Plaćanje stanarine on-line putem

Smještaj

Preventivna zdravstvena zaštita

Liječnički pregledi za smještaj u studentske domove
(akademska godina 2019./2020.)

Pregled za smještaj u studentski dom provodi se u svrhu utvrđivanja zdravstvenih rizika za boravak u kolektivu. Sastoji se od anamneze i ciljanog pregleda te po potrebi dodatnih pretraga čiju indikaciju utvrđuje liječnik.

Studenti viših godina koji su ostvarili pravo na smještaj u studentski dom u akademskoj godini 2019./2020. liječnički pregled mogu obaviti u nadležnim ambulantama školske i adolescentne medicine prema priloženom popisu.

Brucoši obavljaju pregled kod nadležnog školskog liječnika srednje škole koju su završili.

Molimo studente da se na pregled u ambulantu naruče telefonski.

Opširnije

Zadnja izmjena: 18. Srpanj 2019. u 13:36

Preventivna zdravstvena zaštita

Nadležni liječnici za studente u Zagrebačkoj županiji:


Veleučilište "Velika Gorica"
Andrea Kružić Lulić, dr. med., spec. školske medicine Velika Gorica, Matice
hrvatske 5 tel. 6227-555 Radno vrijeme:
parni datumi ujutro 8-13 h
neparni datumi poslijepodne 14-19 h

Veleučilište "Baltazar Krčelić"
Jasminka Koprivnjak, dr.med., spec. školske medicine Zaprešić, Pavla Lončara
1 tel. 3310-530 Radno vrijeme:
parni datumi ujutro 8-13 h
neparni datumi poslijepodne 14-19 h

Zadnja izmjena: 18. Srpanj 2019. u 13:36

Jednokrevetne sobe

Izdavanje mišljenja o smještaju u jednokrevetnu sobu u studentskom domu zbog zdravstvenih razloga

Izdavanje mišljenja o smještaju u jednokrevetnu sobu u studentskom domu zbog zdravstvenih razloga

Služba za školsku i adolescentnu medicinu NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR (dalje u tekstu: Zavod) primat će dokumentaciju za smještaj u jednokrevetne sobe u studentskom domu zbog zdravstvenih razloga za akademsku godinu 2019./2020. u ordinacijama prema priloženom popisu i nadležnim liječnicima za pojedine fakultete.

Rok za dostavu molbi i zdravstvene dokumentacije je 30.8.2019. godine.

Cilj postupka je  napraviti listu studenata prema težini zdravstvenih teškoća, a bez kontraindikacija za smještaj u jednokrevetne sobe u studentskom domu.

Tko može podnijeti molbu:

 • učenici koji su završili srednju školu tekuće školske godine (brucoši, prva prijava za dom);
 • studenti fakulteta i visokih učilišta prema nadležnosti.

Potrebni dokumenti:

 • preventivni zdravstveni karton studenta ili srednjoškolca (ako je dostupan);
 • postojeća medicinska dokumentacija prema indikaciji;
 • stručne upute Službe za školsku i adolescentnu medicinu;
 • objava rokova za dostavu zahtjeva (mrežne stranice i oglasne ploče Studentskog centra i Službe za školsku i adolescentnu medicinu).

Postupak:

 • preduvjet za podnošenje molbe je nepostojanje zdravstvenih kontraindikacija za boravak u kolektivu (npr. zarazne bolesti);
 • objava rokova za dostavu zamolbi za jednokrevetnu sobu i dostavom medicinske dokumentacije nadležnim liječnicima fakulteta i studentima preko mrežnih stranica Studentskog centra i Službe za školsku i adolescentnu medicinu.

Nadležni liječnik fakulteta ili nadležni liječnik srednje škole (za brucoše) provodi:

 • uvid u medicinsku dokumentaciju;
 • dodatne konzultacije ili zahtjevi za nadopunom dokumentacije i dodatnom obradom prema potrebi;
 • ispunjavanje „Obrasca školskog liječnika“ i dostava uz medicinsku dokumentaciju Povjerenstvu specijalista školske medicine Zavoda, koje donosi stručno mišljenje.

Povjerenstvo specijalista školske medicine Zavoda zaduženo je za:

 • uvid u „Obrazac školskog liječnika“;
 • uvid u medicinsku dokumentaciju;
 • utvrđivanje liste studenata s kontraindikacijama za smještaj u jednokrevetnu sobu;
 • utvrđivanje liste studenata sa zdravstvenim teškoćama kojima se preporuča smještaj u jednokrevetnu sobu

 

Izlazni dokumenti Povjerenstva specijalista školske medicine Zavoda:

 • obrazac nadležnog liječnika fakulteta za smještaj studenata u jednokrevetnu sobu (izdaje nadležni liječnik);
 • lista studenata prema težini zdravstvene teškoće (poredani abecednim slijedom radi zaštite podataka) kojima se preporuča boravak u jednokrevetnoj sobi– objavljuje se na mrežnoj stranici Studentskog centra;
 • liječnička potvrda – preporuka za smještaj u jednokrevetnoj sobi zbog zdravstvenih razloga, (potvrda se naplaćuje 100,00 kuna prema Cjeniku Zavoda).

Student koji je nezadovoljan stručnim mišljenjem Povjerenstva specijalista školske medicine Zavoda može u roku od dana objave liste studenata podnijeti prigovor elektronskom poštom na adresu: pisarnica@stampar.hr_ili prigovor osobno dostaviti na adresu: NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR, Zagreb, Mirogojska cesta 16,-(Služba za školsku i adolescentu medicinu, Stručni kolegij).

Stručni kolegij Službe za školsku i adolescentnu medicinu razmatra prigovor i po provedenom postupku donosi stručno mišljenje u roku od 8 dana od dana zaprimljenog prigovora.

Stručno mišljenje Stručnog kolegija Službe za školsku i adolescentu medicinu Zavoda dostavlja se podnositelju prigovora na naznačenu elektronsku adresu iz prigovora ili poštom preporučeno na adresu prebivališta/boravišta.

Mišljenje Stručnog kolegija Službe za školsku i adolescentu medicinu je konačno.


Stručne upute Službe za školsku i adolescentnu medicinu

Prednost smještaja u jednokrevetne sobe imaju oni studenti s rangirano težim zdravstvenim teškoćama kojima će boravak u jednokrevetnoj sobi olakšati brigu o bolesti, a da boravkom u samostalnom smještaju ne izlažu riziku vlastito zdravlje.

Bolesti i stanja za koje nije preporučen smještaj u jednokrevetne sobe zbog potencijalne ugroze zdravlja i/ili života su epilepsija, šećerna bolest, srčane tegobe, recidivirajuće sinkope, vrtoglavice i ostala stanja kod kojih je moguć iznenadni gubitak svijesti.

Zadnja izmjena: 18. Srpanj 2019. u 14:54