Smještaj

Poslovnica za smještaj studenata

Lokacija: Savska cesta 25, u dvorištu.
Radno vrijeme sa strankama: ponedjeljak - petak, 8 - 15 h

e-mail: poslovnica@sczg.hr

Upraviteljica Poslovnice za smještaj studenata:
Smilja Lončar
tel. 01 / 45 93 641
e-mail: smilja.loncar@sczg.hr

Samostalni referent za smještaj studenata:
Natalija Injac
tel. 01 / 45 93 570
tel. 01 / 45 93 582
e-mail: natalija.injac@sczg.hr

Samostalni referent za smještaj studenata u međunarodnoj razmjeni:
Vlado Levak
tel. 01 / 45 90 710
e-mail: vlado.levak@sczg.hr

poslovnica za smještaj

Zadnja izmjena: 27. Travanj 2018. u 08:37