska 25), a u sklopu europskog projekta APAP 2020. Tijekom dvotjedne radionice koja će se realizirati u dva bloka proba (jedan dan između 10 i 14 lipnja te svakim danom od 9. do 14. srpnja), Wojtek Blecharz s polaznicima će proizvesti muzičko djelo, skladajući ga upravo za jedinstvenu akustiku Francuskog paviljona, prostor izuzetno inspirativan za zvučna istraživanja. Završni nastup slijedi po završetku radionice, 15. srpnja.

  Symphony 2 prostor je aktivnoga dijaloga između sudionika i zvuka, gdje se zvukovi doživljavaju više u holističkom smislu nego kao uobičajena koncertna situacija. Radi se o durational performancu, skladanom za orkestar i zbor.

  Tražimo 15 vokalista i vokalistica koji bi se pridružili orkestru. Prijaviti se mogu punoljetne osobe s iskustvom zborskog pjevanja. Probe i nastup bit će honorirani. Za prijavu, potrebno je poslati ime i prezime, godinu rođenja na email kultura@sczg.hr.


  Financirano sredstvima europskog projekta apap – Performing Europe 2020, sufinancirano sredstvima programa Europske unije Kreativna Europa.

  Davor Šišmanović | 03. Travanj 2019. u 11:42

  SKS dobio nagradu za najbolju predstavu na 23. FZKA! Čestitke!

  Izvješće 23. Festivala zagrebačkih kazališnih amatera (31. ožujka 2019.)

  Stručno povjerenstvo 23. Festivala zagrebačkih kazališnih amatera u sastavu: Branka Cvitković glumica, Mira Muhoberac dramaturginja te Morana Dolenc kazališna redateljica, dodijelilo je nagradu "Daska koja život znači" (za najbolju predstavu 23. FZKA) predstavi „Priča o Rašidu“ Dijane Lukić, u režiji Denisa Patafte, a u izvođenju Studentskog kazališnog studija pri SKUC-u (SD Stjepan Radić), Studentski centar u Zagrebu.

  Čestitamo cijeloj ekipi predstave "Priča o Rašidu" i čestike svim nagrađenima! Sve informacije i sve dobitnike provjerite OVDJE.

  Smještaj | 01. Siječanj 2017. u 06:00

  Izvadak iz Domskog reda

  Pravo na smještaj u studetskom domu je osobno pravo studenta i nije prenosivo na drugu osobu. Studentski centar će odmah po useljenju studenata u studentske domove obavljati intezivne kontrole ostvarenog prava i sukladno Domskom redu sankcionirati prekršitelje.

  DOMSKI RED

  Članak 33.
  Teži disciplinski prijestup je povreda odredbi Domskog reda koju stanar učini namjerno ili krajnjom nepažnjom i to:

  12. ustupanje svojeg prava na smještaj drugoj osobi;
  13. prodaja ili kupovina prava na smještaj u studentskom domu;
  14. primanje osobe na boravak, stanovanje i spavanje u studentski dom bez odobrenja upravitelja;

  3. Disciplinske mjere

  Članak 36.

  Zbog povrede odredaba Domskog reda studentu se mogu izreći sljedeće disciplinske mjere:
  ...
  - isključenje iz studentskog doma za sve vrijeme studiranja.

  Sveučilište u Zagrebu - logotip