Danas u SC-u

... bez programa ...

Francuski paviljon

Zadnja izmjena: 12. Lipanj 2019. u 21:13

----------------------------------

Zadnja izmjena: 26. Kolovoz 2021. u 09:30

----------------------------------

Zadnja izmjena: 26. Kolovoz 2021. u 09:30

---------------------------------

Zadnja izmjena: 26. Kolovoz 2021. u 09:31

----------------------------------

Zadnja izmjena: 26. Kolovoz 2021. u 09:31

ZABA - Paket za mlade - ZABA

Studentski Centar

Opći podaci

 

SC logotip

Sveučilište u Zagrebu
Studentski centar u Zagrebu

Adresa: Savska cesta 25, 10000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 4593 555

OIB: 22597784145
Matični broj: 3274438
Žiro račun: 2360000-1101482432

IBAN:HR2623600001101482432
SWIFT:ZABAHR2X

 

STATUT STUDENTSKOG CENTRA U ZAGREBU

Statut Studentskog centra u Zagrebu

 

PRAVILNICI

Pravilnik o radu

Pravilnik o postupku i mjerama zaštite dostojanstva radnika i zaštita od diskriminacije

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe 

Pravilnik o uredskom poslovanju

Pravilnik o zaštiti na radu

 

KOLEKTIVNI UGOVOR

Kolektivni ugovor

 Aneks I Kolektivnog ugovora

 

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Zastita osobnih podataka

Pravilnik o obradi i zastiti osobnih podataka

 

ODLUKE I OBRASCI

Kriteriji za isplatu stimulativnog dijela plaće

Obrazac prijedloga za isplatu stimulacije

Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za tumačenje i praćenje primjene KU za SC u  Zagrebu

Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za mirno rješavanje radnih sporova

Odluka o privremenom rasporedu premještaju - obrazac 1

Odluka o prekovremenom radu - obrazac 2

Potvrda o obavljenom prekovremenom radu - obrazac 3

Suglasnost radnika o korištenju slobodnih dana umjesto plaćenog prekovremenog - obrazac 4

Odluka o korištenju godišnjeg odmora - obrazac 6

Odluka o neplaćenom dopustu - obrazac 10

Odluka o rasporedu na jednostavnije poslove - obrazac 12

Odobrenje za sklapanje poslova iz djelokruga poslodavca - obrazac 13

Prijedlog za mirno rješenje spora - zahtjev za zaštitu prava - obrazac 14

Odluka o privremenom udaljenju s rada - obrazac 16

Obavijest o  privatnosti matične ustanove u sustavu AAI

 

POPIS KONTAKATA

Opširniji popis kontakta možete pronaći u našem imeniku.

 

LOGOTIP SC ZAGREB

SC logotip

 

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Mario Župan, savjetnik ravnatelja za studentska pitanja

kontakt: 01/4593 610; mail:mario.zupan@sczg.hr

Odluka službenika za informiranje

 

POVJERENIK ZA ZABRANU DISKRIMINACIJE I UZNEMIRAVANJE RADNIKA

 Ante-Tonći Despot, dr.med.

kontakt: 091/4593 579, mail:ante-tonci.despot@sczg.hr

       

 POVJERLJIVA OSOBA U STUDENTSKOM CENTRU U ZAGREBU

 Ksenija Jakopović, povjerljiva osoba

kontakt: 091/4593 075, mail:ksenija.jakopovic@sczg.hr

Mihaela Despot, zamjenik povjerljive osobe

kontakt: 091/4593 457, mail: mihaela.despot@sczg.hr

 

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

kontakt: 01/4590 850; mail:szop@sczg.hr

 

Bilance i izvještaji o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU

 

Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01.- 31.12.2022

Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01.- 31.12.2021

Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01.- 31.12.2020

Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01.- 31.12.2019

Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za razdoblje 01.01.- 31.12.2018

Potvrda o preuzetom godišnjem financijskom izvještaju za 2018

Izvješće o raspodjeli i namjenskom korištenju prihoda od posredovanja pri obavljanju studentskih poslova za 2021.godinu

Izvješće o djelatnosti posredovanja pri obavljanju studentskih poslova za 2020. godinu

Godišnji izvještaj Studentskog centra u Zagrebu sukladno članku 5. stavak 4. Zakona o obavljanju studentskih poslova za 2022. godinu

Godišnji izvještaj Studentskog centra u Zagrebu sukladno članku 5. stavak 4. Zakona o obavljanju studentskih poslova za 2021. godinu

Godišnji izvještaj Studentskog centra u Zagrebu sukladno članku 5. stavak 4. Zakona o obavljanju studentskih poslova za 2020. godinu

Godišnji izvještaj Studentskog centra u Zagrebu sukladno članku 5. stavak 4. Zakona o obavljanju studentskih poslova za 2019. godinu

Godišnji izvještaj Sveučilišta u Zagrebu – Studentski centar u Zagrebu sukladno članku 5. stavak 4. Zakona o obavljanju studentskih poslova (NN96/2018).


Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za razdoblje od 01.01.-31.12.2017

Potvrda o peuzetom godišnjem financijskom izvještaju za 2017

Godišnji financijski izvještaji 31.12.2021.

Godišnji financijski izvještaji 31.12.2020.

Godišnji financijski izvještaji 31.12.2019.

Godišnji financijski izvještaji 31.12.2018.

Godišnji financijski izvještaji 31.12.2017

Godišnji financijski izvještaji 31.12.2016.

Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za razdoblje od 01.01.-31.12.2016

Potvrda o preuzetom izvještaju za razdoblje od 01.01.-31.12.2016 - FINA

Revizorsko izvješće o reviziji financijskih izvještaja za 2015. godinu za 2015

Bilanca i izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za 2015

Bilanca i izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za 2014

Bilanca i izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za 2013

Bilanca i izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za 2012

Bilanca i izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za 2011

Bilanca i izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za 2010

 

PLAN POSLOVANJA I PROGRAM RADA SC-a U ZAGREBU

Plan poslovanja i program rada SC-a u Zagrebu za 2018. godinu

Izmjene financijskog plana SC-a u Zagrebu za 2018. godinu

Realizacija Plana poslovanja i financijskog plana za 2018. godinu

Plan poslovanja i program rada SC-a u Zagrebu za 2019. godinu

Izmjene financijskog plana SC-a u Zagrebu za 2019. godinu

Plan poslovanja i program rada SC-a u Zagrebu za 2020. godinu

Izmjena Plana poslovanja i financijskog plana za 2020. godinu

Plan poslovanja i program rada Studentskog centar u Zagrebu za 2021.

Izmjena financijskog plana Studentskog centra u Zagrebu za 2021. godinu-izvadak

Plan poslovanja i program rada Studentskog centra u Zagrebu za 2022.godinu-izvadak

Izmjena financijskog plana Studentskog centra u Zagrebu za 2022. godinu

Plan poslovanja i program rada Studentskog centra u Zagrebu za 2023.godinu

Zadnja izmjena: 28. Veljača 2023. u 14:33

Sveučilište u Zagrebu - logotip