Pretraga tvrtki

Naziv tvrtke

(ako ste zaboravili ili zametnuli šifru tvrtke za koju želite podići ugovor možete je ovdje pronaći upisom naziva tvrtke te tako olakšati i ubrzati sebi i nama postupak izdavanja ugovora. Hvala!)

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Student servis se nalazi na drugom katu dvorišne zgrade Studentskog centra, Savska cesta 25.

Tel: 01/4593-658, 4593-666
Faks: 01/4593-560

Voditelj Student servisa
Tel: 01/4593-671
Fax: 01/4843-505
E-mail: sservis@sczg.hr

Služba za zapošljavanje studenata
Tel: 01/4593-673, 4593-674
E-mail: referada@sczg.hr

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka:

7:00 – 18:00

Ispostava Student servisa u Velikoj Gorici

Velika Gorica, Zagrebačka 5

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka:

7:30 - 15:30

Tel: 01/6461 850

Faks: 01/6461 851

E-mail: sservis@sczg.hr

Ispostava Student servisa u Zaprešiću

Zaprešić, ul. Vladimira Novaka  23

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka:

7:30 - 15:30

Tel: 01/ 6461 856 i 01/3315 706

E-mail: sservis@sczg.hr

Obavijest korisnicima o radnom vremenu Student servisa

na dane uoči blagdana za 2018. godinu


Student servis će na dane uoči blagdana u 2018. godini:

5. siječnja, petak;

30. ožujka, Veliki petak;

27. travnja, petak;

30. svibnja, srijeda;

21. lipnja, četvrtak;

3. kolovoza, petak;

14. kolovoza, utorak;

5. listopada, petak;

31. listopada, srijeda;

21. prosinca, petak i

28. prosinca, petak

radit skraćeno do 13:00 sati.

OBRASCI:

1. Obrazac za prijavu poslodavaca

2. Obrazac za promjenu podataka o poslodavcu

3. Potražnja studenata za rad

Student servis

Opći uvjeti poslovanja

 1. Za rad na privremenom - povremenim poslovima poslodavac - naručitelj posla treba osigurati najmanje 8 sati rada ili naknadu za 8 sati rada ako se posao posao obavlja u jednom danu, a traje kraće od 8 sati.
 2. Naručitelj je dužan platiti 4 sata rada ako student dođe do mjesta rada, a krivnjom naručitelja posao bude otkazan.
 3. Noćni rad, rad nedjeljom i rad na dane državnih praznika uvećavaju se sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.
 4. U pravilu, svi radovi se obavljaju po uputama i uz neposredan nadzor i kontrolu poslodavca - naručitelja posla.
 5. Sredstva za rad i sredstva za zaštitu na radu dužan je osigurati poslodavac - naručitelj posla.
 6. Cijene su u cjeniku iskazane u neto iznosu. Na neto iznos zaračunava se dodatnih 17,50% što sadrži:
  • proviziju Student servisa;
  • doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijska solidarnosti za osobe osigurane u posebnim okolnostima
  • poseban doprinos za zdravstveno osiguranje za osobe osigurane u posebnim okolnostima.
  • Cjenik se može dobiti na šalterima Student servisa.
 7. Cjenik je okvirni. Stvarna cijena rada ugovara se za svaki pojedini posao ugovorom o djelu redovitog studenta sklopljenog između poslodavca - naručitelja posla i studenta, uz posredovanje Student servisa.
 8. Poslodavac - naručitelj posla je dužan pridržavati se cijene dogovorene s posrednikom (Student servis SC-a), odnosno cijene naznačene u uputnici SC-a.
 9. Studentski centar može ugovoriti i veću cijenu sata rada od cijene predviđene ovim cjenikom.
 10. Poslodavac - naručitelj posla samo izuzetno izravno dogovara cijenu sata rada sa studentom.
 11. Poslodavac - naručitelj posla, student i Studentski centar sklapaju ugovor na tipskom formularu, a prema potrebi se sklapa i posebni ugovor s poslodavcem.
 12. Ugovor je punovažan tek kada ga potpišu sve ugovorne strane: poslodavac, posrednik i student.
 13. Poslodavac - naručitelj posla dužan je ispostavljenu fakturu platiti u roku navedenom u ugovoru o djelu redovitig studenta, u protivnom obračunava se zakonska zatezna kamata.
 14. Za slučaj da poslodavac u dogovorenom roku ne plati uredno ispostavljenu fakturu, Studentski centar u Zagrebu, na prijedlog studenta, člana Student servisa, pokreće protiv poslodavca postupak ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Zadnja izmjena: 31. Svibanj 2011. u 16:12