Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

Naputak o postupanju Kriznog stožera Studentskog centra u Zagrebu vezano za COVID-19

Uputa o postupanju - COVID-19

Porezni status financiranja studentskih projekata

Porezni status financiranja studentskih projekata koji se isplaćuje studentu fizičkoj osobi - Odgovor Porezne uprave

Treći javni poziv

za dostavu zahtjeva za financiranje kulturnih, sportskih, znanstvenih i edukacijskih aktivnosti koje isključivo provode studenti i studentske organizacije te su isključivo namijenjene studentima

 

1. Treći javni poziv za dostavu zahtjeva za financiranje studentskih aktivnosti

2. Kriteriji za financiranje studentskih aktivnosti

3. Prijava pojedinac - skupina

4. Prijava udruga

5. Prijava zbor

6. Izjava o isključivom članstvu

7. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

8. Obrazac za završno izvješće o izvršenju aktivnosti

9. Troškovnik

Drugi javni poziv

za dostavu zahtjeva za financiranje kulturnih, sportskih, znanstvenih i edukacijskih aktivnosti koje isključivo provode studenti i studentske organizacije te su isključivo namijenjene studentima

 

1. Drugi javni poziv za dostavu zahtjeva za financiranje studentskih aktivnosti

2. Kriteriji za financiranje studentskih aktivnosti

3. Prijava pojedinac - skupina

4. Prijava udruga

5. Prijava zbor

6. Izjava o isključivom članstvu

7. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

8. Obrazac za završno izvješće o izvršenju aktivnosti

9. Troškovnik

Prvi javni poziv

za dostavu zahtjeva za financiranje kulturnih, sportskih, znanstvenih i edukacijskih aktivnosti koje isključivo provode studenti i studentske organizacije te su isključivo namijenjene studentima s rokom izvršenja projekta do 31.12.2020. godine

 

1. Prvi javni poziv za dostavu zahtjeva za financiranje studentskih aktivnosti

2. Kriteriji za financiranje studentskih aktivnosti

3. Prijava pojedinac - skupina

4. Prijava udruga

5. Prijava zbor

6. Izjava o isključivom članstvu

7. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

8. Obrazac za završno izvješće o izvršenju aktivnosti

9. Troškovnik


Oglas za popunu radnih mjesta

Danas u SC-u

... bez programa ...

Francuski paviljon

Zadnja izmjena: 12. Lipanj 2019. u 21:13

----------------------------------

Zadnja izmjena: 19. Svibanj 2021. u 14:06

----------------------------------

Zadnja izmjena: 23. Srpanj 2021. u 21:16

---------------------------------

Zadnja izmjena: 03. Svibanj 2021. u 12:02

-----------------------------------

ZABA - Paket za mlade - ZABA

- - - - OBNOVA DOMOVA - - - -

Rekonstrukcija građevina, infrastrukture i okoliša unutar studentskih naselja Stjepan Radić i Cvjetno naselje (x)

opširnije: http://obnova-domova.unizg.hr/

UPISI U SC KNJIŽNICU 2019/20

Upisi u knjižnicu i učionicu SC-a i knjižnicu "Stjepan Radić" počinju od  01.10.2019.

Radno vrijeme za upis je od ponedjeljka do petka od 08-15h!

Za upis je potreban index i osobna iskaznica, a uz e-index uvjerenje o redovnom upisu na fakultet.

Upis je besplatan.

Radno vrijeme učionice je od ponedjeljka do petka od 08-20h.

Studentski Centar

Opći podaci

 

SC logotip

Sveučilište u Zagrebu
Studentski centar u Zagrebu

Adresa: Savska cesta 25, 10000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 4593 555

OIB: 22597784145
Matični broj: 3274438
Žiro račun: 2360000-1101482432

IBAN:HR2623600001101482432
SWIFT:ZABAHR2X


STATUT STUDENTSKOG CENTRA U ZAGREBU

Statut Studentskog centra u Zagrebu

 

PRAVILNICI

Pravilnik o radu

Pravilnik o postupku i mjerama zaštite dostojanstva radnika i zaštita od diskriminacije

Pravilnik o uredskom poslovanju

Pravilnik o zaštiti na radu

 

KOLEKTIVNI UGOVOR

Kolektivni ugovor

Obavijest o aneksu ugovora

Aneks kolektivnog ugovora

Obavijest o aneksu ugovora II

Aneks kolektivnog ugovora II

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Zastita osobnih podataka

Pravilnik o obradi i zastiti osobnih podataka

 

