Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

Naputak o postupanju Kriznog stožera Studentskog centra u Zagrebu vezano za COVID-19

Uputa o postupanju - COVID-19

Porezni status financiranja studentskih projekata

Porezni status financiranja studentskih projekata koji se isplaćuje studentu fizičkoj osobi - Odgovor Porezne uprave

Drugi javni poziv

za dostavu zahtjeva za financiranje kulturnih, sportskih, znanstvenih i edukacijskih aktivnosti koje isključivo provode studenti i studentske organizacije te su isključivo namijenjene studentima

 

1. Drugi javni poziv za dostavu zahtjeva za financiranje studentskih aktivnosti

2. Kriteriji za financiranje studentskih aktivnosti

3. Prijava pojedinac - skupina

4. Prijava udruga

5. Prijava zbor

6. Izjava o isključivom članstvu

7. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

8. Obrazac za završno izvješće o izvršenju aktivnosti

9. Troškovnik

Prvi javni poziv

za dostavu zahtjeva za financiranje kulturnih, sportskih, znanstvenih i edukacijskih aktivnosti koje isključivo provode studenti i studentske organizacije te su isključivo namijenjene studentima s rokom izvršenja projekta do 31.12.2020. godine

 

1. Prvi javni poziv za dostavu zahtjeva za financiranje studentskih aktivnosti

2. Kriteriji za financiranje studentskih aktivnosti

3. Prijava pojedinac - skupina

4. Prijava udruga

5. Prijava zbor

6. Izjava o isključivom članstvu

7. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

8. Obrazac za završno izvješće o izvršenju aktivnosti

9. Troškovnik


Francuski paviljon

Zadnja izmjena: 12. Lipanj 2019. u 21:13

----------------------------------

Zadnja izmjena: 03. Svibanj 2021. u 11:45

---------------------------------

Zadnja izmjena: 03. Svibanj 2021. u 12:02

-----------------------------------

ZABA - Paket za mlade - ZABA

- - - - OBNOVA DOMOVA - - - -

Rekonstrukcija građevina, infrastrukture i okoliša unutar studentskih naselja Stjepan Radić i Cvjetno naselje (x)

opširnije: http://obnova-domova.unizg.hr/

UPISI U SC KNJIŽNICU 2019/20

Upisi u knjižnicu i učionicu SC-a i knjižnicu "Stjepan Radić" počinju od  01.10.2019.

Radno vrijeme za upis je od ponedjeljka do petka od 08-15h!

Za upis je potreban index i osobna iskaznica, a uz e-index uvjerenje o redovnom upisu na fakultet.

Upis je besplatan.

Radno vrijeme učionice je od ponedjeljka do petka od 08-20h.

Studentski Centar

Opći podaci

 

SC logotip

Sveučilište u Zagrebu
Studentski centar u Zagrebu

Adresa: Savska cesta 25, 10000 Zagreb
Telefon: +385 (0)1 4593 555

OIB: 22597784145
Matični broj: 3274438
Žiro račun: 2360000-1101482432

IBAN:HR2623600001101482432
SWIFT:ZABAHR2X


STATUT STUDENTSKOG CENTRA U ZAGREBU

Statut Studentskog centra u Zagrebu

 

PRAVILNICI

Pravilnik o radu

Pravilnik o postupku i mjerama zaštite dostojanstva radnika i zaštita od diskriminacije

Pravilnik o uredskom poslovanju

Pravilnik o zaštiti na radu

 

KOLEKTIVNI UGOVOR

Kolektivni ugovor

Obavijest o aneksu ugovora

Aneks kolektivnog ugovora

Obavijest o aneksu ugovora II

Aneks kolektivnog ugovora II

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Zastita osobnih podataka

Pravilnik o obradi i zastiti osobnih podataka

 

ODLUKE I OBRASCI

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za mirno rješavanje radnih sporova

Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za tumačenje i praćenje primjene KU za SC u  Zagrebu

Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za mirno rješavanje radnih sporova

