Kontakt

Student servis se nalazi na drugom katu dvorišne zgrade Studentskog centra, Savska cesta 25.

Tel: 01/4593-658, 4593-666
Faks: 01/4593-560

Voditelj Student servisa
Tel: 01/4593-671
Fax: 01/4843-505
E-mail: sservis@sczg.hr

Služba za zapošljavanje studenata
Tel: 01/4593-673, 4593-674
E-mail: referada@sczg.hr

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka:

7:00 – 18:00

Ispostava Student servisa u Velikoj Gorici

Velika Gorica, Zagrebačka 5

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka:

7:30 - 15:30

Tel: 01/6461 850

Faks: 01/6461 851

E-mail: sservis@sczg.hr

Ispostava Student servisa u Zaprešiću

Zaprešić, ul. Vladimira Novaka  23

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka:

7:30 - 15:30

Tel: 01/ 6461 856 i 01/3315 706

E-mail: sservis@sczg.hr

Obavijest korisnicima o radnom vremenu Student servisa

na dane uoči blagdana za 2018. godinu


Student servis će na dane uoči blagdana u 2018. godini:

5. siječnja, petak;

30. ožujka, Veliki petak;

27. travnja, petak;

30. svibnja, srijeda;

21. lipnja, četvrtak;

3. kolovoza, petak;

14. kolovoza, utorak;

5. listopada, petak;

31. listopada, srijeda;

21. prosinca, petak i

28. prosinca, petak

radit skraćeno do 13:00 sati.

--------------------------------------------------

------------------------------

 

OBRASCI:

1. Obrazac za prijavu poslodavaca

2. Obrazac za promjenu podataka o poslodavcu

3. Potražnja studenata za rad

Student servis

Cjenik

od 12. lipnja 2006. godine.

ADMINISTRATIVNI POSLOVI

 1. Administrativni poslovi 17,00 kn/sat
 2. Rad na fotokopirnom stroju 15,00 "
 3. Strojopis 18,00 "
 4. Knjigovostveni i računovodstveni poslovi 19,00 "
 5. Tajnica sa znanjem str. jezika + PC 20,00 "
 6. Predavači u školama:                                                                                                                           za 8 sati dnevno 20,00kn i                                                                                                                    za 4 sata dnevno 25,00 kn
 7. Dostava pošte:
  • za 8 sati dnevno 20,00 "
  • za 4 sata dnevno 25,00 "
 8. Telefonska centrala 16,00 "
 9. Unos podataka na računalu 18,00 "
 10. Rad na recepciji sa znanjem stranog jezika 20,00 "
 11. Rad u mjenjačnici i turističkoj agenciji 18,00 "
 12. Prijevod sa stranog jezika na hrvatski jezik-jedna autorska kartica(1500 slovnih mjesta): 50,00 kn
  • prijevod s hrvatskog jezika na strane jezike-jedna autorska kartica(1500 slovnih mjesta): 70,00 kn
  • inokorespodent za puno radno vrijeme:  40 kn/satu
  • konferencijsko (simultano) prevođenje: 250 kn/satu

PORTIRSKI I ČUVARSKI POSLOVI

 1. Porta (glavna) 15,00 kn/sat
 2. Čuvanje objekta, stanova, eksponata i sl. 17,00 "
 3. Rad na recepciji paviljona u studentskim domovina i sl. 15,00 "

ČIŠĆENJE

 1. Čišćenje ugosteljskih prostora i prodavaonica:
  za 8 sati 18,00 kn/sat
  za 4 sata 20,00 "
 2. Čišćenje nakon adaptacije, generalno čišćenje, pranje prozora i stubišta 25,00 "
 3. Čišćenje kotlovnica, podruma, strojarnica i tavana 20,00 "
 4. Čišćenje pogona i skladišta 18,00 "
 5. Čišćenje ureda:
  • za 8 sati dnevno 16,00 "
  • za 4 sata dnevno 18,00 "
  • za 2 sata dnevno 20,00 "
 6. Čišćenje garderoba, vrtića, školskih prostorija:
  • za 8 sati dnevno 17,00 "
  • za 4 sata dnevno 19,00 "
 7. Čišćenje tvorničkog kruga, uređenje okoliša 20,00 "
 8. Glomazni otpad 30,00 "

POSLOVI U BOLNICAMA I SLIČNIM USTANOVAMA

 1. Prijenos prljavog rublja i glačanje 18,00 kn/sat
 2. Skupljanje smeća 16,00 "
 3. Pranje laboratorijskog suđa i opreme 18,00 "
 4. Čišćenje laboratorija i ordinacija 18,00 "
 5. Raznošenje hrane po sobama 16,00 "
 6. Čišćenje hitne pomoći 18,00 "