ODLUKE I OBRASCI

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za mirno rješavanje radnih sporova

Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za tumačenje i praćenje primjene KU za SC u  Zagrebu

Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za mirno rješavanje radnih sporova

Odluka o privremenom rasporedu premještaju - obrazac 1

Odluka o prekovremenom radu - obrazac 2

Potvrda o obavljenom prekovremenom radu - obrazac 3

Suglasnost radnika o korištenju slobodnih dana umjesto plaćenog prekovremenog - obrazac 4

Odluka o korištenju godišnjeg odmora - obrazac 6

Odluka o neplaćenom dopustu - obrazac 10

Odluka o rasporedu na jednostavnije poslove - obrazac 12

Odobrenje za sklapanje poslova iz djelokruga poslodavca - obrazac 13

Prijedlog za mirno rješenje spora - zahtjev za zaštitu prava - obrazac 14

Odluka o privremenom udaljenju s rada - obrazac 16

Obavijest o  privatnosti matične ustanove u sustavu AAI

 

POPIS KONTAKATA

Opširniji popis kontakta možete pronaći u našem imeniku.

 

LOGOTIP SC ZAGREB

SC logotip

 

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Mario Župan, savjetnik ravnatelja za studentska pitanja

kontakt: 01/4593 610; mail:mario.zupan@sczg.hr

Odluka službenika za informiranje

 

POVJERENIK ZA ZABRANU DISKRIMINACIJE I UZNEMIRAVANJE RADNIKA

 

Ante-Tonći Despot, dr.med.

kontakt: 091/4593 579, mail:ante-tonci.despot@sczg.hr

 

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

kontakt: 01/4590 850; mail:szop@sczg.hr

 

Bilance i izvještaji o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU

 

Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za razdoblje od 01.01.-31.12.2020

Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za razdoblje od 01.01.-31.12.2019

Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za razdoblje od 01.01.- 31.12.2018

Potvrda o preuzetom godišnjem financijskom izvještaju za 2018

Izvješće o djelatnosti posredovanja pri obavljanju studentskih poslova za 2020. godinu

Godišnji izvještaj Studentskog centra u Zagrebu sukladno članku 5. stavak 4. Zakona o obavljanju studentskih poslova za 2020. godinu

Godišnji izvještaj Studentskog centra u Zagrebu sukladno članku 5. stavak 4. Zakona o obavljanju studentskih poslova za 2019. godinu

Godišnji izvještaj Sveučilišta u Zagrebu – Studentski centar u Zagrebu sukladno članku 5. stavak 4. Zakona o obavljanju studentskih poslova (NN96/2018).


Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za razdoblje od 01.01.-31.12.2017

Potvrda o peuzetom godišnjem financijskom izvještaju za 2017

Godišnji financijski izvještaji 31.12.2020.

Godišnji financijski izvještaji 31.12.2019.

Godišnji financijski izvještaji 31.12.2018.

Godišnji financijski izvještaji 31.12.2017

Godišnji financijski izvještaji 31.12.2016.

Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za razdoblje od 01.01.-31.12.2016

Potvrda o preuzetom izvještaju za razdoblje od 01.01.-31.12.2016 - FINA

Revizorsko izvješće o reviziji financijskih izvještaja za 2015. godinu za 2015

Bilanca i izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za 2015

Bilanca i izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za 2014

Bilanca i izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za 2013

Bilanca i izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za 2012

Bilanca i izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za 2011

Bilanca i izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za 2010

 

PLAN POSLOVANJA I PROGRAM RADA SC-a U ZAGREBU

Plan poslovanja i program rada SC-a u Zagrebu za 2018. godinu

Izmjene financijskog plana SC-a u Zagrebu za 2018. godinu

Realizacija Plana poslovanja i financijskog plana za 2018. godinu

Plan poslovanja i program rada SC-a u Zagrebu za 2019. godinu

Izmjene financijskog plana SC-a u Zagrebu za 2019. godinu

Plan poslovanja i program rada SC-a u Zagrebu za 2020. godinu

Izmjena Plana poslovanja i financijskog plana za 2020. godinu

Plan poslovanja i program rada Studentskog centar u Zagrebu za 2021.

Zadnja izmjena: 30. Lipanj 2021. u 13:35

Sveučilište u Zagrebu - logotip