Odluka o privremenom rasporedu premještaju - obrazac 1

Odluka o prekovremenom radu - obrazac 2

Potvrda o obavljenom prekovremenom radu - obrazac 3

Suglasnost radnika o korištenju slobodnih dana umjesto plaćenog prekovremenog - obrazac 4

Odluka o korištenju godišnjeg odmora - obrazac 6

Odluka o neplaćenom dopustu - obrazac 10

Odluka o rasporedu na jednostavnije poslove - obrazac 12

Odobrenje za sklapanje poslova iz djelokruga poslodavca - obrazac 13

Prijedlog za mirno rješenje spora - zahtjev za zaštitu prava - obrazac 14

Odluka o privremenom udaljenju s rada - obrazac 16

Obavijest o  privatnosti matične ustanove u sustavu AAI

 

POPIS KONTAKATA

Opširniji popis kontakta možete pronaći u našem imeniku.

 

LOGOTIP SC ZAGREB

SC logotip

 

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Mario Župan, savjetnik ravnatelja za studentska pitanja

kontakt: 01/4593 610; mail:mario.zupan@sczg.hr

Odluka službenika za informiranje

 

POVJERENIK ZA ZABRANU DISKRIMINACIJE I UZNEMIRAVANJE RADNIKA

 

Ante-Tonći Despot, dr.med.

kontakt: 091/4593 579, mail:ante-tonci.despot@sczg.hr

 

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

kontakt: 01/4590 850; mail:szop@sczg.hr

 

Bilance i izvještaji o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU

 

Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za razdoblje od 01.01.-31.12.2020

Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za razdoblje od 01.01.-31.12.2019

Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za razdoblje od 01.01.- 31.12.2018

Potvrda o preuzetom godišnjem financijskom izvještaju za 2018

Izvješće o djelatnosti posredovanja pri obavljanju studentskih poslova za 2020. godinu

Godišnji izvještaj Studentskog centra u Zagrebu sukladno članku 5. stavak 4. Zakona o obavljanju studentskih poslova za 2020. godinu

Godišnji izvještaj Studentskog centra u Zagrebu sukladno članku 5. stavak 4. Zakona o obavljanju studentskih poslova za 2019. godinu

Godišnji izvještaj Sveučilišta u Zagrebu – Studentski centar u Zagrebu sukladno članku 5. stavak 4. Zakona o obavljanju studentskih poslova (NN96/2018).


Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za razdoblje od 01.01.-31.12.2017

Potvrda o peuzetom godišnjem financijskom izvještaju za 2017

Godišnji financijski izvještaji 31.12.2019.

Godišnji financijski izvještaji 31.12.2018.

Godišnji financijski izvještaji 31.12.2017

Godišnji financijski izvještaji 31.12.2016.

Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za razdoblje od 01.01.-31.12.2016

Potvrda o preuzetom izvještaju za razdoblje od 01.01.-31.12.2016 - FINA

Revizorsko izvješće o reviziji financijskih izvještaja za 2015. godinu za 2015

Bilanca i izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za 2015

Bilanca i izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za 2014

Bilanca i izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za 2013

Bilanca i izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za 2012

Bilanca i izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za 2011

Bilanca i izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za 2010

 

PLAN POSLOVANJA I PROGRAM RADA SC-a U ZAGREBU

Plan poslovanja i program rada SC-a u Zagrebu za 2018. godinu

Izmjene financijskog plana SC-a u Zagrebu za 2018. godinu

Realizacija Plana poslovanja i financijskog plana za 2018. godinu

Plan poslovanja i program rada SC-a u Zagrebu za 2019. godinu

Izmjene financijskog plana SC-a u Zagrebu za 2019. godinu

Plan poslovanja i program rada SC-a u Zagrebu za 2020. godinu

Izmjena Plana poslovanja i financijskog plana za 2020. godinu

Plan poslovanja i program rada Studentskog centar u Zagrebu za 2021.

Zadnja izmjena: 08. Ožujak 2021. u 15:37

Sveučilište u Zagrebu - logotip