RAD U RESTORANIMA

 1. Rad u restoranima društvene prehrane 17,00 kn/sat
 2. Konobari 17,00 "
 3. Sobarice 18,00 "
 4. Sakupljanje otpadaka 16,00 "
 5. Kuhanje kave 16,00 "
 6. Blagajnik 16,00 "
 7. Pranje suđa 18,00 “

UTOVAR - ISTOVAR ROBE

 1. Materijali u vrećama:
  • do 3 tone po radniku 20,00 kn/sati
  • iznad 3 tone po radniku 6 lp/kg
 2. Keramičke pločice, crijep, cigla 25,00-35,00kn/sat
 3. Arhiva, tisak, papir, knjige, uredski materijal-informatička oprema, tekstil 25,00-35,00 kn/sat
 4. Strojevi za rublje, industrijski strojevi, alati i rezervni dijelovi, peći na kruta i tekuća goriva, roba koja uz kartonsku ambalažu podrazumijeva i drveni okvir ili sanduk 25,00-35,00 kn/sat
 5. Šper i iveraste ploče 25,00-35,00 kn/sat
 6. Parketi, laminati 25,00-35,00 kn/sat
 7. Pića u sanducima, voće, povrće 25,00-35,00 kn/sat
 8. Manji kućanski aparati 20,00 "
 9. Bicikli, sportske sprave 20,00 "
 10. Televizori, klima uređaji 25,00 "
 11. Namještaj (utovar, istovar, selidba) 25,00-35,00 kn/sat

SKLADIŠNI POSLOVI

 1. Punjenje polica 17,00 kn/sat
 2. Pakiranje i slaganje robe 18,00 "
 3. Deklariranje robe 7 lp/kom ili 17,00 kn/sat
 4. Komisioniranje i skladištenje robe 19,00 "

(za rad u skladištima koja nemaju grijanje cijena se uvećava za 30%)

RAD U PROIZVODNJI

 1. Metalna (laka) industrija (mali kućanski aparati), metalni namještaj i slično 17,00 kn/sat
 2. Metalna (teška) industrija (transformatori, armature, akumulatori ) 19,00 "
 3. Prehrambena industrija 17,00 "
 4. Industrija pića i napitaka 17,00 "
 5. Drvna industrija 19,00 "
 6. Kemijska industrija 17,00 "
 7. Papirna industrija 17,00 "
 8. Industrija ambalaže i kartonaže 17,00 "
 9. Tekstilna industrija 17,00 "
 10. Rad u industriji opeke i keramičkih pločica 19,00 "
 11. Rad u farmaceutskoj industriji 17,00 "
 12. Rad u hladnjači 22,00 "

(Za rad u prostorijama s velikom koncetracijom opasnih para i industrijske prašine cijena se uvećava 30%)

RAD NA ZAGREBAČKOM VELESAJMU

 1. Poslovi blagajnika           22,00 kn/sat
 2. Poslovi informatora         22,00 kn/sat
 3. Poslovi anketar               22,00 kn/sat
 4. Poslovi biljetara              22,00 kn/sat

RAD U TURIZMU

 1. Bukeri + provizija po realizaciji 16,00 kn/sat
 2. Vodiči 18,00 "
 3. Recepcioneri, telefonisti 18,00 "
 4. Korespondenti, prevodioci 25,00 "
 5. Spasioci na vodi 18,00 "
 6. Vozači motor. vozila, motor. čamaca 16,00 "
 7. Čuvari parkirališta, plaža, objekata 16,00 "
 8. Konobari, točioci pića (pipničari) 18,00 "
 9. Pranje rublja 16,00 "
 10. Pomoć u kuhinji i pranje suđa 18,00 "
 11. Servirke 16,00 "
 12. Sobarice, čistaćice 18,00 "
 13. Izdavanje opreme 16,00 "
 14. Poslovi čišćenja i održavanja plaža, okoliša, športskih terena i zelenih površina 18,00 "

(Cijene vrijede za osiguran smještaj, prehranu i prijevoz)

POSLOVI PROMIDŽBE:

