Smještaj

Natječaj za jednokrevetne sobe

Služba za školsku i adolescentnu medicinu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ primat će dokumentaciju za smještaj u jednokrevetne sobe u studentskom domu zbog zdravstvenih razloga za akademsku godinu 2017./2018. u ordinacijama prema priloženom popisu i nadležnim liječnicima za pojedine fakultete.

Opširnije

Zadnja izmjena: 11. Kolovoz 2017. u 13:12

Preventivna zdravstvena zaštita

Liječnički pregledi za smještaj u studentske domove
(akademska godina 2016./2017.)

 

LIJEČNIČKI PREGLED

Pregled za smještaj u studentski dom provodi se u svrhu utvrđivanja zdravstvenih rizika za boravak u kolektivu. Sastoji se od anamneze i ciljanog pregleda te po potrebi dodatnih pretraga čiju indikaciju utvrđuje liječnik.

Studenti viših godina koji su ostvarili pravo na smještaj u studentski dom u akademskoj godini 2016./2017. liječnički pregled mogu obaviti u nadležnim ambulantama školske i adolescentne medicine prema priloženom popisu.

Brucoši obavljaju pregled kod nadležnog školskog liječnika srednje škole koju su završili.

Molimo studente da se na pregled u ambulantu naruče telefonski.

JEDNOKREVETNE SOBE

Zamolbe za smještaj u jednokrevetne sobe zbog zdravstvenih razloga studenti (oni koji su ostvarili pravo na smještaj u studentskom domu) mogu dostaviti nadležnim liječnicima fakulteta do 26. kolovoza 2016. godine. Ne odnosi se na studente s invaliditetom koji prema “Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje” (članak 6., točka 4.) ostvaruju pravo na izravan smještaj.

U zamolbi je potrebno navesti: ime i prezime, datum rođenja, OIB, adresu, fakultet i kontakt broj telefona.

Uz molbu obvezno priložiti preslike relevantne medicinske dokumentacije. Povjerenstvo za utvrđivanje prava na smještaj u jednokrevetne sobe rezultate će objaviti do 16. rujna 2016. godine na web stranicama Studentskog centra Zagreb i Zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar".

Opširnije

Zadnja izmjena: 11. Kolovoz 2016. u 09:17

Preventivna zdravstvena zaštita

Nadležni liječnici za studente u Zagrebačkoj županiji:


Veleučilište "Velika Gorica"
Andrea Kružić Lulić, dr. med., spec. školske medicine Velika Gorica, Matice
hrvatske 5 tel. 6227-555 Radno vrijeme:
parni datumi ujutro 8-13 h
neparni datumi poslijepodne 14-19 h

Veleučilište "Baltazar Krčelić"
Jasminka Koprivnjak, dr.med., spec. školske medicine Zaprešić, Pavla Lončara
1 tel. 3310-530 Radno vrijeme:
parni datumi ujutro 8-13 h
neparni datumi poslijepodne 14-19 h

Zadnja izmjena: 01. Rujan 2016. u 09:50