Plaćanje stanarine on-line putem

Boravak u studentskome domu

Poštovani budući stanari studentskih domova,

Za boravak u studentskome domu potrebno je ispuniti slijedeće kriterije:

1. Potrebno je obaviti liječnički pregled za smještaj u studentski dom. Isti se provodi se u svrhu utvrđivanja zdravstvenih rizika za boravak u kolektivu. Sastoji se od anamneze i ciljanog pregleda te po potrebi dodatnih pretraga čiju indikaciju utvrđuje liječnik. Studenti viših godina koji su ostvarili pravo na smještaj u studentski dom u akademskoj godini 2022./2023. liječnički pregled mogu obaviti u nadležnim ambulantama školske i adolescentne medicine prema priloženom popisu. Brucoši obavljaju pregled kod nadležnog školskog liječnika srednje škole koju su završili. Molimo studente da se na pregled u ambulantu naruče telefonski.

2. Sukladno odluci Uprave za visoko obrazovanje MZO-a, nije dozvoljeno korištenje studentskog doma za samoizolaciju.

3. Boravak u studentskom domu mora biti sukladan propisanim preventivnim mjerama zaštite od COVIDa-19.

- - - - OBNOVA DOMOVA - - - -

Rekonstrukcija građevina, infrastrukture i okoliša unutar studentskih naselja Stjepan Radić i Cvjetno naselje (x)

opširnije: http://obnova-domova.unizg.hr/

Smještaj

NOVA WEB STRANICA

!!! NOVA WEB STRANICA 

https://www.sczg.hr/smjestaj !!!

Zadnja izmjena: 06. Srpanj 2023. u 13:33

Jednokrevetne sobe

Izdavanje mišljenja o smještaju u jednokrevetnu sobu u studentskom domu zbog zdravstvenih razloga

Služba za školsku i adolescentnu medicinu NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR (dalje u tekstu: Zavod) primat će dokumentaciju za smještaj u jednokrevetne sobe u studentskom domu zbog zdravstvenih razloga za akademsku godinu 2022./2023.

Zahtjevi i medicinska dokumentacija (ne starija od 12 mj.) se šalju na adresu:

NZZJZ „Dr. A. Štampar“
Služba za školsku i adolescentnu medicinu
-za Povjerenstvo
Mirogojska 16
10 000Zagreb

Rok za dostavu molbi i zdravstvene dokumentacije je 31.kolovoza 2022. godine

MOLIMO STUDENTE DA NA ZAMOLBI NAPIŠU OSOBNE PODATKE (ime, prezime, OIB, adresa, e-mail, telefon) TE FAKULTET KOJI STUDIRAJU.

Cilj postupka je napraviti listu studenata prema težini zdravstvenih teškoća, a bez kontraindikacija za smještaj u jednokrevetne sobe u studentskom domu.

Postupak provodi Povjerenstvo specijalista školske medicine.

Tko može podnijeti molbu

  • učenici koji su završili srednju školu tekuće školske godine (brucoši, prva prijava za dom)
  • studenti fakulteta i visokih učilišta

Povjerenstvo će utvrditi  listu studenata prema težini zdravstvenih teškoća te listu studenata kojima se ne preporučuje smještaj u jednokrevetnu sobu zbog zdravstvenih kontraindikacija. Liste će biti dostavljene Studentskom centru koji ih objavljuje  na svojim mrežnim stranicama.( po abecednom redu, radi zaštite privatnosti studenata)

Prigovor na odluku Povjerenstva

Student koji je nezadovoljan stručnim mišljenjem Povjerenstva specijalista školske medicine Zavoda može u roku od  8 dana objave liste studenata podnijeti prigovor

 e-poštom na e-adresu:

pisarnica@stampar.hr

ili prigovor osobno dostaviti na adresu:

Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar"

Služba za školsku i adolescentu medicinu, Stručni kolegij

Mirogojska cesta 16

Zagreb 

Stručni kolegij Službe za školsku i adolescentnu medicinu razmatra prigovor i po provedenom postupku donosi stručno mišljenje u roku od osam dana od dana zaprimljenog prigovora.

Mišljenje Stručnog kolegija Službe za školsku i adolescentu medicinu Zavoda dostavlja se podnositelju prigovora na naznačenu elektronsku adresu iz prigovora ili poštom preporučeno na adresu prebivališta/boravišta.

Stručno mišljenje Stručnog kolegija Službe za školsku i adolescentu medicinu jest konačno.

Prednost smještaja u jednokrevetne sobe imaju oni studenti s rangirano težim zdravstvenim teškoćama kojima će boravak u jednokrevetnoj sobi olakšati brigu o bolesti, a da boravkom u samostalnom smještaju ne izlažu riziku vlastito zdravlje. 

(Bolesti i stanja za koja nije preporučen smještaj u jednokrevetne sobe zbog potencijalne ugroze zdravlja i/ili života jesu: epilepsija, šećerna bolest, srčane tegobe, recidivirajuće sinkope, vrtoglavice te druge bolesti i stanja za koje Povjerenstvo utvrdi postojanje kontraindikacija za traženi smještaj)

Stručne upute Službe za školsku i adolescentnu medicinu

Zadnja izmjena: 24. Srpanj 2022. u 20:09

Preventivna zdravstvena zaštita

Liječnički pregledi za smještaj u studentske domove
(akademska godina 2022./2023.)

Pregled za smještaj u studentski dom provodi se u svrhu utvrđivanja zdravstvenih rizika za boravak u kolektivu. Sastoji se od anamneze i ciljanog pregleda te po potrebi dodatnih pretraga čiju indikaciju utvrđuje liječnik.

Studenti viših godina koji su ostvarili pravo na smještaj u studentski dom u akademskoj godini 2022./2023. liječnički pregled mogu obaviti u nadležnim ambulantama školske i adolescentne medicine prema priloženom popisu.

Brucoši obavljaju pregled kod nadležnog školskog liječnika srednje škole koju su završili.

Molimo studente da se na pregled u ambulantu naruče telefonski.

Opširnije

Zadnja izmjena: 24. Srpanj 2022. u 20:00

Preventivna zdravstvena zaštita

Nadležni liječnici za studente u Zagrebačkoj županiji:


Veleučilište "Velika Gorica"
Andrea Kružić Lulić, dr. med., spec. školske medicine Velika Gorica, Matice
hrvatske 5 tel. 6227-555 Radno vrijeme:
parni datumi ujutro 8-13 h
neparni datumi poslijepodne 14-19 h

Veleučilište "Baltazar Krčelić"
Jasminka Koprivnjak, dr.med., spec. školske medicine Zaprešić, Pavla Lončara
1 tel. 3310-530 Radno vrijeme:
parni datumi ujutro 8-13 h
neparni datumi poslijepodne 14-19 h

Zadnja izmjena: 18. Srpanj 2019. u 13:36