 1. Rad u pozivnom centru           18,00 – 30,00 kn/h
 2. Agent korisničke podrške         18,00 – 30,00 kn/h
 3. Telefonska prodaja                 18,00 – 30,00 kn/h
 4. Direktna prodaja                     20,00 – 35,00 kn/h
 5. Prodajni predstavnik                20,00 – 35,00 kn/h
 6. Asistent u prodaji                    18,00 – 30,00 kn/h
 7. Prodaja reklamnog prostora     20,00 – 35,00 kn/h
 8. Podjela letaka                        18,00 – 25,00 kn/h
 9. Lijepljenje plakata                  18,00 – 30,00 kn/h
 10. Nošenje reklama                    20,00 – 35,00 kn/h
 11. Hostesiranje                          20,00 – 30,00 kn/h
 12. Promocije                              18,00 – 30,00 kn/h
 13. Prezentacije                           18,00 – 30,00 kn/h
 14. Degustacije                            20,00 – 25,00 kn/h
 15. Terensko anketiranje              18,00 – 30,00 kn/h
 16. Telefonsko anketiranje            18,00 – 30,00 kn/h
 17. Prikupljanje potpisa                 18,00 – 30,00 kn/h
 18. Unapređenje prodaje               18,00 – 30,00 kn/h

TEŠKI FIZIČKI POSLOVI
(rad na otvorenom i poluotvorenom prostoru)

 1. Čišćenje snijega 25,00-35,00 kn/sat
 2. Iskop zemlje 25,00-35,00 kn/sat
 3. Prijevoz zemlje ručnim kolicima 25,00 "
 4. Ručno izbacivanje zemlje i šljunka 25,00-35,00 kn/sat
 5. Razastiranje materijala 25,00 "
 6. Rad na građevinama i ispomoć zidarima 25,00-35,00 kn/sat
 7. Prijenos stolarije na gra|evinama 25,00-35,00 kn/sat
 8. Rad sa staklenom vunom 25,00-35,00 kn/sat
 9. Prijenos željeznih profila 25,00-35,00 kn/sat
 10. Rad sa sekundarnim sirovinama 25,00-35,00 kn/sat

RAD S GEODETIMA, OČITAVANJE BROJILA

 1. Rad na terenu Zagreba 18,00 kn/sat
 2. Obrada potrošača električne energije:
  cijena učinskog sata 18,00 "
 3. Obrada potrošača plinske energije:
  cijena učinskog sata 18,00 "

Rad na terenu izvan Zagreba - poslodavac je dužan osigurati smještaj, prehranu i prijevoz - satnica se uvećava 20%.

Kod rada na terenu (bliža okolica Zagreba) kada poslodavacodvozi i dovozi u istom danu vrijeme provedeno u vožnji
računati će se u rad. U slučaju spriječenosti izvođenja radova koja nije nastala greškom studenta, vremenske nepogode i dr. studentu se obračunava minimalnih 8 sati dnevno.

POSLOVI VOZAČA

 1. Vozač B kategorije 20,00 kn/sat
 2. Vozač C kategorije 30,00 "

RAZNI POSLOVI

 1. Poslovi vodiča u muzeju 18,00 kn/sat
  • sa znanjem stranog jezika 25,00 "
 2. Rad u kazalištu, na filmu i televiziji:
  • statiranje za 8 sati dnevno 20,00 kn/sat
  • statiranje za 4 sata dnevno 25,00 "
  • scenski radnici s transportom 25,00 "
  • biljeteri i razvođači:
  • za 8 sati dnevno 16,00 "
  • za 4 sata dnevno 18,00 "
  • rad na garderobi 16,00 "
 3. Redari na kulturnim i zabavnim priredbama:
  • za 8 sati dnevno 20,00 "
  • za 4 sata dnevno 25,00 "
 4. Programiranje na računalu , izrada web stranica 50,00 kn/sat
  • operateri na računalu skorištenjem računalnih programa 25,00 "
 5. Tehničko crtanje
  • crtanje i tuširanje nacrta obrezivanje nacrta 16,00 "
  • razrada projekta 35,00 "
 6. Prodaja
  • na štandu 18,00 "
  u prodavaonicama:
  • za 8 sati dnevno 16,00 "
  • za 4 sata dnevno 18,00 "
  • u kiosku 14,00 "
 7. Pranje automobila 17,00 "

PRUŽANJE USLUGA GRAĐANIMA

 1. Čuvanje djece 25,00 kn/sat
 2. Dostava namirnica iz trgovine, izvođenje pasa u šetnju, kuhanje obroka i napitaka 25,00 "
 3. Poduka za đake za 2 školska sata 80,00 "
 4. Čišćenje i pospremanje stanova, glačanje rublja i sl. poslovi 35,00 "
 5. Istresanje tepiha, žicanje parketa, cijepanje i unošenje drva 50,00 "
 6. Selidba, prijenos građevinskog materijala, ostali teži fizički poslovi 50,00 "

Zadnja izmjena: 29. Ožujak 2018. u 16:11